Skolestart 2020 - Velkommen til nytt skoleår

Mandag 17. august ønsker vi elevene velkommen tilbake til skolen.

Vi åpner dørene, men skoledagene framover er ikke som før korona-smitten kom.

På regjeringens pressekonferanse onsdag 11.08. sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at regjeringen ønsker at kommunene så langt som mulig skal holde skoler og barnehager åpne i tida framover. «Alle vil vi vende tilbake til den vanlige hverdagen igjen. Mange er nok ganske lei av korona, men vi må fortsette med det vi vet virker, for å beholde kontrollen». Det betyr å fortsette med de smitteverntiltakene vi hadde før sommeren - og for de nye 1. klassingene å ikke kunne håndhilse på rektor og lærer.

Vi må regne med at denne nye hverdagen vil vare i lang tid framover – antakelig hele dette skoleåret. Vi inviterer derfor elever og foresatte med på et samarbeid om å holde smitten borte fra vår kommune og våre skoler. Mange har vært på ferie rundt omkring i Norge eller i utlandet, og de første ukene vi møtes vil være kritiske med tanke på smittespredning. Vi ber derfor alle om å være ekstra oppmerksomme på mulige symptomer og å overholde smittevern-reglene. God håndhygiene og hostehygiene er svært viktig, og at syke elever eller ansatte ikke skal være på skolen. Testing med tanke på koronasmitte er nå også blitt enklere, og har dere vært i utlandet eller tett på andre mennesker i sommer bør dere vurdere en test.

Skoleskyss ble også nevnt i regjeringens pressekonferanse. Brakar, som er ansvarlig for vår skoleskyss, har sendt følgende informasjon til oss:

Brakar følger nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport utarbeidet av FHI, sist oppdatert 7. august 2020. I tillegg følger vi de råd som blir gitt gjennom egen smittevern-veileder for skolene.

Alle sitteplasser i bussen kan nå benyttes, med unntak av 1. seterad bak sjåfør og seter som vender mot kjøreretningen. Dette gjelder også for gult nivå.  

Fordør vil bli åpnet, og elever skal validere skolekortet.

Drosjeselskapene kan planlegge for bruk av samtlige passasjerplasser, men det vil være opptil det enkelte drosjeselskap om de vil la passasjerer sitte i forsetet.

 

Brakar oppfordrer skolene til å gjøre foresatte og elever kjent med regjeringens henstilling til at alle som har mulighet, velger å gå eller sykle til skolen.

Det er viktig at foreldre gjør en vurdering av om det riktig å la barn som ikke har rett til skoleskyss å reise med ungdomskort til skolen. Busskapasiteten for skoleskyss er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å ta med disse elevene. Det kan bety at flere må stå, og god smittevernavstand kan bli vanskelig å opprettholde på bussene.

Brakar ønsker at skolene på nytt påpeker overfor elevene betydningen av god håndhygiene både før og etter reisen med buss/drosje.

Retningslinjene kan bli endret på kort varsel dersom det kommer store lokale smitteutbrudd. Det er også varslet om at det vil komme en konklusjon vedrørende bruk av munnbind innen 14. august. Dersom det gis en anbefaling om bruk av munnbind, vil ikke Brakar kunne tilby dette til elevene. Eventuelle spørsmål kan sendes til skoleskyss@brakar.no

På skolene vil vi ha samme fokus på renhold og hygiene som før sommeren: 

  • å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • å ha godt renhold
  • å vaske utstyr som brukes av flere jevnlig
  • å ha undervisning og samlinger i faste grupper
  • at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i skolen

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Vi takker også for et godt samarbeid og god kommunikasjon så langt i denne spesielle tida for oss alle.

Hvis du har spørsmål rundt oppstart av skoleåret med tanke på korona-smitte, kan du sende ditt spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål av praktisk art eller med personlige eller sensitive opplysninger tas direkte med skolen.

Krøderen skole – Odd.Henning.Bentsen@krodsherad.kommune.no

Noresund skole – Lars.Erik.Raaen@krodsherad.kommune.no

Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon:

Smittevernveilederen for barneskoler

Smittevernveileder for ungdomsskoler

Informasjon på kommunens hjemmeside

 

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen, oppvekstsjef i Krødsherad kommune

Kontaktinfo

Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 977 40 923
Børre Jensen
Rådgiver for oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823