Boligtilskudd - tilskudd til tilpasning av bolig

Kommunen kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne.

Tildeling gjøres etter en økonomisk behovsprøving og tilpasningen må være hensiktsmessig og til å dekke behovene. Tilskudd til tilpassing kan ikke benyttes til tiltak som generelt vedlikehold/mangel på generelt vedlikehold.

 

Søknader behandles fortrinnsvis fortløpende.

Det kan søkes på manuelt eller elektronisk søknadsskjema:

  • For Manuelt søknadsskjema  - Søk her - søknadene må fylles ut og sendes til kommunen sammen med de vedlegg som kreves

 

  • For elektronisk søknadsskjema - Søk her

Åpningstider