Adressering

Kommunen har ansvaret for tildeling av offisiell adresse, herunder navnsetting, nummertildeling og adressemelding til Matrikkelen. Krødsherad kommune vedtok i kommunestyre 17.12.2015 at det skal innføres veiadresser.

Status og foreløpig fremdrift

Det er pr mars tildelt ca. 1300 adresser i Krødsherad. Områder på begge sider av Krøderfjorden er påbegynt. Etter hvert vil områdene mot Redalen og Ringerike bli påbegynt. De store hytteområdene tas til slutt. Målet for 2019 er at alle fastboende skal få adresse, men vi tar forbehold om at det kan bli endringer i fremdriften underveis i prosjektet.

Feil adresse

Mange som får tildelt adresse kan oppleve at de i etterkant får brev med feil adresse i forhold til det man har fått beskjed om. Dette er ikke uvanlig, spesielt på gårdsbruk eller eiendommer med flere boenheter. Kommunen prøver å se over der det er mest aktuelt at feil kan oppstå, og sender rettelser til Folkeregisteret, men det er kanskje ikke alle feil som blir oppdaget.

Oppdager du feil på adressen i forhold til det du har fått beskjed om - ta kontakt med kontaktperson - gjerne pr. e-post.

Følg denne linken for mer informasjon om adressering (PDF, 427 kB)

Kontaktinfo

Anne Gro Haviken
Fagansvarlig oppmåling
E-post
Mobil 951 40 763