Nye nasjonale tiltak og justering av Krødsherads forskrift

Som en oppfølging av de nye nasjonale tiltakene har Kriseledelsen i dag, 24. mars 2021, vedtatt å gjøre noen endringer i vår midlertidig forskrift, som trer i kraft 25. mars 2021, kl. 08:00. Endringene innebærer i korte trekk at en-meteren nå blir til to-meteren, en presisering av krav om adgangskontroll i dagligvareforretninger og en ny bestemmelse om plikt til hjemreise ved sykdom og karantene.

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

– «Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig. De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav. Der smitten er høy – som i Oslo, Viken, Salten og Haugalandet – har vi allerede svært strenge tiltak», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen tirsdag 23. mars 2021. Les hele pressemeldingen her.

Krødsherad kommune stiller seg bak situasjonsbeskrivelsen og tiltakene. Som en oppfølging av de nye nasjonale tiltakene, har Kriseledelsen i dag, 24. mars 2021, fastsatte forskrift om endring av midlertidig forskrift, som trer i kraft 25. mars 2021, kl. 08:00.

Endringene innebærer i korte trekk at en-meteren nå blir til to-meteren, en presisering av krav om adgangskontroll i dagligvareforretninger og en ny bestemmelse om plikt til hjemreise ved sykdom og karantene. Den midlertidige forskriften trådde i kraft fredag 12. mars 2021 kl. 12.00 og gjelder til og med søndag 18. april 2021.

Her kan du følge link til Forskrift om endring av midlertidig forskrift 2021-03-11-664 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken (PDF, 183 kB).

Her kan du følge link til justert Midlertidig forskrift 2021-03-11-664 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken (PDF, 186 kB) slik den vil lyde fra 25. mars 2021, kl. 8.00.

I tillegg til nye nasjonale tiltak og Krødsherads midlertidige forskrift gjelder nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) Kapittel 5A for Krødsherad kommune. Les forskriften her.

For oppdatert informasjon om koronasituasjonen følg våre hjemmesider her.