Adressering

Kommunen har ansvaret for tildeling av offisiell adresse, herunder navnsetting, nummertildeling og adressemelding til Matrikkelen. Krødsherad kommune vedtok i kommunestyre 17.12.2015 at det skal innføres veiadresser.

Status og foreløpig fremdrift

Tildelingen av husnummer er en stor jobb. Det er totalt ca. 3500 adresser som skal tildeles og påfølgende brev som skal sendes ut, samtidig som kartbaser med vei-informasjon oppdateres, arbeidet tar derfor tid. Pr. februar 2020 har de aller fleste fastboede fått adresse. De store hytteområdene står for tur. Målet for 2020 er at også de aller fleste fritidsboliger skal ha fått adresse. Skilt med husnummer bekostes av den enkelte huseier/hjemmelshaver.

Feil adresse

Mange som får tildelt adresse kan oppleve at de i etterkant får brev med feil adresse i forhold til det man har fått beskjed om. Dette er ikke uvanlig, spesielt på gårdsbruk eller eiendommer med flere boenheter. Kommunen prøver å se over der det er mest aktuelt at feil kan oppstå, og sender rettelser til Folkeregisteret, men det er kanskje ikke alle feil som blir oppdaget.

Oppdager du feil på adressen i forhold til det du har fått beskjed om - ta kontakt med kontaktperson - gjerne pr. e-post.

Nye veinavn/adressenavn

Det vil komme nye veinavn på nye veier som blir bygd, eller om kommunen ser behov for endringer. Navnene sendes på høring og vedtas tilslutt av kommunestyret. Veinavnskilt bekostes av kommunen, som også besørger for oppsetting.

Følg denne linken for mer informasjon om adressering (PDF, 427 kB)

Kontaktinfo

Anne Gro Haviken
Fagansvarlig oppmåling
E-post
Mobil 951 40 763