OBS: Særlig stor skogbrannfare.

Klikk for stort bilde • Det er forbud mot bruk av åpen ild i og nær utmark, som engangsgriller og bål, og bråtebrenning....
På strender gjelder det generelle bålforbudet.
• Grilling i egen hage/eiendom ved forsvarlig plassering og aktsom bruk er lovlig. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Ha alltid vann tilgjengelig.
• Gi beskjed på en vennlig måte dersom du ser noen bryter forbudet.
Vi har alle et ansvar.
• Næringsvirksomhet i utmark bes ta spesielle hensyn i forhold til den ekstreme brannfaren:
http://www.viken.skog.no/…/brennhett-i-skogen-viken-skog-og…
• Husk nummer til 110 dersom du oppdager brann.
• Spørsmål: kontakt Drammensregionens Brannvesen IKS
tlf. 32 04 44 00 http://drbv.no/

I den ekstreme skogbrannsituasjonen er det viktig å nå ut med informasjon på flere språk. Her kan du velge hvilket språk som passer for videreformidling, til for eksempel campingturister, bærplukkere, land- og skogbruksarbeidere, festivaldeltakere mv.

Engelsk (DOCX, 21 kB)