Adressering

Kommunen har ansvaret for tildeling av offisiell adresse, herunder navnsetting, nummertildeling og adressemelding til Matrikkelen. Krødsherad kommune vedtok i kommunestyre 17.12.2015 at det skal innføres veiadresser. Målet er at kommunen skal være adressert innen 2019.
 

Alle veinavnene i Krødsherad er nå vedtatt. Det vil komme nye veinavn på nye veier som blir bygd, eller om kommunen ser behov for endringer.

Arbeidet med tildelingen av husnummer vil det jobbes systematisk med utover vinteren og i 2019. Det er ca 3000 adresser som skal tildeles og påfølgende brev som skal sendes ut, samtidig som kartbaser med vei-informasjon oppdateres, arbeidet vil derfor ta tid.

Det er pr november 18 tildelt adresser i tettstedbebyggelsen på Krøderen, og intensjonen er å få gjort ferdig adresseringen i dette området før vi setter i gang med tettstedene på Noresund, og deretter spredt bebygde strøk. Hytteområdene adresseres til slutt.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bl.a.:
  • boligformål 
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes slik at f.eks. utrykningskjøretøy raskt finner frem til eiendommen. Adressen skal i størst mulig grad tilknyttes den veien eller gata eiendommen har adkomst fra.

 

Kontaktinfo

Anne Gro Haviken
Fagansvarlig oppmåling
E-post
Mobil 951 40 763