Trygghetsalarm

Dette er en alarm for å sikre og gi bruker trygghet i hjemmet. En nødbrikke som bruker kan ha som armbånd eller rundt halsen vil ved aktivering tilkalle nødvendig hjelp. Trygghetsalarm innvilges etter søknad og må søkes om via vedtakskontoret.

Dersom du har spørsmål vedrørende trygghetsalarm, kan du ta kontakt med saksbehandler ved vedtakskontoret.

Ansvarlig for montering og justering av trygghetsalarmer er ambulerende vaktmester.

Kontaktinfo

Kari Moen
Saksbehandler omsorg
E-post
Mobil 46 50 09 89
Tom Raaen
Driftsoperatør Helse- og omsorg og lokal hjelpemiddeltekniker
Mobil 95 91 72 25

Adresse

Søknad om hjemmehjelp/praktisk bistand kan fremmes skriftlig eller muntlig.

Søknadsskjema sendes til:

Krødsherad kommune

Helse og omsorg

3536 Noresund