Informasjon om Koronavirus fra Krødsherad kommune

Anbefalinger om Covid -19 som gjelder nå (Oppdatert 25.04.2022)
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptom.
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen. Linken til selvregistering på hjemmesiden er derfor fjernet.
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).
 • I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunen for de i befolkningen som likevel ønsker å testa seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme hvis du føler deg syk. Tester kan hentes på servicetorget på kommunehuset.
 • Se mer informasjon her om hva du skal gjøre ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

 

Videre vaksinering:

 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 mnd etter dose 3.
 • Det er ikke en generell anbefaling pr nå om at personer over 80 år skal ta ny oppfriskingsdose. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
 • Dersom en av disse punktene gjelder deg selv eller pårørende, vennligst ta kontakt med vaksinetelefonen for timebestilling, tlf 90196152
 • Neste vaksinasjonsdag er planlagt tirsdag 3. mai.

 

 

Nederst på siden finner du oversikt over informasjon fra kommunen fra 2020-2022.

Her finner du oversikt over hva som gjelder for kommunale lokaler og virksomheter fra 12.februar 2022.

Besøk Helsenorge.no der finner du oversikt over råd og regler om koronaviruset

 

Lørdag 12. februar fattet regjeringen vedtak om endringer i koronatiltakene.

Alle endringene i smitteverntiltak gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022
 

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

 

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

 

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

 

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
 • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg dersom du ikke har symptomer.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Skoleelever (gjelder alle) trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.
Korona - Meldinger fra Krødsherad kommune 2022
25.04.2022 - Anbefalingene om covid-19 som gjelder nå
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptom.
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen. Linken til selvregistering på hjemmesiden er derfor fjernet.
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).
 • I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunen for de i befolkningen som likevel ønsker å testa seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme hvis du føler deg syk. Tester kan hentes på servicetorget på kommunehuset.
 • Se mer informasjon her om hva du skal gjøre ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

 

Videre vaksinering:

 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 mnd etter dose 3.
 • Det er ikke en generell anbefaling pr nå om at personer over 80 år skal ta ny oppfriskingsdose. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
 • Dersom en av disse punktene gjelder deg selv eller pårørende, vennligst ta kontakt med vaksinetelefonen for timebestilling, tlf 90196152
 • Neste vaksinasjonsdag er planlagt tirsdag 3. mai.

 

12.02.2022 - Endringer i koronatiltak fra lørdag 12.februar kl.10:00

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.

Alle endringene i smitteverntiltak gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022
 

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

 

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

 

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

 

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
 • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg dersom du ikke har symptomer.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Skoleelever (gjelder alle) trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

 

02.02.2022 - Oversikt over hva som gjelder for Krødsherad kommunes lokaler og virksomheter fra og med 02.02.2022.

Oversikt over hva som gjelder for Krødsherad kommunes lokaler og virksomheter fra og med 02.02.2022. 

Samfunnshus

Samfunnshuset på Noresund inkludert kjøkken, kantine og veslesal åpnes fra og med 16.februar fordi det frem til da pågår vaksinering. .

 Samfunnshuset på Krøderen er åpen for normal bruk. 

Svømmehall og bibliotek

 • Svømmehallen og bibliotek holdes åpen, men skal drives smittevernfaglig
 • Smittevernfaglig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

 

Idrett og fritidsaktiviteter:

 • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt

 Bygdekino

Bygdekinoen holdes åpen med smittevernfaglig drift.  

Kryllingheimen

 • Benytt munnbind ved besøk på Kryllingheimen dersom du ikke kan holde 1 meters avstand.
 • Hvis du er syk med forkjølelsessymptomer som; hoste, feber og halsvondt kan du ikke komme på besøk.
 • Besøkende kan ha med seg mat og kaker. Men da må det utføres god håndhygiene før det serveres og spises. Beboerne kan også ta imot blomster og gaver. Men husk god håndhygiene da også.
 • Besøkende som blir syke de første 2 døgn etter å ha vært på besøk, må ringe avdelingen og si fra.

Kommunehuset

Kommunens åpningstider er mellom kl.09:00 og 14:00. Møter med saksbehandlere og kommunens øvrige ansatte avtales på forhånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2022 - Endringer i Covid-19 tiltak fra tirsdag 1.februar 2022

Regjeringen har, tirsdag 1. februar, fattet vedtak om endringer i covid-19 -tiltak

 

Alle endringene gjelder fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022

Du finner detaljert informasjon om endringene på regjeringen.no

Her er en oversikt over endringene

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det betyr i praksis at skoler og barnehager går til grønt nivå.

Høyere utdanningsinstitusjoner

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Regjeringen anbefaler at høyskoler, universiteter og fagskoler legger opp til at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning.
 • Høyere utdanningsinstitusjoner behøver ikke følge anbefalingen om 1 meters avstand ved undervisning.

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

Arbeidsliv

 • Regjeringen anbefaler at folk holder 1 meter avstand til hverandre
 • Regjeringen anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig for den enkelte arbeidsplass. Ved en slik vurdering bør arbeidsgiver legge vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheten er for et høyt, samtidig sykefravær.
 • Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen.

 

Serveringssteder

 • Det er ikke lenger skjenkestopp for serveringssteder
 • Det er heller ikke krav om bordservering
 • Serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det er ingen begrensninger på hvor mange gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster.
 • Det er fortsatt krav om smittvernfaglig forsvarlig drift (se under)
 • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser.
 • Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.

 

Testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene  
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden

 

Smittesporing

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Du bør registrere positiv selvtest hos kommunen.
 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.

 

Avstand og sosial kontakt

 • Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.

 

Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

 

01.02.2022 - Informasjon om vaksinering i februar

Vaksinasjonssted er Krødsherad kommunehus. 

Vi vaksinerer følgende dager i februar :

2. februar kl 13-15

8. februar kl 16-17.30

15. februar kl 16-17

Det vil være mulighet for drop in for dose 1, 2 og 3 på alle disse tidspunktene.

8. februar er det mulig å få vaksine for barn 5-11 år. Timebestilling til denne gruppen må gjøres via vaksinetelefonen. Telefon 901 96 152.

Har du utsatt vaksineringen på grunn av sprøyteskrekk? Ta kontakt med vaksinetelefonen så tilrettelegger vi for akkurat det du trenger.

01.02.2022 - Informasjon fra kommuneoverlegen - drift av legekontoret i ukene fremover

Vi opplever nå forventet lokal økning av corona-smitten. Heldigvis er det god vaksinasjonsdekning, og de aller fleste får kun lette til moderate symptomer. Man behøver da ikke nødvendigvis lege-oppfølging, men kan se an - og heller kontakte hjelp dersom man opplever tydelige symptomer og allmennpåvirkning.

Økt smitte vil påvirke muligheten til vanlig organisering og drift av legekontorene, fordi man også der må påregne smitte blant leger og legesekretærer.  

Fordi tiltaksbyrden nå er større enn sykdomsbyrden forventer vi ytterligere lettelser i nasjonale tiltak på pressekonferanse i kveld 01.02.22. Det kan gi ytterligere økt smitte.

Ved Legekontoret vil det kunne bli nødvendig å  endre organisering og drift 2-3 uker fremover:

 1. Avtalte fysiske konsultasjonstimer for det som kan vente – det må vente, og vil bli endret.
 2. Mest mulig oppfølging vil bli på tlf eller videokonsultasjon. Leger vil kunne jobbe noe fra hjemmekontor
 3. Dersom legekontor ikke mestrer å holde fysisk oppe med lege til stede, vil man søke å avtale kollegial fraværsdekning.
01.02.2022 - Koronasertifikat - informasjon om utskrift for innbyggere og besøkende

Utskrift av koronasertifikat for innbyggere og besøkende i Krødsherad kommune.

Koronasertifikat er tilgjengelig på www.helsenorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer. Man må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende får å logge seg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell. Du kan også skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Vi anbefaler at alle som kan bruke www.helsenorge.no gjør det.

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan ta kontakt med Helfo per telefon 815 55 015 eller brev, for å få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine og/eller gjennomgått sykdom. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten, det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Beskrivelse av fremgangsmåte for å bestille koronasertifikat fra Helfo finner du her

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan få bistand til utskrift av koronasertifikat basert på test hos kommunen. Kommunen tilbyr også utskrift av koronasertifikat basert på vaksiner.

For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test fra kommunen, forutsetter det at du først har tatt en hurtigtest eller PCR-test utført av kommunens helsepersonell.

Fremgangsmåte for utskrift av koronasertifikat i Krødsherad kommune

Du må ringe og avtale time på telefon 901 96 152, mandag til fredag kl. 09.00-14.00. Hvis du skal ha koronasertifikat basert på hurtigtest, kan du bestille hurtigtest på samme telefonnummer.

Husk å ta med legitimasjon.

25.01.2022 - Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter fra og med midnatt, natt til 26 januar, og gjelder uavhengig av vaksinestatus – her kan du lese utfyllende informasjon

 - Les om utlevering av selvtester lenger ned på siden

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Unntak:

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner. – les mer om

Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test. Personer som tester positivt skal i stedet selv registrere resultatet på kommunenes nettsider.

Utlevering av selvtester

Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene skal tilbys gratis av kommunen. Fra og med i morgen 26.01 kan du hente selvtester ved kommunens servicetorg i tidspunktet mellom kl.10-13. Du vil få informasjon fra våre smittesporere om hvor mange selvtester du skal hente ut.

Her kan du lese om prioriteringsrekkefølge for tester

 

Vi minner om selvregistrering av positive selvtester – du kan registrere positiv selvtest her

24.01.2022 - Status og informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad uke 3

I løpet av uke 3 har vi mottatt melding om totalt 81 nye smittetilfeller, positiv hurtigtest/PCR, av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Smitten er i hovedsak tilknyttet elever ved Krøderen skole og hustandsmedlemmer av disse.

Hos de voksne ser man milde til moderate symptomer, og ingen har hatt alvorlig forløp.

Symptomene man ser hos barn er milde og med kortvarig sykdomsforløp. Hos de minste barna dominerer oppkast og diare som symptom. Større barn har hovedsakelig hodepine, sår hals feber og muskelverk.

 • Smittetrenden i Krødsherad er økende og vi forventer en fortsatt økning i smittetallene fremover.

Det er nå gjort endringer i rutiner ved bekreftende PCR-test ved positiv selvtest for SARS-CoV-2-viruset.

Du trenger ikke å ta en bekreftende PCR-test på teststasjonen etter positiv selvtest hvis du:

 • Har fått tredje vaksinedose (Oppfriskningsdose/ «boosterdose»)
 • Har har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Det anbefales at det tas en bekreftende test på teststasjonen etter positiv selvtest til følgende personer:

 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt (herunder organtransplanterte og immunsupprimerte)
 • Barn og ungdom mellom 0-16 år. Les mer om testing av barn og unge her
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

 - En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle.

Registrering av positiv selvtest: 

 • Har du testet positivt på selvtest så kan du registrere dette selv. Våre smittesporere vil da ta kontakt med deg på telefon for videre råd og veiledning. Det er mulig å registrere egne barn som er positive også via linken. Registrer positiv selvtest her

Vaksinering:

 • Det er ikke lagt opp til vaksinering i uke 4.
21.01.2022 - Nå kan du selv registrere positiv selvtest

Har du testet positivt på selvtest så kan du registrere dette selv.  Våre smittesporere vil da ta kontakt med deg på telefon for videre råd og veiledning. Det er mulig å registrere egne barn som er positive også via linken.

Registrer positiv selvtest her

 

17.01.2022 - Status og informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad uke 2 og vaksinering i uke 3

I løpet av uke 2 har vi mottatt melding om totalt 49 nye smittetilfeller, positiv hurtigtest/PCR, av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Ikke alle er folkeregistrert i kommunen, og dermed vil den offisielle statistikken se annerledes ut.

Hos de voksne ser man milde til moderate symptomer,  og ingen har hatt alvorlig forløp.

Symptomene man ser hos barn er milde og med kortvarig sykdomsforløp. Hos de minste barna dominerer oppkast og diare som symptom. Større barn har hovedsakelig hodepine, sår hals feber og muskelverk.

Vaksinering;

På onsdag er det ny vaksinasjonsdag med drop in kl 13-15 for dose 1, 2 og 3. Husk at det skal være minimum 20 ukers intervall mellom dose 2 og 3. De som allerede har fått time bes om å benytte den fremfor drop in.  Ring vaksinetelefonen ved spørsmål, tlf 90196152.

Vaksinasjon av barn og ungdom

Se informasjon fra FHI. Ring vaksinetelefonen ved spørsmål, tlf 90196152.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

 

14.01.2022 - Lettelser i Nasjonale tiltak og oversikt over hva som gjelder for Krødsherads lokaler og virksomheter

Regjeringen presenterte den 13.01.22 endringer i de nasjonale tiltakene. Regjeringens justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar. Tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. 

Her er oversikt over de nasjonale tiltakene

 

Oversikt over hva som gjelder for Krødsherad kommunes lokaler og virksomheter

Under er det listet opp en oversikt over hva som vil gjelde for Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter fremover. 

Samfunnshus

Samfunnshuset på Noresund

 • Gymsal holdes åpent for følgende utleie:
  • Maksimalt 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Treninger i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde 1 meters avstand. Ved høyintensiv trening anbefales 2 meter avstand.
 • Kjøkken/Kantine/veslesal holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.

 

Samfunnshuset på Krøderen

 • Maksimalt 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Treninger i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde 1 meters avstand. Ved høyintensiv trening anbefales 2 meter avstand.

 

Svømmehall

 • Svømmehaller skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Det er forhåndspåmelding til servicetorget: Tlf.: 32 15 00 00 eller e-post: post@krodsherad.kommune.no. Besøkende registreres. Maksantall er 20 personer.
 • Les mer om retningslinjer og smitteverntiltak for bruk av svømmehall her

 

Barn og unge under 20 år – ungdomsklubb/kulturskole/barnekor:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig
 • Ungdomsklubben holdes åpent.
 • Kulturskolen holdes åpent.
 • Korøvelser kan gjennomføres

Voksne over 20 år:

 • Korøvelser kan gjennomføres med maksimalt 20 personer og 1 meters avstand
 • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

 

Bibliotek

 • Bibliotek skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Se mer informasjon fra Midt-Buskerud bibliotek her.

Bygdekino

 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Bygdekinoen tar imot inntil 50 besøkende pr. visning. 
 • Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Alle får tilviste sitteplasser.

Kryllingheimen

 • Benytt munnbind ved besøk på Kryllingheimen. Registrer deg i besøksbok (dato og telefonnr.) Husk god håndhygiene og minimum 1 meters avstand. 
 • Hvis du er syk med forkjølelsessymptomer som; hoste, feber og halsvondt kan du ikke komme på besøk. Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene.
 • Besøkende kan ha med seg mat og kaker. Men da må det utføres god håndhygiene før det serveres og spises. Beboerne kan også ta imot blomster og gaver. Men husk god håndhygiene da også.
 • Besøkende som blir syke de første 2 døgn etter å ha vært på besøk, må ringe avdelingen og si fra.
 • Her finner du besøksrutiner for Kryllingheimen

Kommunehuset

 • Kommunehuset stenges for fysiske møter inntil videre.
 • Alle avtalte møter utsettes eller gjennomføres digitalt.
 • Framtidige møter må avklares med saksbehandler og avvikles digitalt.
 • Servicetelefonen vil være bemannet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:00
 • Ring oss for å avtale utlevering av vannmåler.
 • Alle henvendelser til saksbehandler gjøres på telefon eller epost.
 • Her finner du oversikt med kontaktinformasjon over våre ansatte
 • Kommunes epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
 • Kommunens servicetelefon har nummer: 32 15 00 00.
12.01.2022 - Informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad

Informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad 12.01.2022

De siste dagene er det meldt om ett pågående smitteutbrudd blant sesongarbeidere ved Norefjell Skisenter.  Det er totalt meldt om 13 smittetilfeller tilknyttet dette utbruddet.  Alle smittede er i isolasjon og øvrige nærkontakter er i karantene. Kommunen samarbeider godt med skisenteret, og vi har kontroll på oppfølging av de smittede.

Norefjell skisenter har fulgt og følger de gjeldende nasjonale råd og regler for smittevern.

Det er ikke meldt om ytterligere smittetilfeller blant elever ved ungdomsskolen etter vår siste oppdatering mandag 10.01

Kriseledelsen i Krødsherad kommune følger smittesituasjonen tett fremover.

Status vaksinering i Krødsherad (totalt for alle innbyggere):

78,2 % av innbyggerne er vaksinert med 1.dose.

72,3% av innbyggerne er vaksinert med 2.dose.

45,2% av innbyggerne er vaksinert med 3.dose.

Vi minner samtidig om drop in vaksinering på kommunehuset i dag fra kl.11-18. Ring vaksinetelefonen på nr: 90196152 dersom du har spørsmål.

Alle over 18 år innkalles fortløpende på SMS til 3. dose når 20 ukers intervall til dose 2 er oppnådd.

 

 

 

 

 

 

10.01.2022 - Status og informasjon om smittesituasjon og vaksinering for uke 1

Forrige uke (uke 1) ble det meldt om 23 nye smittetilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. , hvorav 9 av disse er elever ved ungdomsskolen.

Symptomene til alle de smittede kan karakteriserer som lette til moderate. Symptomer som beskrives er hovedsakelig feber, sår hals, lett hoste og slapphet. Noen av de smittede har hodepine som eneste symptom, mens enkelte ikke har noen symptomer.

Vaksinering:

🔹Vi minner om drop in onsdag 12. januar kl 11-18 for dose 1, samt de som eventuelt ikke har fått tilsendt time til dose 3.

🔹Merk; det skal være 20 ukers intervall mellom dose 2 og 3.

Vaksinering - dose 4:

🔹Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar kan nå få dose 4. Dette hvis det har gått 3 måneder siden dose 3.

🔹De som kommer inn under denne gruppen kan bestille oppfriskningsdose 4 via vaksinetelefonen.

☎Spørsmål om vaksinering? Ring vaksinetelefonen 901 96 152.

07.01.2022 - Status og informasjon om smittesituasjon og vaksinering i Krødsherad 06-07. januar 2022

I går 06.01.22 og i dag 07.01.22 er det meldt om 4 smittede elever ved ungdomsskolen. Alle trinn er berørte. Skolen informerer foresatte, via sine kanaler, om testing og hvilke regler som gjelder.

Vaksinering:

🔹Neste vaksinasjonsdag er onsdag 12. januar kl.11-18.

🔹Det er da drop in for dose 1, 2 og 3.

🔹Husk at det skal være minst 20 uker mellom dose 2 og 3. De som allerede har fått tilsendt time bes komme til oppsatt time.

🔹Spørsmål om vaksine? Ring 901 96 152.

03.01.2022 - Status og informasjon om smittesituasjon og vaksinering i Krødsherad for uke 52

I løpet av uke 52 har vi mottatt melding om totalt 4 nye smittetilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune.

Vaksinering:

Vi er i godt i rute når det gjelder tilbud om dose 3 til våre innbyggere.

Alle over 18 år som har 20 ukers intervall, eller mer, skal ha fått tilsendt time for vaksinering på sms.

Neste vaksinasjonsdag er onsdag 5. januar. Det er da drop in kl 11 -18 for dose 1, samt de som eventuelt ikke har fått tilsendt time til dose 3.

Merk; det skal være 20 ukers intervall mellom dose 2 og 3. Spørsmål om vaksinering? Ring vaksinetelefonen 901 96 152.

 

 

Korona - Meldinger fra Krødsherad kommune 2021
Desember 2021
29.12.2021 - Status og informasjon om smittesituasjon for uke 51

Forrige uke (uke 51) var det 3 smittede som har bostedsadresse i Krødsherad. i tillegg er det noen som oppholder seg på hytter på Norefjell.

Så langt denne uken (onsdag i uke 52) er det 2 positive testsvar.

Vi oppfordrer til å ha lav terskel for å teste seg dersom man får symptomer etter å ha vært i juleselskap.

20.12.2021 - Status og informasjon om smittesituasjonen og vaksinering i Krødsherad for uke 50

Smittesituasjon:

I løpet av uke 50 har vi mottatt melding om totalt 17 nye smittetilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. 1 av disse (etter siste oppdatering 13.12.21) er tilknyttet Noresund skole. 

Det er både Omicron variant og Delta variant i omløp, hvor alle omicron tilfellene kan spores tilbake til utbruddet på Norefjell Ski & Spa. 

Flertallet av smittetilfellene er nærkontakter av tidligere smittede.

Vaksinering: 

Onsdag 22. desember er siste vaksinasjonsdag før jul.

Det er drop in kl 8.30-10.30 for dose 1, 2 og 3.

Det er nå åpnet for dose 3 for personer 18-44 år, men det må være minimum 20 ukers intervall fra dose 2.

 

14.12.2021 - Strengere nasjonale og lokale tiltak for å begrense smitten

Mandag 13. desember 2021 la regjerningen fram nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet. 

De nasjonale tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger. Regjeringens pressemelding finner her. 

De nye nasjonale tiltakene gjør at kommunens midlertidige forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), som ble vedtatt 9. desember, ikke lenger er nødvendig og opphører samtidig som de nye nasjonale tiltakene trer i kraft. 

Under er det listet opp en oversikt over hva som vil gjelde for Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter fra klokka 24 natt til onsdag 15. desember 2021.

Samfunnshus

Samfunnshuset på Noresund holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.

Samfunnshuset på Krøderen

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlig innendørs arrangementer uten tilviste sitteplasser
 • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer ved bruk av faste tilviste sitteplasser.
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs. Samfunnshuset leies derfor ikke ut til dette formålet.

Svømmehall

I ukene 51 og 52 er svømmehallen stengt og vil forbli stengt inntil videre, med unntak av det som er listet opp nedenfor. 

Svømmehallen skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Svømmehallen holdes kun åpen for:

 • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Aktiviteter for barn og unge

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

 • Ungdomsklubben holder åpent for ungdomsskoleelever med inntil 20 personer inne. Ungdomsklubben stenges for de over grunnskolealder.
 • Kulturskolen holder åpent.
 • Korøvelser for barn og unge under 20 år kan holdes åpent.

Bibliotek

Bibliotek skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Bygdekino

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer ved bruk av faste tilviste sitteplasser.

 • Bygdekinoen tar derfor imot inntil 50 besøkende pr. visning. 
 • Alle får tilviste sitteplasser.

Kryllingheimen

 • Benytt munnbind ved besøk på Kryllingheimen. Registrer deg i besøksbok (dato og telefonnr.) Husk god håndhygiene og minimum 1 meters avstand. 
 • Hvis du er syk med forkjølelsessymptomer som; hoste, feber og halsvondt kan du ikke komme på besøk. Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene.
 • Besøkende kan ha med seg mat og kaker. Men da må det utføres god håndhygiene før det serveres og spises. Beboerne kan også ta imot blomster og gaver. Men husk god håndhygiene da også.
 • Besøkende som blir syke de første 2 døgn etter å ha vært på besøk, må ringe avdelingen og si fra.
 • Her finner du besøksrutiner for Kryllingheimen

Kommunehuset

 • Kommunehuset stenges for fysiske møter fra og med torsdag 9. desember.
 • Alle avtalte møter utsettes eller gjennomføres digitalt.
 • Framtidige møter må avklares med saksbehandler og avvikles digitalt.
 • Servicetelefonen vil være bemannet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:00
 • Ring oss for å avtale utlevering av vannmåler.
 • Alle henvendelser til saksbehandler gjøres på telefon eller epost.
 • Her finner du oversikt med kontaktinformasjon over våre ansatte
 • Kommunes epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
 • Kommunens servicetelefon har nummer: 32 15 00 00.
13.12.2021 - Status og informasjon om smittesituasjonen og vaksinering i Krødsherad

Smittesituasjon:

I løpet av helgen og i dag 13.12.21 har vi mottatt melding om totalt 12 nye smittetilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. 3 av smittetilfellene er tilknyttet Noresund skole og SFO. 2.trinn ved skolen har hatt hjemmeskole i dag ,og vil også ha hjemmeskole i morgen.

 • Totalt er nå 16 personer i isolasjon.

 

Drop in vaksinering: 

 • Det er muligheter for Drop in på Onsdag fra kl 8.30-11.30, torsdag fra kl 8.30-15.00.  Det gjelder for følgende grupper; dose 1, dose 2 med 4 uker eller lenger intervall fra dose 1, samt dose 3 med lenger enn 4,5 mnd intervall fra dose 2.

 

Nå og videre fremover er vi helt avhengige av at vi alle følger smittevernregler og anbefalinger.

Regjeringen avholder pressekonferanse kl.20:00 og det er varslet nye og strengere tiltak.

Se pressekonferansen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen3/id2891974/

10.12.2021 - Smitte på Noresund skole og omikron fra Norefjell ski og spa

Det er bekrefta 4 smittetilfeller på Noresund skole og SFO i dag 10. desember 2021. Foreldre og foresatte er informert.

Det er i dag også bekrefta 2 personer fra Krødsherad med omikron-smitte, blant de 15 positive testsvarene vi fikk onsdag 8. desember. Omikron-tilfellene knytter seg til smitten på Norefjell ski og spa.

Vi ser nå økende smitte, har stor belastning på lokalt helsevesen og begrensa testkapasitet. Vi minner derfor om de nasjonale smittevernreglene – FØLG DISSE!

Se oversikt over nasjonale råd og regler som gjelder fra 9. desember 2021 her.

09.12.2021 - Status og informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad

Alle tester fra mandag 06.12 og tirsdag 07.12 er nå analysert og det er ikke kommet flere positive testsvar. 

09.12.2021 - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19)

Formannskapet møttes til ekstraordinært møte 09.12.2021 for å behandle midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) i Krødsherad kommune. 

Her finner du møtedokumentene

Her finner du vedtatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) i Krødsherad kommune.  (PDF, 121 kB)

Forskriften trer i kraft natt til fredag 10. desember kl. 24.00 og gjelder til og med torsdag 6. januar 2022.

 

Nå er det da slik at i Krødsherad kommune er vi underlagt nye nasjonale smitteverntiltak med tillegg av Midlertidig forskrift om smitteverntiltak vedtatt 09.12.21 (Midlertidig forskrift trer i kraft 10.12.21 kl.24:00).

 

Her kan du se opptak fra møte

 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Krødsherad kommune 9. desember 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

 

§ 1. Formål og virkeområdet

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet slik at tjenestene kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye.

Forskriften gjelder i Krødsherad kommune.

 

§ 2. Krav om smittekarantene for husstandsmedlemmer

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene. Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt.

De som har karanteneplikt etter første ledd skal testes med PCR-test så snart som mulig.

Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngånærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.

Personer i smittekarantene kan teste seg ut av karantene med negativ PCR-test tatt mellom døgn 5 og 7 etter siste nærkontakt.

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

 

§ 2 a. Unntak fra krav om smittekarantene for husstandsmedlemmer

 1. Ansatte som jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR-test eller antigen hurtigtest, kan unntas smittekarantene etter §2.

 

 1. Kommunelegen og kommunens smittesporingspersonell kan unnta personer som jobber utenfor helsetjenesten fra karanteneplikten, dersom arbeids- eller oppdragsgiver sikrer at dette skjer på en smittevernmessig forsvarlig måte og er viktig og nødvendig for virksomheten.

 

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntakene i denne bestemmelsen i størst mulig grad unngås.

Arbeids- og oppdragsgiver plikter å godkjenne bruk av dette unntaket.

Personer som unntas smittekarantene, skal teste seg hver dag i 7 dager med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Første test skal tas så raskt som mulig etter bekreftet nærkontakt.

Personer som er unntatt fra karanteneplikt, skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

 

§ 3. Ansvar

Krødsherad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 4. Ikrafttreden, varighet og myndighet

Forskriften trer i kraft natt til fredag 10. desember kl. 24.00 og gjelder til og med torsdag 6. januar 2022.

Formannskapet gis myndighet til å forlenge- og Kriseledelsen gis myndighet til å avvikle denne forskriften.

08.12.2021 - Status og informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad

Vi har i dag 08.12.2021 mottatt 15 positive testsvar på Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Kun et lite fåtall av disse er knyttet til Norefjell ski og spa. Hvorvidt det er den nye virusvarianten er ikke klarlagt enda, da det tar litt tid å sekvensere.

Vi venter fortsatt på en del testsvar.

Ny oppdatering vil foreligge i løpet av morgendagen. 

08.12.2021 – Nye nasjonale og lokale tiltak

Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember 2021. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Vi skulle inderlig gjerne vært ferdig med pandemien. Nå er situasjonen likevel så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å bevare kontrollen. Derfor blir det en annerledes julehøytid også i år. Faren for en overbelastet helsetjeneste og spredningen av det mer smittsomme omikron-viruset gjør det nødvendig med nye, strenge tiltak for å redusere sosial kontakt i samfunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren sier vaksinene gradvis vil gjøre oss mer immune.

– Håpet ligger derfor nettopp i vaksinen. Til dere som ikke har tatt vaksine: Gjør det. Til dere som får tilbud om oppfriskingsdose: Ta imot, sier statsministeren.

Oppfordringen er forsterket:

 • Si ja til vaksine!
 • Hold deg hjemme og test deg når du er syk.
 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Reduser antall nærkontakter.

Les mer om nye råd, anbefalinger og forskriftsfestede tiltak på Regjeringen.no her:

Kommunale tiltak

Kommunestyret vedtok 6. desember 2021 at Krødsherad kommune skulle sende over en henstilling om å tiltre og bli omfattet av den regionale forskriften, slik vi tidligere har informert om. Statsforvalteren i Oslo og Viken har i dag 8. desember 2021 informert kommunen om at de ikke har tatt stilling til kommunens henstilling enda. Det er altså de nye nasjonale påbud og anbefalinger, som trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember, som vil gjelde for Krødsherad kommune.

Under er det listet opp en oversikt over hva som vil gjelde for Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter fra klokka 24 natt til torsdag 9. desember 2021.  

Samfunnshus

 • Samfunnshuset på Noresund holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.
 • Samfunnshuset på Krøderen
  • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Treninger i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde avstand. Ved høyintensiv trening anbefales 2 meter avstand.

Svømmehall

 • Svømmehaller skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Det er forhåndspåmelding til servicetorget: Tlf.: 32 15 00 00 eller e-post: post@krodsherad.kommune.no. Besøkende registreres. Maksantall er 20 personer.
 • Les mer om retningslinjer og smitteverntiltak for bruk av svømmehall her

Ungdomsklubben

 • Regjeringen gir ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter
 • Ungdomsklubben holdes derfor åpent som vanlig.

Kulturskole

 • Regjeringen gir ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter
 • Kulturskolen holdes derfor åpent som vanlig.

Bibliotek

 • Bibliotek skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Se mer informasjon fra Midt-Buskerud bibliotek her.

Korøvelser

 • Regjeringen gir ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Korøvelser for barn og unge under 20 år kan derfor holdes åpent som vanlig
 • Anbefaling for voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Bygdekino

 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Bygdekinoen tar derfor imot inntil 50 besøkende pr. visning. 
 • Alle får tilviste sitteplasser.

Kryllingheimen

 • Benytt munnbind ved besøk på Kryllingheimen. Registrer deg i besøksbok (dato og telefonnr.) Husk god håndhygiene og minimum 1 meters avstand. 
 • Hvis du er syk med forkjølelsessymptomer som; hoste, feber og halsvondt kan du ikke komme på besøk. Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene.
 • Besøkende kan ha med seg mat og kaker. Men da må det utføres god håndhygiene før det serveres og spises. Beboerne kan også ta imot blomster og gaver. Men husk god håndhygiene da også.
 • Besøkende som blir syke de første 2 døgn etter å ha vært på besøk, må ringe avdelingen og si fra.
 • Her finner du besøksrutiner for Kryllingheimen

Kommunehuset

 • Kommunehuset stenges for fysiske møter fra og med torsdag 9. desember.
 • Alle avtalte møter utsettes eller gjennomføres digitalt.
 • Framtidige møter må avklares med saksbehandler og avvikles digitalt.
 • Servicetelefonen vil være bemannet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:00
 • Ring oss for å avtale utlevering av vannmåler.
 • Alle henvendelser til saksbehandler gjøres på telefon eller epost.
 • Her finner du oversikt med kontaktinformasjon over våre ansatte
 • Kommunes epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
 • Kommunens servicetelefon har nummer: 32 15 00 00.

 

06.12.2021 - Kommunestyremøte om koronasituasjonen

Kommunestyret var i kveld mandag 6. desember samla til møte om koronasituasjonen.

I møtet ble det blant annet vedtatt at kommunen søker Statsforvalteren i Oslo og Viken om raskest mulig å få tiltre Covid-19- forskriftens § 5A om forsterkede regionale smitteverntiltak for Oslo kommune og enkelte kommuner i Innlandet, Vestland og Viken fylke. Videre ble Formannskapet gitt fullmakt til å fastsette en evt. midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), dersom smittesituasjonen i våre nærområder tilsier det og Kriseledelsen ble gitt fullmakt til å endre og evt. oppheve en slik midlertidig forskrift dersom lokal smittesituasjon åpner for det.

Ikrafttredelse av de forsterkede regionale smitteverntiltakene kommer vi tilbake til når dette er avklart med Statsforvalteren.

Se opptak av møtet her og sakspapirer her

03.12.2021 - Status og informasjon om smittesituasjon i Krødsherad og nye nasjonale råd og regler

Status og informasjon lokalt i Krødsherad

Smittesituasjon: 

Denne uken er det er registrert 18 nye smittetilfeller, hvorav én av de er beboer på Kryllingheimen. Beboere og ansatte følges opp etter gjeldende retningslinjer. 

Flertallet av smittetilfellene kan spores til samme opphav, men det er også tilfeller fra andre opphav. Alle har kjent smitteveier.

Det Planlagte Julebordet for pasienter og pårørende i regi av Kryllingheimens venner må dessverre utsettes på grunn av høyt smittetrykk. 

Vi er i disse dager glade for at mange tester seg. 

Vaksinasjon: 

Det har blitt satt 170 vaksinedoser+ 50 doser til helsepersonell denne uka. 

Nye nasjonale råd og regler

Krødsherad kommune er ikke omfattet av regionale tiltak, det er de nasjonale råd og regler, innført fra 3.desember som er gjeldende pr nå i vår kommune. 

  

Det viktigste

Si ja til vaksine.

Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Sosial kontakt

Hold avstand til andre, gjerne en meter, der det er mulig.

Unngå håndhilsning og klemming.

Voksne bes vurdere om de kan redusere nærkontakter noe.

Ankomst Norge

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.

Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.

Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må også teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt. Egne regler for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten.

Se innreise til Norge for unntak.

Kollektivtransport/taxi

Bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand.

Butikker/kjøpesentre

Bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand.

Skoler

Jevnlig testing i områder med økende smitte.

Arbeidsplasser

Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

I kontakt med helse- og omsorgstjenesten

Bruke munnbind.

 

01.12.2021 - Status og informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad

Det er nå en stigende smittetrend både nasjonalt og lokalt. Fra i dag 01.12.2021 innfører Regjeringen nasjonale tiltak og råd for å ha kontroll på smitten.  – Her kan du lese om regjeringens tiltak og råd gjeldende fra 01.12.21

Regler og anbefalinger gjeldende fra i dag kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

Smittesituasjonen i Krødsherad

Kriseledelsen har vært samlet i dag for å se nærmere på situasjonen lokalt og regionalt. 

 • Det er blitt meldt om en ansatt i Krøderen barnehage som er påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus). Smitteveien er kjent og vi følger gjeldende retningslinjer for isolasjon, karantene, testing og varsling av foresatte.

Testing

Testing foregår på Noresund legekontor følgende dager og tidspunkter:

Mandag, onsdag og fredag kl. 14:00

Tirsdag og torsdag kl. 11:00

 

Vaksinering:

Vi minner om vaksinasjon på kommunehuset i morgen 2.desember, med Drop-in for første vaksinedose, kl.10:00-17:30.

 

Kriseledelsen vil fremover møtes regelmessig for å følge situasjonen tett.

 

Oktober og november 2021
29.11.2021 - Status og informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad

I løpet av helgen er det bekreftet 3 nye smittetilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. En av de smittede er ansatt på Kryllingheimen. Den ansatte er fullvaksinert og er dermed mindre smitteførende. Kryllingheimen tester ansatte og beboere etter gjeldende retningslinjer, og har iverksatt nødvendige tiltak med blant annet bruk av munnbind, organisering av avdelinger og noen besøksrestriksjoner. Aktuelle pårørende blir varslet.

Totalt har vi nå 9 Covid-19 smittede innbyggere i isolasjon.

26.11.2021 - Smitte- og vaksinasjonsstatus uke 47

Vi har denne uken mottatt 6 positive prøvesvar. Flertallet av tilfellene kan sees i sammenheng, og man har kontroll på smitteveier.  Smittesporingsteamet følger situasjonen nøye.

Ingen av tilfellene involverer barnehager, skoler eller helse og omsorgssektoren.

Vi er godt i rute med vaksinering av oppfriskingsdose til personer over 65 år. Neste vaksinasjonsdag er 2. desember, med drop in kl 10-17.30. Ta kontakt med vaksinasjonstelefonen ved spørsmål 901 96 152

Følg smittevernrådene, også når du er vaksinert.

23.11.2021 - Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.

   

 

 

 

17.11.2021 - Informasjon om endringer i Covid-19 forskriften

Regjeringen har vedtatt en endring av covid-19 forskriften fra og med i dag, såkalt oppjustert TISK-strategi (testing, isolering, smittesporing, karantene)

Forskriftsendringen medfører testplikt for nærkontakter av smittet person i samme husstand.

Dette innebærer at hvis du er over 18 år og har vært i nærkontakt med en smittet person i samme husstand eller tilsvarende nære, så skal du teste deg hver dag med en hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test (på testsenteret), i 7 dager fra nærkontakten fant sted.

Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.

Testplikten gjelder ikke dersom du er fullvaksinert eller har vært bekreftet smittet med korona.

Husk å kontakt Noresund legekontor for timebestilling for PCR-test dersom du tester positivt på hurtigtesten.

Endringen i forskriftsteksten kan du i sin helhet lese her.

11.11.2021 - Nytte av å ta 2. vaksinedose

En fersk studie viser at man etter den andre mRNA-vaksinedosen (Pfizer) får en markant økning av

den såkalte «opptrente immunitet/beskyttelse» sammenlignet med effekten av den første vaksinedosen.

Dette gir økt respons ved eventuell neste infeksjon, og kan forhåpentligvis vise seg som vedvarende beskyttelse.

Kommuneoverlegen gjentar derfor oppfordringen til de over 16 år som kun har tatt 1 vaksinedose – ta andre vaksinedose!

15.10.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 40

Antall testet ved Noresund legekontor:  9

Antall nye tilfeller: 0

Antall vaksinerte med 1.dose (alle): 76,9 %

Antall fullvaksinerte (alle): 68%

Antall vaksinerte med 1.dose som er over 18 år (1769 personer) : 89,5% av befolkningen

Antall fullvaksinerte som er over 18 år (1769 personer): 83,3 % av befolkningen

 

 

06.10.2021 - Oppfriskningsdose (3.vaksinedose) til innbyggere over 65 år.

Regjeringen har, etter råd fra FHI, vedtatt å anbefale en oppfriskningsdose av vaksine mot Covid-19 til alle innbyggere over 65 år. Dosen skal gis minst 6 måneder etter at dose 2 ble satt. Innbyggere vil bli kontaktet av kommunenes vaksinasjonsteam. FHI vil videre vurdere om 3. dose også bør tilbys helsepersonell og innbyggere under 65 år.

Her kan du lese mer 

01.10.2021 - Informasjon om kommunens virksomheter etter gjenåpning

Kryllingheimen er igjen åpen for besøkende, MEN:

 • Dersom du har luftveissymptomer ber om at du utsetter besøket til du er symptomfri
 • Dersom du ikke er vaksinert – ta kontakt med Kryllingheimen før evt. besøk
 • Vi vil fortsette med registrering av besøkende inntil videre

 

Åpningstid Kommunehuset

Døra til kommunehuset er åpen fra 08.00-15.30 og servicetelefonen er åpen fra 08:15 - 15:15 f.o.m 11.10.21 (frem til 11.10.21 er døra åpen fra 09:00-14:00)

Fysiske møter med saksbehandlere skal være avtalt på forhånd. Dette for at saksbehandler får stilt forberedt til møte.

E-postadresse til kommunen er: post@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

 

Svømmehall

Her finner du oppdatert informasjon om svømmehallen

 

Samfunnshus

 • Veslesalen og kjøkkenet på Noresund holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.
 • Gymsalen på Noresund er åpent for utleie.
 • Samfunnshuset på Krøderen er åpent for utleie.

Her finner du mer informasjon om samfunnshusene våre

 

 

September 2021
29.09.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 38

I uke 39 skal det settes ca 45 vaksinedoser, disse skal gå til 2. og 3. vaksinedose. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 38.

89 % er vaksinert med 1.dose.

83,4 % er fullvaksinert.

I uke 38 ble det tatt 26 tester ved Noresund legekontor. 

Her kan du se status oversikt for uke 38 (PDF, 314 kB)

Ukentlig vaksinasjonsoppdatering via en vaksineplakat avvikles. Det blir fra og med neste uke ukentlige rapporter fra kommuneoverlegen som legges ut på denne siden en tid fremover. 

Ukentlig kriseledelse avvikles, men kommunen vil være i økt beredskap også fremover

28.09.2021 - Oversikt over nasjonale regler og anbefalinger og råd ved luftveissymptomer

Når myndighetenes råd og regler i hovedsak forsvinner, kan den enkelte velge selv hvilken risiko hun vil ta og hvilke tiltak hun vil praktisere. Avvikling av tiltak som nasjonale råd eller regler står ikke i veien for at enkeltpersoner kan velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. For eksempel kan de som ønsker større beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, velge å holde mer avstand til andre og selv benytte munnbind.

Vaksinasjon er det viktigste tiltaket mot videre smitte og sykdom. Krødsherad kommune oppfordrer nå på det aller sterkeste de av våre innbyggere som ikke har vaksinert seg om å gjøre dette, inkludert å følge opp timen for dose 2. Det dreier seg ikke bare om deg selv, men av hensyn til alle andre rundt deg. Ta kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 90196152 for en timebestilling.

Ved virussymptomer (symptomer på koronavirus finner du her) så oppfordres du til å teste deg. Dersom du benytter selvtest, og denne slår positivt ut på koronavirus, så bør du få resultatet bekreftet ved å ta en ny prøve ved teststasjonen. Du ringer Noresund legekontor på tlf: 32150900 (åpningstid kl. 08:30-11:30 og kl. 12:30-15:00)

Nedjustering av TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Nedjustering av smittesporing og karantene fra mandag 27. september.
I lys av høy vaksinasjonsdekning og minsket risiko for økt sykdomsbyrde, vil det iverksettes en nedjustering av TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)  fra mandag 27. september.
Hovedelementene er at det fortsatt vil være lav terskel for test ved symptomer, med økt bruk av selvtesting, samt isolasjon ved bekreftet smitte.

Samtidig skal karantene og smittesporing målrettes til å fremover kun gjelde  de mest smitteutsatte, uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, som i tillegg vil ha mulighet til å erstatte karantene med testregime.

Testing: Lav terskel for test ved luftveissymptom, økt bruk av selvtesting.

Isolasjon: Uendret plikt til isolasjon for de som er smittet.

Smittesporing: Kommunene konsentrerer sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Indeks (den som tester positivt) eller foresatte vil bli oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre disse til testing.
Ledere i skole, barnehage og arrangører anmodes på samme måte om å bidra med varsling.

Karantene: karanteneplikt vil omfatte kun uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, og kan i de fleste tilfeller erstattes av testregime (daglig med selvtesting eller annenhver dag med PCR)
Smittesporere bidrar med informasjon om dette Koronatelefon 92877089.

Øvrige nærkontakter:
(Medelever, barnehagegruppe, arbeidskolleager, fritidsakiviteter. Mindre enn to meters avstand mer enn 15 minutter)

Den som tester positivt vil fremover ha i oppgave å kontakte sine øvrige nærkontakter. Øvrige nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, vil nå slippe karanteneplikt, men vil i stedet oppfordres til:

 • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en smittet
 • Begrensing av sosial omgang inntil testsvar foreligger
 • Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering)
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer

Test i stedet for karantene for øvrige nærkontakter, inkludert skoler vil utgå.
​Skoler vil fortsatt kunne bruke en kort periode av målrettet midlertidig jevnlig testing ved store utbrudd, men slik testing vil være frivillig.

 

Her finner du oversikt over nasjonale regler og anbefalinger (PDF, 206 kB)

Testing, symptomer og smittevern

Vaksine til barn og unge, testing på skole, råd om arrangementer og aktiviteter

Reiser til og fra utlandet

Koronavirus - beslutninger og anbefalinger fra helsedirektoratet

 

 

 

 

  

 

24.09.2021 - Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap fra lørdag 25.september kl.16:00.
23.09.2021 - Nedjustering av TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene) fra 27.september

Nedjustering av smittesporing og karantene fra mandag 27. september.
I lys av høy vaksinasjonsdekning og minsket risiko for økt sykdomsbyrde, vil det iverksettes en nedjustering av TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)  fra mandag 27. september.
Hovedelementene er at det fortsatt vil være lav terskel for test ved symptomer, med økt bruk av selvtesting, samt isolasjon ved bekreftet smitte.

Samtidig skal karantene og smittesporing målrettes til å fremover kun gjelde  de mest smitteutsatte, uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, som i tillegg vil ha mulighet til å erstatte karantene med testregime.

Testing: Lav terskel for test ved luftveissymptom, økt bruk av selvtesting.

Isolasjon: Uendret plikt til isolasjon for de som er smittet.

Smittesporing: Kommunene konsentrerer sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Indeks (den som tester positivt) eller foresatte vil bli oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre disse til testing.
Ledere i skole, barnehage og arrangører anmodes på samme måte om å bidra med varsling.

Karantene: karanteneplikt vil omfatte kun uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, og kan i de fleste tilfeller erstattes av testregime (daglig med selvtesting eller annenhver dag med PCR)
Smittesporere bidrar med informasjon om dette Koronatelefon 92877089.

Øvrige nærkontakter:
(Medelever, barnehagegruppe, arbeidskolleager, fritidsakiviteter. Mindre enn to meters avstand mer enn 15 minutter)

Den som tester positivt vil fremover ha i oppgave å kontakte sine øvrige nærkontakter. Øvrige nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, vil nå slippe karanteneplikt, men vil i stedet oppfordres til:

 • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en smittet
 • Begrensing av sosial omgang inntil testsvar foreligger
 • Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering)
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer

Test i stedet for karantene for øvrige nærkontakter, inkludert skoler vil utgå.
​Skoler vil fortsatt kunne bruke en kort periode av målrettet midlertidig jevnlig testing ved store utbrudd, men slik testing vil være frivillig.

22.09.2021 - 2 nye påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen har i dag 22.09.2021 mottatt melding om 2 nye smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. De smittede er i isolasjon. De smittede er fullvaksinerte, og har kun lette symptomer. Smittesporingsteamet har kontroll på nærkontakter. 

Vi ser at selv om man er fullvaksinert så er det viktig å teste seg når man har symptomer. 

22.09.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 37

I uke 38 skal det settes ca 15 vaksinedoser, disse skal gå til 2. og 3. vaksinedose. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 37.

1691 personer i Krødsherad er vaksinert med 1.dose.

1482 personer i Krødsherad er fullvaksinert.

I uke 37 ble det tatt 21 tester ved Noresund legekontor. 

Det er registrert 2 nye smittetilfeller de siste 7 dagene. 

Her kan du se status oversikt for uke 37 (PDF, 313 kB)

21.09.2021 - 3. vaksinedose til personer med nedsatt immunforsvar

3.vaksinedose til personer med nedsatt immunforsvar.

FHI har publisert en anbefaling om hvilke risikogrupper som anbefales 3.vaksinedose med koronavaksine.

- Nederst på siden ligger oversikt over hvilke sykdommer og medisiner dette gjelder.

- Dersom du mener du er i denne gruppen kan du ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale, telefon 901 96 152.

- Det er tilbud om vaksinering denne uken og neste uke.

- Spesialisthelsetjenesten skal gi beskjed til de pasientene som anbefales 3.vaksinedose. Det er mulig dette kan ta tid, og vi ber derfor om at pårørende hjelper oss å nå ut med informasjon om 3.vaksinedose til personer som ikke er digitalt aktive.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

 

 

15.09.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 36

Det var ingen vaksinering i uke 36. 

I uke 37 vil aldersgruppen 12-15 år vaksineres på skolene onsdag 15.09.2021. Torsdag 16.09.2021 er det vaksinering av flere som skal motta 2.vaksinedose. 

Det er drop in mulighet for 1.vaksinedose på kommunehuset 16.09 i tidsrommet 08:30 - 10:00. 

Ring vaksinetelefon 90196152 dersom du har spørsmål om vaksinering. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 36.

1616 personer i Krødsherad er vaksinert med 1.dose.(89,8%)

1460 personer i Krødsherad er fullvaksinert. (81,5%)

Her kan du se status oversikt for uke 36 (PDF, 341 kB)

  

08.09.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 35

I uke 36 vil det ikke foregå vaksinering.

I uke 37 vil aldersgruppen 12-15 år vaksineres på skolene onsdag 15.09.2021. Torsdag 16.09.2021 er det vaksinering av flere som skal motta 2.vaksinedose. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 35.

1616 personer i Krødsherad er vaksinert med 1.dose.

1460 personer i Krødsherad er fullvaksinert.

I uke 35 ble det tatt 39 tester ved Noresund legekontor

Her kan du se status oversikt for uke 35 (PDF, 334 kB)

 

08.09.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i dag 08.09.2021 mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede har vært i karantene og har derfor ingen nærkontakter, vedkommende er nå i isolasjon. Smitteveien er kjent. 

Totalt er det nå 38 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020.

03.09.2021 - Økende smitte i samfunnet - kommuneoverlege Pål Steiran kommer med følgende anbefalinger til barn, unge og voksne i kommunen vår.

 - Smitten er økende, mest blant barn og unge. Kommuneoverlege Pål Steiran anbefaler derfor nå barn, unge og voksne i kommunen vår å følge disse rådene; 

💚 Møt færre personer. Hold deg til samme vennegruppe.

💚 Møt andre utendørs fremfor innendørs i fritiden din.

💚 Unngå fysisk kontakt.

💚 Store fester frarådes, og bør eventuelt skje i den faste vennegjengen. Hører dere på musikk sammen, så ikke spill høyere enn at dere kan snakke vanlig sammen med 1 m avstand. Unngå roping.

💚 Bruk munnbind når du er på buss eller på butikken - hvis du ikke kan holde avstand til andre.

💚 Vær hjemme hvis du er syk, også ved milde symptomer. Test deg så raskt som mulig.

💚 Ta imot tilbud om vaksinering

 

Takk for at du bidrar💚

03.09.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i dag 03.09.2021 mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon. Smitteveien er foreløpig ukjent. Nærkontakt er varslet og sitter i karantene. 

Totalt er det nå 37 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020.

01.09.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 34

Vi skal sette 70 vaksinedoser i uke 35. Disse går til vaksinering av 16-17 åringer, 2.vaksinedose og til de som møter på drop-in time. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 34.

1591 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose. 
1410 personer i Krødsherad er fullvaksinert. 
I uke 34 ble det tatt 39 tester ved Noresund legekontor.

Her kan du se status oversikt for uke 34 (PDF, 264 kB)

I uke 35 er det bare å møte opp for drop-in time på kommunehuset torsdag 02.09.2021 kl.17-19. Ring vaksinetelefon 90196152 dersom du har spørsmål om vaksinering. 

16 og 17 åringer (født i 2004 og 2005) skal nå få tilbud om Covid-19 vaksinering. Ungdom født i 2005, og som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foreldrene for å kunne vaksineres. Det vil bli vaksinering på kveldstid for denne gruppa for å bidra til enklere logistikk for familiene. https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/

Gravide anbefales nå vaksine mot Covid -19. FHI anbefaler gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester. Ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale. Telefon 901 96 152. https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

 

Juli og august 2021
25.08.2021 - vaksineinformasjon og status uke 33

Vi forventer å motta 592 vaksinedoser i uke 34. Disse går til 2.vaksinedose. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 33.

1556 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose. 
1152 personer i Krødsherad er fullvaksinert. 
I uke 33 ble det tatt 48 tester ved Noresund legekontor.

Her kan du se status oversikt for uke 33 (PDF, 261 kB)

16 og 17 åringer (født i 2004 og 2005) skal nå få tilbud om Covid-19 vaksinering. Vi vil ta kontakt med alle aktuelle ungdommer i løpet av neste uke (uke 34) for å høre om de ønsker vaksine, og evt sette opp timeavtale. Ungdom født i 2005, og som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foreldrene for å kunne vaksineres. Det vil bli vaksinering på kveldstid for denne gruppa for å bidra til enklere logistikk for familiene. https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/

Gravide anbefales nå vaksine mot Covid -19. FHI anbefaler gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester. Ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale. Telefon 901 96 152. https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

20.08.2021 - Vaksinering av 16 og 17 åringer (født i 2004 og 2005)

16 og 17 åringer (født i 2004 og 2005) skal nå få tilbud om Covid-19 vaksinering. Vi vil ta kontakt med alle aktuelle ungdommer i løpet av neste uke (uke 34) for å høre om de ønsker vaksine, og evt sette opp timeavtale. Ungdom født i 2005, og som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foreldrene for å kunne vaksineres. Det vil bli vaksinering på kveldstid for denne gruppa for å bidra til enklere logistikk for familiene. https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/

Gravide anbefales nå vaksine mot Covid -19. FHI anbefaler gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester. Ta kontakt med vaksinetelefonen for timeavtale. Telefon 901 96 152. https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

18.08.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 32

Vi forventer å motta 56 vaksinedoser i uke 33. Vi mottar omlag 592 doser med Pfizer-vaksinen i uke 34. Vi vaksinerer gruppe 11 og de som skal motta dose nr.2. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 32.

1553 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose. 
1102 personer i Krødsherad er fullvaksinert. 
I uke 32 ble det tatt 58 tester ved Noresund legekontor.

Her kan du se status oversikt for uke 32 (PDF, 221 kB)

05.08.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har idag 05.08.2021 mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon. Smitteveien er kjent, vedkommende er smittet utenfor kommunen. Nærkontakter er varslet og sitter i karantene. 

Totalt er det nå 36 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2021.

05.08.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 31

Vi mottok 70 vaksinedoser denne uken. Vi mottar omlag 200 doser med Pfizer-vaksinen i uke 32. Vi vaksinerer gruppe 11 og de som skal motta dose nr.2. 

 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 30.

 • 1509 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose. 
 • 865 personer i Krødsherad er fullvaksinert. 
 • I uke 30 ble det tatt 31 tester ved Noresund legekontor.

Her kan du se status oversikt uke 26 (PDF, 229 kB) (PDF, 228 kB)

16.07.2021 - Vaksineinformasjon

Koronavaksineringen fortsetter for fullt også i sommer. Nå skal alle som ønsker vaksine ha fått timeavtale for vaksinering. Dersom det er innbyggere som enda ikke har fått time, bes de ta kontakt med vaksinetelefonen på telefon 901 96 152.

Dersom det er noen som ønsker å få fremskyndet sin dato for vaksinering av første dose er det mulig å sette seg opp på ringeliste – ring vaksinetelefonen.

Vi ber innstendig om at alle møter opp til sin time i sommer. I går, torsdag 15. juli,  var det hele 14 % av timeavtalene som ikke møtte opp. Det førte til en stor jobb med å ringe etter nye personer, men heldigvis kom vi i mål – ingen vaksinedoser ble kassert.

De neste to ukene får vi noen doser til overs, og de dosene har vi tilbudt til innbyggere i Flå kommune.

 

Juni 2021
30.06.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 26

Vi mottar omlag 135 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. Vi vaksinerer gruppe 9 og starter på gruppe 10. 130 vaksinedoser går til 1.dose og 5 vaksinedoser går til de som skal ha 2.dose.

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 25.

 • 1104 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose. 
 • 726 personer i Krødsherad er fullvaksinert. 
 • I uke 25 ble det tatt 55 tester ved Noresund legekontor.

Her kan du se status oversikt uke 26 (PDF, 229 kB)

 • Vi begynner nå å vaksinere gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år). Dersom du er i den gruppen, og ikke har registrert deg i vaksinekø på hjemmesiden må du gjøre det nå.

 

 • Studenter vil få tilbud om første dose i hjemkommunen, og studiestedet skal tilby andre dose dersom det er uforholdsmessig lang reisevei til hjemkommunen. Studentene må avbestille time til andre dose i Krødsherad kommune, dersom de ikke har tenkt å benytte seg av denne.

 

 • Alle skole- og barnehageansatte i Krødsherad kommune vil bli prioritert for vaksine. Vi har mulighet til å gi 10 % av dosene til denne gruppen. Skole – og barnehageansatte som bor i Krødsherad kommune, men jobber i annen kommune vil bli prioritert i den kommunen de jobber.

 

 • Vi vaksinerer hver torsdag i hele sommer, og er forespeilet i overkant av 100 doser hver uke, med en topp på ca 350 doser i uke 32. FHI presiserer at dette foreløpig er usikre tall, men med denne prognosen vil vi komme langt med å kunne tilby første dose til våre innbyggere i sommer.

Det vil ikke bli status oppdateringer rundt vaksinering, dersom det ikke skjer noe helt spesielt, i ukene 27-30 på grunn av ferieavvikling. 

23.06.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 25

Vi mottar 144 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. VI vaksinerer gruppe 9. 104 vaksinedoser går til 1.dose og 40 vaksinedoser går til de som skal ha 2.dose. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 24.

 • 991 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose. 
 • 689 personer i Krødsherad er fullvaksinert. 
 • I uke 24 ble det tatt 38 tester ved Noresund legekontor.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Her finner du oversikt over nasjonale tiltak

Her finner du oversikt over retningslinjer for kommunale lokaler og virksomheter

21.06.2021 - Nasjonale tiltak i trinn 3 og oversikt over retningslinjer for kommunale lokaler og virksomheter

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Her finner du regler og anbefalinger for gjenåpningens trinn 3.

For Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter gjelder følgende:

Samfunnshus  

 • Samfunnshuset på Noresund holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.
 • Samfunnshuset på Krøderen åpnes for følgende utleievirksomhet f.o.m tirsdag 22. juni:

Svømmehall

 • Svømmehallen holdes sommerstengt.
 • Mer info kommer.

Ungdomsklubben

 • Ungdomsklubben holdes sommerstengt fram til skolestart.
 • Mer info kommer.

Kulturskole

 • Kulturskolen holdes sommerstengt fram til skolestart.
 • Mer info kommer.

Bibliotek

Korøvelser

 • Åpner for alle.

Bygdekino

 • Bygdekinoen holdes sommerstengt fram til 26. august.
 • Mer info kommer.

Kryllingheimen

Kommunehuset

Døra til kommunehuset er åpen fra 9 – 14

 • Besøksregistrering
 • Generelle smitteverntiltak opprettholdes (avstand og håndsprit)

Møter skal i hovedsak gjennomføres digitalt.

Fysiske møter med saksbehandlere skal være avtalt på forhånd.

Alle henvendelser til saksbehandlere gjøres på telefon eller epost. E-postadresse til kommunen er: post@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

18.06.2021 - Nasjonale tiltak og anbefalinger fra søndag 20. juni kl. 1200.

De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Her finner du regler og anbefalinger for gjenåpningens trinn.3 

 

16.06.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 24

Vi mottar 120 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. VI vaksinerer gruppe 8. 72 vaksinedoser går til 1.dose og 48 vaksinedoser går til de som skal ha 2.dose. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 23.

 • 911 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose. 
 • 642 personer i Krødsherad er fullvaksinert. 
 • I uke 23 ble det tatt 23 tester ved Noresund legekontor.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

Her finner du oversikt over nasjonale tiltak

Her finner du oversikt over retningslinjer for kommunale lokaler og virksomheter

 

09.06.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 23

Vi mottar 120 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. Vi vaksinerer gruppe 8. 48 vaksinedoser går til dose 1 og 72 vaksinedoser går til dose 2. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 22.

 • 860 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose
 • 568 personer i Krødsherad er fullvaksinert.
 • I uke 22 ble det tatt 43 tester ved Noresund legekontor. 

 

Her finner status oversikt (PDF, 959 kB)

02.06.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 22

Vi mottar 140 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. Vi vaksinerer gruppe 6, 7 og 8. 50 vaksinedoser går til dose 1 og 90 vaksinedoser går til dose 2. 

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 21.

 • 783 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose
 • 484 personer i Krødsherad er fullvaksinert.
 • I uke 21 ble det tatt 37 tester ved Noresund legekontor. 

Her finner du status oversikt for uke 21 (PDF, 957 kB)

 

 

Mai 2021
26.05.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 21

Vi mottar 154 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. Vi vaksinerer gruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 20.

 • 758 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose.
 • 377 personer i Krødsherad er fullvaksinert.
 • I uke 20 ble det tatt 33 tester ved Noresund legekontor.

Her finner du status oversikt for uke 20 (PDF, 958 kB)

26.05.2021 - Nasjonale tiltak (trinn 2) f.o.m 27.mai - oversikt over retningslinjer for kommunale lokaler og virksomheter

Fra midnatt, natt til torsdag 27.mai innføres andre trinn i regjeringens nasjonale gjenåpningsplan. Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene, må vi være varsomme. Det er viktig å fortsette å holde fokuset på smittevern og de retningslinjene som til enhver tid er gjeldende der du oppholder deg.

Oversikt over nasjonale tiltak (trinn 2) gjeldende fra 27.mai finner du her

 

For Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter gjelder følgende:

Kommunehus

Døra til kommunehuset er åpen fra 9 – 14

 • Besøksregistrering
 • Smitteverntiltak opprettholdes (avstand og håndsprit)

Møter skal i hovedsak gjennomføres digitalt

Fysiske møter med saksbehandlere skal være avtalt på forhånd.

Alle henvendelser til saksbehandlere gjøres på telefon eller epost. E-postadresse til kommunen er: post@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

 

Bygdekino:

Åpner for salg av inntil 40 billetter. Åpent for innbyggere i Krødsherad kommune. Billettsalg på nett.

Bibliotek:

Informasjon om Midt-Buskerud bibliotekene finner du her

 

Ungdomsklubben:

Åpent kun for ungdommer bosatt i Krødsherad kommune – følg med på ungdomsklubbens facebookside her

Kulturskole:

Åpent - Les om kulturskolen her

Samfunnshus

 • Samfunnshuset på Noresund holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.
 • Samfunnshuset på Krøderen åpnes for følgende utleievirksomhet;
 • Treninger: Grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utleie til private sammenkomster med inntil 20 personer

 

Kryllingheimen

Her finner du besøksrutiner for Kryllingheimen

 

Svømmehallen på Noresund

Her finner du retningslinjer som gjelder for svømmehallen

 

25.05.2021 - Viktig beskjed til alle innbyggere i Krødsherad kommune angående vaksinering

Vaksinering vil denne uka (uke 21) foregå på Norefjellporten. Fra og med 1. juni vil vaksineringen foregå på kommunehuset. Bruk hovedinngangen ut mot Ringnesveien.

Dersom du ikke allerede har fått vaksine, eller har registrert deg i vaksinekø, er det viktig at du gjør det nå. Bruk denne linken: Registrering for vaksine

19.05.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 20

Vi mottar 77 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. Vi vaksinerer gruppe 6. Disse går til de som skal ha dose 2.

Nøkkeltall under viser tall t.o.m uke 19.

 • 752 personer i Krødsherad er vaksinert med første dose.
 • 247 personer i Krødsherad er fullvaksinert.
 • I uke 19 ble det tatt 8 tester ved Noresund legekontor.

--------------------------------------------------------------------

Det er god testkapasitet ved Noresund legekontor. Har du symptomer på Covid-19 ring legekontoret på tlf: 32150900, og bestill time for testing. Åpningstiden er mandag til fredag fra kl. 08:30-11:30 og kl. 12:30-15:00.

Her finner du status oversikt (PDF, 959 kB)

12.05.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 19
05.05.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 18
04.05.2021 - Forskrift om endringer i covid-19-forskriften - unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte

Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

Fullvaksinerte sidestilles dermed med de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og slipper dermed smittekarantene. For fullvaksinerte blir det dermed ingen krav om å ta en test etter nærkontakt med en som er smittet.

Det er allerede fastsatt fra før at personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene slipper såkalt ventekarantene.

Personer som kun har fått én dose

Personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 12 uker siden kan fritas fra smittekarantene, forutsatt at de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet. De som ikke ønsker eller kan ta test, må i smittekarantene.

– Det er viktig at alle som skal ha to doser, tar andre dose på riktig tidspunkt for å få full beskyttelse, og beholde statusen som vaksinert, sier Høie.

Det gjøres ikke endringer i regelverket for innreisekarantene for personer som er vaksinert, hverken for de som har fått én eller to doser. Dette er noe som er til vurdering.

Kan gå ut av karantene

Vaksinerte som er i smittekarantene når endringen trer i kraft, kan gå ut av karantenen dersom det har gått mer enn tre uker siden første dose. De som bare har fått én dose, må ta en PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten hvis de går ut av karantenen.

Fullvaksinerte trenger ikke teste seg når de går ut av karantene.

Dette er smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

 

Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. mai 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-3, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25.
I
I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjøres følgende endringer:
§ 4 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:
Karanteneplikt etter bokstav b gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for SARS-CoV-2. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.
Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, unntas karanteneplikt etter bokstav b dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten.
II
Forskriften trer i kraft 3. mai 2021 kl. 24:00.

 

Her kan du lese hele Covid-19 - forskriften

 

April 2021
28.04.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 17
 • Vi mottar 98 doser med Pfizer-vaksinen denne uken. Vi starter førstegangsvaksinering av innbyggere i risikogruppe 5.
 • I løpet av denne uka skal alle født i 1956 og tidligere ha fått vaksine. Dersom det er noen i denne gruppen som ikke har fått tilbud ber vi dere ta kontakt på tlf: 32150000.

..Og du, vi ber deg om å registrere deg for vaksinering, uansett om du ønsker vaksine eller ikke. Dette gjelder alle over 18 år som ikke har fått vaksine, eller tilbud om det.

Vaksineregistreringen gjør du digitalt, du finner lenke for registrering her

Strekk ut en hjelpende hånd dersom du vet om noen som ikke får til digital registrering på egenhånd, det er gull verdt både for de, dere og oss. Ring koronatelefonen på: 92877089 dersom du har spørsmål om registreringen.

 • Husk at du skal ha to vaksinedoser, og de skal settes med 6 ukers mellomrom. Det vil si at du må brette opp ermene og være klar når det er din tur. Dette må du ha i bakhodet under sommerferieplanleggingen. Vi er alle avhengig av at vi til enhver tid kan sette de dosene vi får tildelt.

 

Her finner du oppdatert informasjon om vaksinering i Krødsherad

 

 

22.04.2021 - Vaksineinformasjon og status uke 16
15.04.2021 - Oversikt over hva som gjelder for Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter f.o.m 16.04.2021

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene fra fredag, er de fortsatt strenge.

I Krødsherad kommune er det de nasjonale tiltakene som er gjeldende. Under er det listet opp en oversikt over hva som vil gjelde for Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter fremover: 

Samfunnshus  

 • Samfunnshuset på Noresund holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.
 • Samfunnshuset på Krøderen åpnes for følgende utleievirksomhet f.o.m mandag 19.april:
 • Treninger: Grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utleie til private sammenkomster med inntil 10 personer

Svømmehall

 • Det åpnes for barn og unge under 20 år f.o.m torsdag 22.april, med forhåndspåmelding.
 • Det åpnes for voksne og pensjonister onsdag 28.april.

Les mer om retningslinjer og smitteverntiltak for bruk av svømmehall her

Ungdomsklubben

 • Åpner onsdag 21.april.

Kulturskole

 • Åpner mandag 19.april.

Bibliotek

Korøvelser

 • Åpner for barn og unge under 20 år.

Bygdekino

 • Det planlegges for at bygdekinoen kan åpnes på Krøderen samfunnshus fra 22.april.
 • Forestillingene er forbeholdt innbyggere i kommunen og tar imot max 40 besøkende pr.visning. 

Kryllingheimen

Kommunehuset

Kommunehusets servicetorg åpner mandag 19.04, og vil holde åpent mandag til fredag fra kl.09:00 – 14:00.

Vi ber om at besøkende benytter munnbind.

Servicetelefonen er åpen fra 09:00-14:00. Telefonnummeret er: 32 15 00 00.

Møter avklares med saksbehandler og avvikles digitalt.

Alle henvendelser til saksbehandlere gjøres på telefon eller epost. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

 

14.04.2021 - Nasjonale tiltak som gjelder fra og med 16.april

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene fra fredag, er de fortsatt strenge.

I Krødsherad kommune er det de nasjonale tiltakene som er gjeldende.  

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening, eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

 

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Les mer her

10.04.2021 - Nasjonale tiltak vil være gjeldende i Krødsherad kommune f.o.m 12.april 2021

Regjeringen har i dag besluttet å oppheve kap.5A i smittevernforskriften for Krødsherad og deler av Viken fra og med mandag 12.04.21 klokken 00.00.

Kriseledelsen har i møte i dag lørdag 10.04.21 besluttet å avvikle midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) for Krødsherad kommune f.o.m 12.04.21 kl.00.00.

Det vil si at fra og med 12.04.21 kl.00:00 er det de nasjonale tiltakene som er gjeldende i Krødsherad kommune

Under følger en oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. Tiltakene gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 14. april.

Her finner du oversikt over Nasjonale tiltak

 

 

09.04.2021 - Viktig informasjon vedrørende innkalling til vaksinasjon

Krødsherad kommune bruker journalsystemet Helseboka i forbindelse med vaksinasjon. Heretter vil alle som får innkalling til vaksinasjon kun få SMS med timeavtale til dose 1 og dose 2.

Skjemaet, som ligger vedlagt i Helseboka, ber vi om at fylles ut i forkant av begge timeavtalene. Dersom du ikke ønsker vaksine er det svært viktig at du gir beskjed så fort som mulig, slik at andre kan få muligheten.

Ved spørsmål/problemer med systemet kan du ringe 91843648.

Slik vil SMS`n du mottar se ut, BankID benyttes for sikker pålogging: 

 

07.04.2021 - Vaksineinformasjon og status i Krødsherad

Vaksineinformasjon uke 14 og 15.

 • I uke 14 mottar vi 77 vaksinedoser med Pfizer-vaksinen. De innbyggerne det gjelder er blitt kontaktet for timeavtale. Vaksinasjonssted er Norefjellporten.

I morgen torsdag 08.04 begynner vi å vaksinere risikogruppe 4. Det er personer i alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 - 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Mer informasjon om de ulike risikogruppene finner du her: https://www.fhi.no/.../koronav.../hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er fastlegene som gir beskjed om hvilke personer som befinner seg i de ulike risikogruppene. Fastleger i andre kommuner gir beskjed til oss på samme måte som Noresund legekontor gjør for sine pasienter.

 • I uke 15 mottar vi 91 vaksinedoser med Pfizer-vaksine. De innbyggerne det gjelder vil bli kontaktet for timeavtale. Vaksinasjonssted er Norefjellporten.

Status på vaksinering i Krødsherad:

 •  315 personer har fått første vaksinedose
 •  84 personer er fullvaksinerte.

Det er 1769 innbyggere under 18 år i Krødsherad. Inndelt i aldersklasser fordeler de seg slik:

 • 85 og over: 34
 • 75-84: 137
 • 65-74: 301
 • 18-64: 1297

Pr. 07.04. kl.09:00 er det tatt totalt 1559 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor.

 

Mars 2021
25.03.2021 - Barnebursdager

Barnebursdager

Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn to gjester. Anbefalingen gjelder både innendørs i hjemmet og utendørs i egen hage. 

Se lenken under fra Helsenorge

24.03.2021 - Nye nasjonale tiltak og justering av Krødsherads forskrift

Som en oppfølging av de nye nasjonale tiltakene har Kriseledelsen i dag, 24. mars 2021, vedtatt å gjøre noen endringer i vår midlertidig forskrift, som trer i kraft 25. mars 2021, kl. 08:00. Endringene innebærer i korte trekk at en-meteren nå blir til to-meteren, en presisering av krav om adgangskontroll i dagligvareforretninger og en ny bestemmelse om plikt til hjemreise ved sykdom og karantene.

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

– «Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig. De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav. Der smitten er høy – som i Oslo, Viken, Salten og Haugalandet – har vi allerede svært strenge tiltak», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen tirsdag 23. mars 2021. Les hele pressemeldingen her.

Krødsherad kommune stiller seg bak situasjonsbeskrivelsen og tiltakene. Som en oppfølging av de nye nasjonale tiltakene, har Kriseledelsen i dag, 24. mars 2021, fastsatte forskrift om endring av midlertidig forskrift, som trer i kraft 25. mars 2021, kl. 08:00.

Endringene innebærer i korte trekk at en-meteren nå blir til to-meteren, en presisering av krav om adgangskontroll i dagligvareforretninger og en ny bestemmelse om plikt til hjemreise ved sykdom og karantene. Den midlertidige forskriften trådde i kraft fredag 12. mars 2021 kl. 12.00 og gjelder til og med søndag 18. april 2021.

Her kan du følge link til Forskrift om endring av midlertidig forskrift 2021-03-11-664 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken (PDF, 183 kB).

Her kan du følge link til justert Midlertidig forskrift 2021-03-11-664 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken (PDF, 185 kB) (PDF, 186 kB) slik den vil lyde fra 25. mars 2021, kl. 8.00.

I tillegg til nye nasjonale tiltak og Krødsherads midlertidige forskrift gjelder nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) Kapittel 5A for Krødsherad kommune. Les forskriften her.

24.03.2021 - Status i Krødsherad og informasjon fra helsetjenesten

Status i Krødsherad:

Pr. idag onsdag 24.03.2021 kl.09:00 er det totalt tatt 1516 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. Det er ikke meldt om nye smittetilfeller siden 12.03.2021.

Påskeuken står på trappene, og vi venter mange gjester og besøkende til kommunen vår de nærmeste dagene. Husk at i tillegg til nasjonale tiltak så er det i Krødsherad kommune, som alle andre Viken-kommuner, innført tiltaksnivå 5A (Særlig høyt tiltaksnivå), samtidig er det vedtatt en egen lokal forskrift med varighet t.o.m 18.04.2021 – Du finner mer informasjon her

Husk at hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og tiltakene i hjemkommunen er strengere enn våre lokale tiltak, bør du:

 • Følge anbefalingene og reglene som gjelder i hjemkommunen din.

Helsetjenesten informerer:

 • Legekontorets åpningstider:
  • Mandag 29. og tirsdag 30. mars er det vanlig åpningstid
  • Onsdag 31. mars er legekontoret åpent fra kl 8.30 til 12.00 med mulighet for testing kl 11.00
 • Det settes opp muligheter for testing av våre innbyggere lørdag 3.april kl.11:00. Du kan ringe koronatelefon på 92877089 fra kl.08-10 denne dagen for avtale om testing. 
 • Smittesporingstelefonen vil være bemannet alle dager fra kl.09:00-20:00
 • Vaksinering vil skje onsdag 31.03 kl. 14-17 på Norefjellporten, de innbyggerne det gjelder har fått beskjed.
 • Besøkende og fritidsinnbyggere bes reise til hjemkommunen for å teste seg (jfr lokal forskrift §7)

 

HelseNorge

17.03.2021 - Noen skjerpede bestemmelsene i den midlertidig forskriften

Kriseledelsen fastsatte forskrift om endring av midlertidig forskrift den 17.03.2021, som trer i kraft 18.03.2021 kl.08:00 og gjelder til og med søndag 18. april 2021.

Fra midnatt, natt til tirsdag 16.mars innførte regjeringen kapittel 5A i smittevernforskriften for alle kommuner i Viken - disse er gjeldende frem til søndag 11.april. 

Kriseledelsen vedtok onsdag 17. mars å presisere og skjerpe følgende to bestemmelser i den midlertidige forskriften:

§ 4 Forbud mot private sammenkomster med mer enn 2 gjester i hjem og hytter

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem og hytter med flere enn to personer til stede utover egen husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede.

§ 5 Forbud mot private sammenkomster utendørs med mer enn 10 personer til stede, inkludert egen husstand

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster utendørs, der det er mer enn ti personer til stede inkludert egen husstand. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer.

Dette gjelder for eksempel i hager, verandaer, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem og hytter.

På de områdene vår midlertidige forskrift er strengere enn de regionale, vil den lokale forskriften være gjeldende. 

Dette er kapittel 5A i smittevernforskriften

Dette er tiltaksnivå A

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer:

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

 

Arbeidsplasser:

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 

Butikker og tjenester:
Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.


Restauranter, kafeer, barer og hoteller:

 • Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 •  

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 

Anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
 • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
 • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
 • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

 

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

 

Her finner du forskrift om endring av midlertidig forskrift som trer ikraft 18.mars kl.08:00

Forskrift om endring av midlertidig forskrift 2021-03-11-664 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken

Fastsatt av formannskapet i Krødsherad kommune 11. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

§ 4 skal lyde:

§ 4 Forbud mot private sammenkomster med mer enn 2 gjester i hjem og hytter

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem og hytter med flere enn to personer til stede utover egen husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede.

Ny § 5 skal lyde:

§ 5 Forbud mot private sammenkomster utendørs med mer enn 10 personer til stede, inkludert egen husstand

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster utendørs, der det er mer enn ti personer til stede inkludert egen husstand. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer.

Dette gjelder for eksempel i hager, verandaer, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem og hytter.

 

Nåværende §§ 5, 6 og 7 blir nye §§ 6, 7 og 8.

Endringene trer i kraft fra 18. mars kl. 08.00.

Midlertidig forskrift i Krødsherad kommune vedtatt 11.03.2021

Formannskapet vedtok i dag 11. mars 2021 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19). Forskriften gjelder fra fredag 12. mars kl. 12.00 til og med søndag 18. april.

Se hele forskriften her. (PDF, 183 kB)

Den 17.03.2021 fastsatte kriseledelsen forskrift om endring av forskrift, som trer i kraft 18.mars kl.08:00 - her finner du endret forskrift (PDF, 180 kB)

 

15.03.2021 – Innføring av strenge nasjonale tiltak for Viken-kommunene

Det er sterkt økende smitte i våre nærområder, og stadig flere smittede blir innlagt på sykehus. For å forebygge overbelastning av blant annet sykehusene i Viken har regjeringen i kveld klokken 21:00 bestemt å innføre kapittel 5A i smittevernforskriften, de strengeste smitteverntiltakene i forskriften for alle kommuner i Viken. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. De varer helt frem til og med søndag 11. april.

Det betyr blant annet:

 • Påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.
 • Treningssentre, svømmehaller, biblioteker, museer og kinoer må holde stengt.
 • Serveringssteder må holde stengt, men kan tilby take away.
 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Det er ikke tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og unge.

Det gjøres unntak for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper under ti personer, der alle er fra samme kommune. Unntaket er nytt på tiltaksnivå 5A.

– «Hensynet til barn og unge tilsier at det fremdeles bør være mulig for disse å opprettholde et visst aktivitetsnivå, selv når smittesituasjonen er så uavklart at det er nødvendig med svært inngripende smitteverntiltak», sier Høie.

Tiltakene varer til og med søndag 11. april. Se under for de nasjonale tiltakene.

Krødsherad kommune stiller seg bak situasjonsbeskrivelsen og tiltakene. Der vår egen midlertidige forskrift er strengere enn den nasjonale forskriften, er det vår forskrift som gjelder. Se forskrift under. I tillegg gjelder følgende her hos oss:

 • Samfunnshusene er stengt for alle
 • Noresund svømmehall er stengt for publikum - åpent for svømmeundervisning i skole og barnehage
 • Kommunehuset er stengt for fysiske møter. Servicetelefonen vil være åpen fra 09:00-14:00.  Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon, epost, eller som digitalt møte. Telefonnummer til vårt servicetelefon er: 32 15 00 00. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

Dette er kapittel 5A i smittevernforskriften

Dette er tiltaksnivå A

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer:

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

 

Arbeidsplasser:

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 

Butikker og tjenester:
Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.


Restauranter, kafeer, barer og hoteller:

 • Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 •  

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 

Anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
 • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
 • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
 • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

 

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

 

Her finner du forskrift om endring av midlertidig forskrift som trer ikraft 18.mars kl.08:00

Forskrift om endring av midlertidig forskrift 2021-03-11-664 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken

Fastsatt av formannskapet i Krødsherad kommune 11. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

§ 4 skal lyde:

§ 4 Forbud mot private sammenkomster med mer enn 2 gjester i hjem og hytter

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem og hytter med flere enn to personer til stede utover egen husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede.

Ny § 5 skal lyde:

§ 5 Forbud mot private sammenkomster utendørs med mer enn 10 personer til stede, inkludert egen husstand

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster utendørs, der det er mer enn ti personer til stede inkludert egen husstand. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer.

Dette gjelder for eksempel i hager, verandaer, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem og hytter.

 

Nåværende §§ 5, 6 og 7 blir nye §§ 6, 7 og 8.

Endringene trer i kraft fra 18. mars kl. 08.00.

Midlertidig forskrift i Krødsherad kommune vedtatt 11.03.2021

Formannskapet vedtok i dag 11. mars 2021 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19). Forskriften gjelder fra fredag 12. mars kl. 12.00 til og med søndag 18. april.

Se hele forskriften her. (PDF, 183 kB)

Den 17.03.2021 fastsatte kriseledelsen forskrift om endring av forskrift, som trer i kraft 18.mars kl.08:00 - her finner du endret forskrift (PDF, 180 kB)

 

12.03.2021 - 2 nye påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen har i dag 12.03.2021 mottatt melding om to nye bekreftede smittetilfeller med mutert virus av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. De smittede er i isolasjon. Smitteveien er kjent, disse er tilknyttet påviste smittetilfeller som det er meldt om tidligere denne uken. Nærkontakter er varslet og er i karantene.

Totalt er det nå 36 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2021.

11.03.2021 - Vaksinasjon av AstraZeneca vaksinen mot Covid-19 settes på pause

Vaksinasjon av AstraZeneca - vaksinen mot Covid-19 settes på pause i Norge inntil videre.

De av våre innbyggere som skulle vaksineres med denne vaksinen i dag og i morgen har fått sms om utsettelse, og vil bli innkalt på nytt når det blir aktuelt med ny vaksinasjonstime.

Bakgrunnen for at vaksinasjon av AstraZeneca settes på pause kan du lese mer om her

11.03.2021 - Formannskapet har vedtatt midlertidig forskrift

Formannskapet vedtok i dag 11. mars 2021 Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19). Forskriften gjelder fra fredag 12. mars kl. 12.00 til og med søndag 18. april.

Se hele forskriften her. (PDF, 183 kB)

11.03.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i dag 11.03.2021 mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle med mutert virus av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon. Smitteveien er kjent, nærkontakter er varslet og er i karantene.

Totalt er det nå 34 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2021.

10.03.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i dag 10.03.2021 mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle med mutert virus av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon. Smitteveien er kjent, nærkontakter er varslet og er i karantene.

Totalt er det nå 33 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2021.

10.03.2021 – Gårsdagens pressemelding fra regjeringen og lokale tiltak

Nasjonale tiltak for å begrense smitten av Covid 19 i samfunnet ble oppdaterte gjeldende fra 23. februar 2021, og ble videreført av regjeringen i går 9. mars 2021. I regjeringens pressekonferanse orienterte de om at den nye virusvarianten sprer seg fort og at smittetallene øker. Kommunene som har utbrudd har innført strenge tiltak. Det er viktigere nå enn noensinne, at kommunene reagerer raskt med lokale tiltak for å begrense smitten. Hvis smitten ikke går ned, vil regjeringen raskt innføre nye nasjonale tiltak.

– «Selv om vi ikke innfører nye nasjonale tiltak i dag, vil jeg minne om de anbefalingene som gjelder. Alle, i hele landet, må begrense sosial kontakt. Skal en møte noen utenfor husstanden, så gjør det helst utendørs. Ikke reis til utlandet. Innenlands bør unødvendige reiser unngås. Alle som har mulighet, bør ha hjemmekontor. Arrangementer som samler folk fra flere kommuner, bør avlyses eller utsettes», sier Solberg.

Les hele pressemeldingen her.

I Krødsherad er lokale tiltak som følger gjeldende fra 20. januar 2021:

For barn og unge under 20 år åpnes det igjen for organiserte aktiviteter. Dette omfatter f.eks. treninger og korøvelser. Nasjonale retningslinjer for å begrense smitte skal alltid følges. Kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

De følgende virksomhetene og lokalene kan være åpne for barn og unge under 20 år:

 • Idrettshaller
 • Samfunnshus og grendehus
 • Svømmehall, familiesvømming er tillatt – her finner du retningslinjer og åpningstider
 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Korøvelser
 • Organiserte aktiviteter

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Bygdekinoen på Krøderen samfunnshus ble åpnet fra 28. januar 2021.

Kryllingheimen ble åpnet for besøkende fra lørdag 30. januar 2021, under forutsetning om at smittesituasjonen i regionen er under kontroll. Besøksrutiner med bl.a. besøksvert og eget besøksrom gjelder. Link til besøksrutiner.

Kommunehuset holdes fortsatt stengt for fysiske møter. Servicetelefonen er åpen fra 09:00-14:00. Telefonnummeret er: 32 15 00 00. Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon, epost, eller som digitalt møte. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19)

Nasjonale tiltak muliggjør fortsatt at vi kan møtes og drive med aktivitet utendørs. Kriseledelsen antar at dette, sammen med gode snøforhold og forhold i bakken, mildere temperaturer fram mot våren og påskeferien vil føre til at besøkstallene på Norefjell øker. Gitt regjeringens situasjonsbeskrivelse og et sterkt ønske om og ansvar for å begrense smitten av Covid 19, ser kriseledelsen behov for å innføre påbud om munnbind og regler for besøksbegrensning. Formannskapet behandler sak om Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte, i sitt møte i morgen 11. mars 2021. Les sakspapirer her.

09.03.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i dag 09.03.2021 mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon. Smitteveien er kjent, nærkontakter er varslet og sitter i karantene. Disse tester seg idag. Vi følger forsterket TISK-strategi (testing, isolering, smittesporing og karantene) og har derfor også satt nærkontakter til nærkontaktene i såkalt «ventekarantene» inntil svaret fra dagens tester foreligger. 

Totalt er det nå 32 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2021. 

05.03.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen har i dag 05.03.2021 mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Personen har folkeregistrert adresse i kommunen, men er ikke bosatt her. Den smittede er i isolasjon. Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet. 

Totalt er det nå 31 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020.

 

Februar 2021
24.02.2021 - Innstrammede Nye innreiseregler fra Regjeringen 22 Februar

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge f.o.m 22 Februar Februar. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Her finner du siste oppdatering angående innreise fra regjeringen.

NB! Se punkt Karantene og forhåndsgodkjenning. 

21.02.2021 - Status etter testing av elever og lærere ved Krøderen skole

I forbindelse med at en lærer ved Krøderen skole testet positiv på Covid-19 (Koronavirus) den 16.02.2021, ble elever og lærere ved skolen som ble definert som nærkontakter testet. 

Vi har nå mottatt svar på alle korona testene som ble tatt av elever og lærere ved Krøderen skole. Alle testene er bekreftet negative. Det vil bli skole som normalt fra og med i morgen 22.02. 

20.02.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen har i dag mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon. Nærkontakter og smittevei er kjent, så ingen ytterligere smittesporing er nødvendig. Den smittede er ikke tilknyttet Krøderen skole.

Totalt er det nå 30 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

19.02.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i dag mottatt melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon. Nærkontakter og smittevei er kjent, så ingen ytterligere smittesporing er nødvendig. Den smittende er ikke tilknyttet Krøderen skole.

Totalt er det nå 29 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

I pressekonferansen i dag orienterte Regjeringen om at de viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter. Les mer om det nye nasjonale smitteverntiltakene som gjelder fra 23. februar 2021 her.

Se oppsummering av tiltakene her: Nasjonale tiltak (PDF, 358 kB)

18.02.2021 - Informasjon i forbindelse med vinterferieukene

Vinterferien står på trappene, og vi vet at det nå er mange som ser frem til ett etterlengtet avbrekk. Vi ønsker dere alle velkommen til å tilbringe vinterdagene i Krødsherad kommune, og ønsker samtidig å minne om at Helsedirektoratet og FHI har utarbeidet nasjonale anbefalinger som vi råder alle til å følge. Vi kan enkelt og greit ikke ta ferie fra smittevernrådene.   

Gjør ferien trygg både for deg selv og andre ved å følge nasjonale råd og anbefalinger – du finner de her.  

I tillegg vil vi gi dere noen lokale råd på veien;   

Vi har forståelse for at det kan bli vanskelig å handle for ei hel uke i hjemkommunen din. Når du handler her hos oss ønsker vi at du;   

 • velger tidspunkter når det er lite folk 
 • går helst kun én fra husstanden   
 • benytter munnbind i butikken    

Vi blir mange i løypene og på fjellet de neste helgene og ukene;    

 • Vi oppfordrer til munnbind der man ikke kan holde avstand   
 • Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand.  
 • Hold avstand i heiskø, i skiløypene, på serveringssteder, i butikker o.l.  

Dersom du har testet deg før ferien, ber vi om at du ikke reiser før du har fått bekreftet negativt prøvesvar. Hvis du får symptomer på Covid-19 når du er på ferie, så ber vi om at du reiser hjem og tester deg i egen kommune. Når prøvesvaret er negativt så ønsker vi deg velkommen tilbake.   

Husk å last ned smittestopp-appen: 
https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp  

  
Vi ønsker alle en riktig god vinterferie. 

 

17.02.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i kveld mottatt melding om ett bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon og smittesporing er iverksatt etter vanlige rutiner. Den smittende er ikke tilknyttet Krøderen skole.

Smitteveien er ukjent. Vi har nå 3 smittetilfeller med ukjent smittevei i kommunen og ber derfor alle med luftveissymptomer om å teste seg. Bestill time på Noresund legekontor på tlf.nr. 32 15 09 00 eller på tlf.nr. 465 00 989 mellom kl. 8.00 og kl. 12.00. 

Totalt er det nå 28 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

17.02.2021 - Besøksrutiner ved Kryllingheimen gjeldende fra 22.02.2021

Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men covid-19 vil ikke forhindres i alle tilfeller da vaksinen ikke alltid gir full beskyttelse.

Alle ansatte og beboere vil ikke være vaksinert, så det er viktig å holde god avstand til andre beboere og ansatte når du kommer på besøk.

Og det vil være forskjellige regler for besøk for de beboerne som er vaksinert, og de som ikke er vaksinert.

Har besøkende vært i byer/steder med mye smitte bør besøket utsettes.

Ved ankomst til sykehjemmet

 • Besøk må avtales i forkant. Og døren til Kryllingheimen vil fortsatt være låst slik at vi kan ta imot alle besøkende og informere om gjeldende rutiner og smittevernråd.
 • Ansatte i institusjonen må avklare smittestatus for de besøkende. 
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan ikke komme på besøk i institusjonen.
  • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal ikke komme på besøk.
 • Institusjonen skal holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

 

Under besøk i sykehjemmet

 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med 4 uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. Nær kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Andre besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Besøk kan skje på rommet, men hvis det er flere enn to besøkende må besøket foregå på aktivitetsrommet eller i ledig spisesal. Det kan ikke være flere enn 4 besøkende samtidig.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra besøksrommet.
 • Det er ingen begrensninger i hvor lenge beboerne kan ha besøk.
 • Besøkende til vaksinerte beboere trenger ikke benytte munnbind.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), bør rengjøres eller desinfiseres flere ganger daglig.
 • Vi ber de besøkende ta kontakt så snart som mulig hvis de blir syke i løpet av de første dagene etter besøket, slik at mulig smitte blir fanget opp.
 • Besøkende kan benytte HC toalettet i underetasjen, ved omsorg +

 

16.02.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i kveld mottatt nok en melding om ett bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon og smittesporing er iverksatt etter vanlige rutiner. Smitteveien er foreløpig ukjent.

Den smittede er tilknyttet Krøderen skole. Smittesporingen så langt har medført at 70 ansatte og elever nå er i karantene, 6. 9 og 10. trinn er direkte berørt. På grunn av lærere som sitter i karantene vil 7. og 8. trinn få hjemmeundervisning ut uka. SFO er også stengt av samme årsak. Skolen jobber med å informere berørte parter fortløpende. 1.-5. trinn følger vanlig timeplan, og skal som normalt ikke møte på skolen på onsdag. Vanlig oppmøte på torsdag og fredag.

Elever i 6. klasse skal testes i morgen. Elever og lærere i 9. og 10. trinn, skal teste seg på fredag. Dersom alle testresultater er negative blir skolehverdagen normal f.o.m mandag 22. februar.

Totalt er det nå 27 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

16.02.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har i dag mottatt melding om ett bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon og smittesporing er iverksatt etter vanlige rutiner. Smitteveien er kjent.  

Totalt er det nå 26 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

15.02.2021 - Status vaksinering i Krødsherad kommune uke 7 og 8

Uke 8

Vi vil kun motta 30 doser også i uke 8, dette på grunn av lagersituasjonen ved Folkehelseinstituttet. Alle disse vil gå til innbyggere og helsepersonell som skal ha dose 2. 

Uke 7

Vi vil motta 30 vaksinedoser og disse til gå til dose 1 og 2 til innbyggere som bor i omsorgsleiligheter og i tjenester for funksjonshemmede. I tillegg vil noen av dosene bli gitt til helsepersonell. 

13.02.2020 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen har i dag mottatt melding om ett bekreftet smittetilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon, nærkontakter er identifisert og sitter nå i karantene. Smittevei er ukjent. Pr.nå vurderes situasjonen som oversiktlig.

Totalt er det nå 25 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

12.02.2021 - 5 nye påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen oppdaterer 12.2.2021. 

Kriseledelsen har i løpet av de siste to dagene (inkludert tilfellet meldt i går) mottatt til sammen seks bekreftede smittetilfeller etter test ved Noresund legesenter. Alle de smittede har kjent smittevei og er i isolasjon. Det er i går og i dag foretatt testing av nærkontakter og vi påregner at flere må i karantene. 

To av de smittede er elever ved Krøderen skole. Elevene har ikke vært på skolen i smitteførende periode. Det er således ikke behov for tiltak på skolen eller for skolens elever eller ansatte. 

Vi vurderer at elever og ordinære passasjerer som tok Hønefossbussen med avgang fra Noresund kl. 06.25 onsdag 10. februar og returbussen med avgang kl. 14.00 fra Hønefoss, også er å anse som nærkontakter. Nærkontakter bør gå i karantene umiddelbart og teste seg så snart legekontoret er åpent.  

Viktig presiseringer om Noresund-Hønefoss bussene.

Vi har fått informasjon om at bussene der det var en bekreftet smittet passasjer, onsdag 10. februar med avgang fra Noresund kl. 06.25 og returbussen fra Hønefoss kl. 14.00 var veldig fulle.

Vi ønsker at de som var passasjerer i bussene skal kontakte helsepersonell på telefon: 465 00 989 førstkommende mandag 15. februar mellom kl. 8-12 for bestilling av time til testing.

Vi gjentar også at alle som var med bussene er å anse som nærkontakter og må i umiddelbar karantene.

Totalt er det nå 24 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

11.02.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen har i dag mottatt ett bekreftet smittetilfelle etter test ved Noresund legesenter. Den smittede er elev i 10. klasse ved Krøderen skole. Smittesporing og testing av nærkontakter er iverksatt etter vanlige rutiner. Eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode.

Totalt er det nå 19 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020.

08.02.2021 - Status vaksinering i Krødsherad kommune uke 6

Status vaksinasjon Krødsherad uke 6.

Vi vil motta 18 vaksinedoser onsdag den 10.02.2021. Vaksinedosene fordeles slik;

 • 5 vaksinedoser går til pasienter på Kryllingheimen som skal annengangs vaksineres. Når disse har fått sin 2.dose så er alle pasienter på Kryllingheimen fullvaksinert.
 • 10 vaksinedoser vil bli gitt til innbyggere over 85 år, de det gjelder vil bli kontaktet i løpet av dagen i dag 08.02, eller i løpet av morgendagen. Vaksinasjonen vil bli gitt torsdag 11.02 på Norefjellporten.  Når disse dosene er satt så vil alle i Krødsherad som er over 85 år ha fått sin første vaksinedose.
 • 3 vaksinedoser vil bli gitt til ansatte innen helsesektoren.

Dersom du er over 65 år, ønsker å vaksinere deg, men ikke har blitt oppringt fra en av våre ansatte så ber vi deg ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf: 32150000, slik at vi kan få informasjon fra dere som vi ikke har klart å nå frem til.

Om egenerklæringsskjema; 

Alle innbyggere som til nå har fått tilbud om koronavaksine, og har takket ja, har fått tilsendt egenerklæringsskjema. Det er svært viktig at dette skjemaet medbringes ferdig utfylt til vaksinasjonsdagen. Noen ganger kan det være utfordrende å ha fullstendig oversikt over egen medisinering osv. Vi ber derfor om at pårørende hjelper til med utfylling, og eventuelt kontakter fastlegen ved spørsmål.

Egenerklæringsskjema finner du her

Her finner du mer informasjon om vaksinering i Krødsherad

Oppdatert 08.02.2021

05.02.2021 - Status i forbindelse med smitte på Krøderen skole - resultat etter retesting av nærkontakter

I forbindelse med smitte på Krøderen skole er det i dag den 05.02 foretatt retesting av lærere, alle elever i 3 og 4 klasse og busspassasjerer. Det ble tatt 63 tester ved Noresund legekontor, 60 av disse er nærkontakt til smittet ved skolen. Alle testene er bekreftet negative, og alle som retestet seg er nå ute av karantene.

03.02.2021 - Status i forbindelse med smitte på Krøderen skole

I forbindelse med smitte på Krøderen barneskole har vi nå testa lærere, alle elever i 3 og 4 klasse og busspassasjerene. Alle har testa negativt. Dette er gode nyheter. Vi minner om test 2 på fredag og at alle de berørte skal være i karantene til dette svaret foreligger.

03.02.2021 - Informasjon om oppstart av massevaksinering i uke 5

Torsdag 4. februar starter vi med massevaksinering på Norefjellporten av innbyggere over 85 år. Innbyggerne som skal vaksineres har alle fått beskjed. 

 

Januar 2021
30.01.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Kriseledelsen oppdaterer 30.01.2021.

Kriseledelsen har i dag mottatt ett bekreftet smittetilfelle etter test ved Noresund legesenter. Den smittede er elev i kohorten 3. og 4. klasse ved Krøderen skole. Smitteveien er kjent.  

Alle elever og lærere på 3. og 4. trinn ved Krøderen skole er satt i karantene. 

Elever og ordinære passasjerer som tok Vestside-skolebussen til og fra Krøderen torsdag 28.01 og om morgenen fredag 29.01 er også å anse som nærkontakter og skal i karantene umiddelbart! 

Dersom øvrige passasjerer har spørsmål kan dere ta kontakt med koronatelefonen 928 77 089 

Ettersom vi ikke mistenker noen engelsk variant av viruset, trenger ikke husstandsmedlemmer til berørte elever være i karantene.  

Vi følger dermed anbefalingen fra FHI: https://www.fhi.no/.../fakta/karantene-og-isolering/... 

Skolen informerer berørte parter fortløpende. Det jobbes i helgen med hvordan skolehverdagen på Krøderen skole skal organiseres fra og med mandag. Dette vil det komme mer informasjon om fra skolen når dette er avklart.  

 

Totalt er det nå 18 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

 

 

30.01.2021 - 3 nye påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det ble i går 29.01.2021 meldt om tre nye tilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Dette er tre personer som for tiden ikke oppholder seg i kommunen. Smittesporing og testing av nærkontakter er iverksatt etter vanlige rutiner. 

Totalt er det nå 17 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

29.01.2021 - Informasjon om vaksinasjon, smittestopp og nye hytteråd

Vaksinasjon

Vi får 30 vaksinedoser i uke 5, og fortsetter vaksineringen etter FHI sin prioritering. Vi vet enda ikke hvilken dag vaksinene kommer, men når uken går mot slutten er alle innbyggere over 85 år vaksinert med første dose.

Dersom du er over 65 år, ønsker å vaksinere deg, men ikke har blitt oppringt fra en av våre ansatte så ber vi deg ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf: 32150000, slik at vi kan få informasjon fra dere som vi ikke har klart å nå frem til.

Vi minner om at alle innbyggere som til nå har fått tilbud om koronavaksine, og har takket ja, har fått tilsendt egenerklæringsskjema. Det er svært viktig at dette skjemaet medbringes ferdig utfylt til vaksinasjonsdagen. Noen ganger kan det være utfordrende å ha fullstendig oversikt over egen medisinering osv. Vi ber derfor om at pårørende hjelper til med utfylling, og eventuelt kontakter fastlegen ved spørsmål.

Smittestopp

Vi oppfordrer til å laste ned smittestopp appen fra Folkehelseinstituttet, denne skal bidra til å forhindre spredning av koronaviruset i samfunnet, du kan laste den ned her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

Hytteråd

Regjeringen fraråder ikke lenger reiser til hytta utenfor egen kommune, med unntak av personer som bor i Nordre Follo. Men, samtidig kommer de med viktige råd på veien;

 • Reis bare sammen med dem fra din egen husstand, og ikke ta imot besøk.
 • Gjør alle innkjøp i egen kommune før du drar.
 • Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen din.
 • Hold god avstand til dem du møter i skiløyper, skitrekk og når du går på tur.
 • Sjekk hvilke råd og regler som gjelder i hyttekommunen din, og følg dem.

Du kan lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-ikke-lenger-reiser-til-hytta-utenfor-egen-kommune/id2830543/?fbclid=IwAR2E3e_OBuWMEnQSJkLFS1Z-AMHoOPopc7tOXNAkAyX0BA_YsxftJDLYIbA

Værmeldingen viser strålende sol så langt vi kan se, vi ønsker alle våre innbyggere, hyttekryllinger og besøkende en riktig god og smittefri helg i finværet.

29.01.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det ble i går 28.01.2021 meldt om ett nytt tilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er i isolasjon og smitteveien er kjent, nærkontakter har blitt kontaktet av vårt smittesporingsteam. 

Totalt er det nå 14 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

27.01.2021 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det ble sent i går 26.01.2021 meldt om ett nytt tilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Den smittede er satt i isolasjon og smitteveien er kjent, nærkontakter har blitt kontaktet av vårt smittesporingsteam. 

Krødsherad kommune har fått varsel om at dette kan være et mutert virus. Disse virus-variantene er som kjent mer smittsomme. Derfor tar vi alle forholdsregler etter føre-var-prinsippet og setter nærkontakter av nærkontakter i karantene, inntil negative tester foreligger.   

Det er pr. onsdag 27.01.2021 kl.08:30 tatt 992 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, vi venter på svar på 6 tester.  

Totalt er det nå 13 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020. 

Vi minner om vår koronatelefon for spørsmål og andre henvendelser, for eksempel om smitte, karantene og isolasjon. Kontaktpersonen har helsefaglig bakgrunn og kan nås på telefon 928 77 089. 

Kommunen oppfordrer alle innbyggere til å overholde de nasjonale rådene og begrense antall nærkontakter.  

25.01.2021 - Status i Krødsherad kommune

Pr. idag mandag 25.01.2021 kl.15:30 er det tatt totalt 985 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. I dag er det foretatt 15 tester, disse forventes det svar på i løpet av morgendagen. Det er pr.nå ikke meldt om nye smittetilfeller siden 05.01.2021.

23. og 25.01.2021 - Utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo

Krødsherad kommune følger med på smittesituasjonen i Nordre Follo. Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner.  

Alle kommunene i Viken har vært invitert inn i 2 møter det siste døgn for å bli oppdatert og koordinert med tanke på utbruddet i Nordre Follo. Krødsherad kommune har deltatt i begge disse møtene.  

Kraftige tiltak i Oslo-regionen etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen 

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. 

Les regjeringens pressemelding fra lørdag 23. januar her.

Søndag 24. januar innførte regjerningen strenge tiltak i ytterligere femten kommuner på Østlandet.

Les regjeringens pressemelding fra søndag 24. januar her.   

Lokale tiltak 

Vi er per nå ikke definert innenfor områdene der tiltak nå innføres. Men dette er vi forberedt på at kan endres på kort varsel.  

For Krødsherad kommune gjelder fortsatt de nasjonale rådene som ble innført fra og med onsdag 20. januar 2021. Vi oppfordrer sterkt til å begrense antall nærkontakter og reglene om avstand er veldig viktig å overholde. Vi oppfordrer også våre innbyggere til å holde seg mest mulig hjemme og unngå unødvendige reiser.  

 • Hold avstand 
 • Hold hendene rene 
 • Hold deg hjemme hvis du er syk 
 • Hold nede antall personer du møter 

Les oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021 her. 

Vi vil oppdatere eventuelle endringer fortløpende. 

20.01.2021 - Oversikt over gjenåpning og tiltak i Krødsherad kommune fra 20.januar 2021.

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Les mer på regjeringens sider her:

Krødsherad kommune stiller seg bak situasjonsbeskrivelsen og tiltakene. Følgende gjelder her hos oss, fra i dag 20. januar 2021:

For barn og unge under 20 år åpnes det igjen for organiserte aktiviteter. Dette omfatter f.eks. treninger og korøvelser. Nasjonale retningslinjer for å begrense smitte skal alltid følges. Kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

De følgende virksomhetene og lokalene kan være åpne for barn og unge under 20 år:

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Bygdekino

Det planlegges for at bygdekinoen kan åpnes på Krøderen samfunnshus fra 28.januar.

Kryllingheimen holdes stengt for besøkende fram til fredag 29. januar 2021.

Kommunens kriseledelse har i dag 20. januar 2021, bestemt at Kryllingheimen fortsatt holdes stengt for besøk fram til og med 29. januar 2021. Kryllingheimen åpner for besøkende fra lørdag 30. januar 2021, under forutsetning om at smittesituasjonen i regionen er under kontroll. Besøksrutiner fra før jul vil da gjelde, med bl.a. besøksvert og eget besøksrom.

Fram til 29. januar 2021 oppfordrer vi også til å minimalt besøk i omsorgsleilighetene. Vi har stor forståelse for at pårørende synes dette er vanskelig, men nå som tidligere gjelder det å ta vare på våre mest sårbare innbyggere. Det er selvsagt unntak for pasienter i livets siste fase og alvorlig syke.

 

Kommunehuset holdes fortsatt stengt for fysiske møter

Servicetelefonen er åpen fra 09:00-14:00. Telefonnummeret er: 32 15 00 00. Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon, epost, eller som digitalt møte. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

 

 Du finner også oversikt over nasjonale tiltak med plakat her

19.01.2021 - Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

Regjeringen la i gårsdagens pressekonferanse fram at de i hovedsak viderefører de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men at de gir noen lettelser for barn og unge. 

Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

Her finner du mer info fra presskonferansen.

Det er laget en oversikt over de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. januar 2021 og en justert plakat over nasjonale tiltak.

Her finner du oversikten og plakaten.

Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Skjenkeforbudet skal vurderes allerede neste uke. Tiltakene gjelder fra onsdag 20. januar 2021.

Krødsherad kommune stiller seg bak situasjonsbeskrivelsen og tiltakene. Ungdomsskolen går over til gult nivå fra mandag 25. januar 2021. Vi vil i møte i kriseledelsen i morgen onsdag 20. januar 2021, avgjøre hvordan endringene vil ha betydning for våre bygg. Dette være seg Kryllingheimen, samfunnshusene, svømmehallen og kommunehuset. 

15.01.2021 - Informasjon om testing, karantenetid og retesting for innreisende til Norge etter 2. januar 2021

For å bedre smittekontrollen stilles det strenge krav til personer som ankommer Norge fra røde og gule land/områder.

 • Alle innreisende må kunne fremvise en negativ koronatest som er tatt i løpet av de 72 siste timene før ankomst.
 • Alle innreisende må i karantene i 10 dager etter at de har ankommet Norge.
 • Alle innreisende må teste seg ved grensestasjonene eller senest 24 timer etter ankomst.
 • Alle innreisende må registrere navn og kontaktopplysninger slik at de kan følges opp i bostedskommunen.

Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.

Arbeidsgiver/oppdragsgiver har plikt til å se til at regler knytta til testing, karantenetid og retesting blir overholdt.

 

Fra regjeringens pressekonferanse onsdag 13 januar 2021:

«De som ikke lar seg teste innen 24 timer risikerer saftige bøter. Opp mot 20 000 kroner er vanlig for brudd på forskriften, sier Mæland. Utlendinger med falske attester på negativ covid-19-test vil ikke bare bli bortvist, men bøtelagt».

Les mer her:

 

Spørsmål om testing og symptomer på Covid-19 (Koronavirus) Krødsherad Kommune

Spørsmål om testing og symptomer på Covid-19 (Koronavirus) rettes nå til Noresund legekontor på telefonnummer 32 15 09 00 i legekontorets åpningstid som er fra kl. 08:30-11:30 og kl. 12:30-15:00. 

Spørsmål knytta til korona, for eksempel spørsmål om karantene, isolasjon osv., rettes til kommunens koronatelefon på telefonnummer 928 77 089 mandag-fredag fra kl. 08:00-15:00. 

Ved sykdom på en av dagene legekontoret er stengt, må man holde seg hjemme. Ta kontakt med legekontoret så snart det er åpent. Ved behov for å snakke med helsepersonell før den tid, ta kontakt med legevakt på Ringerike sykehus på telefonnummer 116 117.

13.01.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr. idag onsdag 13.01.2021 kl.09:00 er det tatt 868 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. Det er ikke meldt om nye smittetilfeller siden 05.01.2021.

06.01.2020 - Oversikt over nasjonale smitteverntiltak

Myndighetene har utarbeidet en oversikt over de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene som gjelder foreløpig fram til 19. januar. Dette er nasjonale tiltak som gjelder alle. Du finner oversikten her.

06.01.2020 - 2 nye påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det ble i går 05.01.2020 meldt to nye tilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. De smittede tilhører samme husstand og smitteveien er kjent, nærkontakter har blitt kontaktet av vårt smittesporingsteam.

Totalt er det nå 12 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020.

05.01.2021 - Forsterkede lokale smitteverntiltak

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har Regjeringen iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak foreløpig fram til 19. januar 2021. 

Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

– Kommunene trenger også tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Her finner du de nye nasjonale smitteverntiltakene.

Krødsherad kommune stiller seg bak situasjonsbeskrivelsen og tiltakene. Følgende gjelder her hos oss, foreløpig fram til 19. januar 2021:

Kryllingheimen er stengt for besøkende

Vi oppfordrer også til å minimalt besøk i omsorgsleilighetene. Vi har stor forståelse for at pårørende synes dette er vanskelig, men nå som tidligere gjelder det å ta vare på våre mest sårbare innbyggere. Det er selvsagt unntak for pasienter i livets siste fase og alvorlig syke.

Samfunnshusene er stengt for alle

Noresund Svømmehall er stengt for alle

Kommunehuset er stengt for fysiske møter

Servicetelefonen vil være åpen fra 09:00-14:00.  

Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon, epost, eller som digitalt møte. Telefonnummer til vårt servicetelefon er: 32 15 00 00. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

04.01.2021 - Oppstart i barnehager og skoler etter nyttår 2021

Barnehager og barneskoler/SFO starter som planlagt tirsdag 5. januar 2021.

Ungdomsskolen starter først onsdag 6. januar 2021. Grunnen til dette er at Regjeringen ber om at alle landets ungdomsskoler går over til rødt nivå, og at lærerne får en ekstra planleggingsdag til å forberede dette.

Tiltaket vil i første omgang gjelde fram til 18. januar 2021.

 

 

 

Korona - Meldinger fra Krødsherad kommune 2020
Desember - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - Desember 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

20.12.2020 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det ble i går 19.12.2020 meldt ett nytt tilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Personen har folkeregistrert adresse i kommunen, men oppholder seg for tiden ikke her. Smitteveien er kjent, og vedkommende har ingen nærkontakter i Krødsherad. 

Totalt er det nå 10 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020.

31.12.2020 - Informasjon om muligheter for testing lørdag 02.01.2021

Kriseledelsen har i samråd med kommunelegen bestemt at det vil bli satt opp tid for testing  for innbyggere i Krødsherad på Noresund legekontor, lørdag den 2.januar kl.10:00. Dette gjelder for innbyggere med symptomer på Covid-19, og også de innbyggerne som har behov der det foreligger krav om negativ test i forbindelse med sykehusinnleggelser, andre timeavtaler innen helsevesenet, eller for utreies fra Norge.

Det er viktig at alle som har behov for å teste seg ringer for å avtale tid på tlf: 92877009. Telefonen er åpen for timebestilling i tidsrommet: fredag 01.01 kl.10:00 -12:00 og lørdag 02.01 kl. 08:00 – 09:45.

Vi ber om at alle fritidsinnbyggere og besøkende som får symptomer på Covid-19 under oppholdet, reiser hjem for testing, det bes videre om at man holder seg i hjemkommunen frem til testsvar foreligger. Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til Krødsherad med negativ test i bagasjen.

Vi ønsker alle en trygg og smittefri nyttårshelg i Krødsherad.

21.12.2020 - Lokale tiltak på nyåret

Vi vet lite om hva jula vil bringe, med mer trafikk og flere folk. Med bakgrunn i dette har kriseledelsen i møte 18. desember 2020, besluttet å videreføre følgende:

Kryllingheimen 

 • Det er lagt til rette for en besøksordning for pårørende til pasienter ved Kryllingheimen. 
 • Dagsenter-aktivitet vil fortsatt ikke foregå.  
 • Her finner du de nye besøksrutinene. 

Samfunnshusutleie 

 • Det vil fortsatt ikke være mulig å leie Noresund samfunnshus og Krøderen samfunnshus for aktiviteter tiltenkt voksne over 20 år.
 • Det vil si at alle treninger og andre arrangementer utgår for voksne over 20 år.  

Noresund Svømmehall 

 • Tilbud for barn i følge med voksne opprettholdes – max 16 pers (3-5 familier). 
 • Tilbud for ungdom under 20 år opprettholdes – max 10 pers. 
 • Tilbud for voksne/pensjonister utgår. 

Kommunehuset 

 • Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi begrenses til et absolutt minimum. 
 • Det er viktig at ingen møter opp på kommunehuset uten forhåndsavtale.
 • Møter med saksbehandlere gjennomføres fortrinnsvis digitalt. 
 • Kommunehusets møterom er ikke tilgjengelig for utlån.  
 • Servicetelefonen vil være åpen fra 09:00-14:00.  
 • Døren til kommunehuset vil være åpen fra 09:00-14:00.  

Tiltakene gjelder i første omgang fram til 15. januar 2020. Vi vil innen den tid få oversikt over smittestatus i etterkant av julefeiringa og vurdere en oppmykning av tiltakene.

Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon, epost, eller som digitalt møte. Telefonnummer til vårt servicetelefon er: 32 15 00 00. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

18.12.2020 - Åpningstider legekontor julen 2020

Legekontorets åpningstid julen 2020

 • 21. og 22. desember vanlig åpningstid
 • 23. desember kl. 08.30 - 13.00
 • 28. til 30 desember kl. 09.00 - 14.00
 • Juleaften, røde dager, helg og nyttårsaften er det stengt.
 • Vi åpner 4. januar med vanlig åpningstider.

Dersom du føler deg syk på en av dagene legekontoret er stengt, ber vi deg holde deg hjemme. Ta kontakt med legekontoret så snart det er åpent. Trenger du å snakke med helsepersonell før den tid, ta kontakt med legevakt på Ringerike sykehus på telefonnummer 116 117.

Her finner du øvrig informasjon fra Noresund legekontor

18.12.2020 - Informasjon om koronavaksine

Kjære innbygger i Krødsherad

 

Vi forbereder nå vaksinering mot koronavirus – og det er gledelig.

Vaksineringen vil skje etter følgende prioritering gitt fra regjeringen og helsemyndighetene:

 • Beboere på sykehjem og i tjenester til funksjonshemmede
 • Eldre over 85 år
 • Eldre fra 75 til 85 år
 • Eldre fra 65 til 75 år
 • 18 til 65 år med underliggende sykdommer

Vi vet ikke enda når vi får vaksinen og hvor mange vi får i første runde, men vi antar nå at de første vil komme til kommunen i januar. Kommunen vil får beskjed minst 5 dager før vaksinen ankommer og når den har kommet har vi 5 dager på oss for å vaksinere.

I og med at den har så kort holdbarhet er vi forberedt på å vaksinere både hverdager og i helger – og dere må også være forberedt på det samme.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

På denne siden vil vi oppdatere informasjon om koronavaksinen fortløpende.

På nettsiden til FHI (folkehelseinstituttet) kan du lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet 

18.12.2020 - Besøkrutiner ved Kryllingheimen gjeldende fra 19.12.2020 og inntil videre.

Alle kan nå få besøk på rommet. Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle som er tilstede i rommet.

Man kan IKKE komme på besøk hvis man:

 • har luftveissymptomer som: feber, sår hals, hoste, tett nese o.l.
 •  nylig har vært i nærkontakt med en person som er smittet av covid 19,
 • er smittet selv.
 • er i karantene.

 

 • Alle kan komme på besøk.
 • Det kan kun være 2 pårørende på besøk av gangen.
 • Besøk må avtales på forhånd. Besøksliste føres fortsatt. Den inneholder navn på besøkende, hvem man skal besøke, tidspunkt for besøk og tlf.nr. til den besøkende.
 • Besøkstidene er: 10-13 og 16-19. Dette for å unngå besøk under måltidene og i middagshvilen.
 • Det er ingen begrensninger på hvor lenge man kan være på besøk.
 • Besøkende som ønsker å besøke beboeren på rommet, må bruke munnbind. Dette fordi det kan være vanskeligere å overholde 2 meters avstand der. Besøkende som av ulike årsaker ikke kan benytte munnbind, må besøke beboeren på aktivitetsrommet.

- Munnbind ligger ved hovedinngangen.

Det skal være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst og avreise. Besøksverten skal:

 • være en faglært ansatt, event. en ufaglært ansatt som har vært ansatt i flere år.
 • gjøre en smittevernfaglig vurdering av hvorvidt besøket lar seg gjennomføre. Hvordan er formen til pasienten? Er pårørende friske?
 • gå gjennom det praktiske med pårørende før besøket starter. Informere om smittevernsrutinene.
 • sørge for at smittevernsrutinene blir overholdt under besøket.
 • gi beskjed til pårørende at vi ønsker tilbakemelding raskt hvis de som har vært på besøk blir syke de 2 første døgn etter besøket, slik at mulig smitte fanges opp tidlig.

Besøksverten skal også sørge for at pårørende:

 • utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen
 • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
 • holder minst 2 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen
 • Når pasient/beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne. Hvis pasienten trenger en arm å holde i er det besøksverten som skal bistå.
 • Utfører håndhygiene når de reiser.
 • Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak, stoler o.l. med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

 

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

 

 • Hvis besøkende må benytte seg av toalett, kan de benytte toalettet i Brukarstua.
 • Ved alvorlig syke beboere eller andre spesielle forhold vil det i hvert enkelt tilfelle bli tatt en vurdering i forhold til besøk.

 

 

18.12.2020 - Juleråd og nasjonale tiltak

Krødsherads lokale forskrift opphører fra og med 21.12.2020 og erstattes av de nasjonale tiltakene, som er forlenget til siste halvdel av januar.

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet.  Julerådene gjelder fra og med 23.12.2020 til og med 1.1.2021. 

Julerådene ble oppdatert 11. desember, med hvordan du kan ha overnattingsbesøk og samtidig ivareta smittevernet. Rådene om sosial kontakt er også presisert med at du bør delta i maks to selskap i julen, uavhengig om du er vert eller gjest.

Les mer om julerådene og øvrige nasjonale tiltak her:

16.12.2020 - 2 nye påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det ble i går 15.12.2020 avdekket to nye smittetilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet av vårt smittesporingsteam i løpet av dagen. 

Totalt er det pr nå 9 påviste smittetilfeller i Krødsherad siden 28.10.2020.

Publisert: kl.10:25.

11.12.2020 - Informasjon om rutiner for smittesporing i Krødsherad

Vi ønsker å informere litt om hvordan vi håndterer smittesporing i kommunen vår. 

Ved smittetilfelle med Covid-19 blir vårt smittesporingsteam kontaktet av kommuneoverlegen med navn på smittet innbygger. Teamet tar da umiddelbart kontakt med vedkommende, informerer om smitten og stiller en rekke spørsmål om vedkommendes helsetilstand og bevegelser. Deretter kartlegges nærkontaktene og disse blir registret og kontaktet av teamet.

Oppfølging av smittetilfelle og nærkontakter håndteres videre av teamet etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

For å ivareta personvernet er et viktig poeng at teamet gjør kartlegging, informerer de som skal informeres og deretter følger opp videre.

Dersom man ikke blir kontaktet er det ingen risiko for at man er nærkontakt.

Det viktigste du som innbygger kan gjøre ift smittesporing er å begrense egne nærkontakter.

11.12.2020 - Åpner opp fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

Formannskapet vedtok i går 10. desember, å åpne opp for at alle under 20 år kan starte opp igjen med organisert aktivitet også på tvers av kommunegrensene. Endringene trer i kraft fra i dag 11. desember 2020.

Det ble også vedtatt at den lokale forskriften blir opphevet fra og med 21.12.2020. De nasjonale julerådene vil erstatte forskriften. Les julerådene her. (JPG, 259 kB)

Ny § 7 blir som følger:

§ 7 Regler for aktiviteter, virksomheter og lokaler

For barn og unge under 20 år er det tillatt med organiserte aktiviteter. Dette omfatter f.eks. treninger og korøvelser. Nasjonale retningslinjer for å begrense smitte skal alltid følges.

De følgende virksomhetene og lokalene kan være åpne for barn og unge under 20 år, men er stengt for resten av befolkningen:

 • Idrettshaller
 • Samfunnshus og grendehus
 • Svømmehall, familiesvømming er tillatt.
 • Ungdomsklubb
 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Korøvelser
 • Organiserte aktiviteter
07.12.2020 - 2 nye påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det er i løpet av helgen avdekket to nye smittetilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad kommune. De smittede tilhører samme husstand, smittevei er kjent og det er bare en nærkontakt, som er bosatt på Ringerike. Situasjonen er oversiktlig og avklart.

Totalt er det pr nå 7 påviste smittetilfeller i Krødsherad siden 28.10.2020.

Før helgen ble det meldt om at vi hadde innbyggere i karantene, disse har alle testet negativt.

04.12.2020 - Tre uker igjen til jul!

Vi har per i dag ingen smittede personer i Krødsherad, men vi har noen i karantene.  

Hvis vi unngår utbrudd av smitte før jul, vil det legges opp til julefeiring i henhold til nasjonale juleråd lansert av regjeringen 2. desember 2020.

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte, med regler for oss i Krødsherad, vil bli vurdert i Formannskapet torsdag 10. desember 2020.

Se den lokale forskriften her.

Så oppfordringen er fortsatt: Begrens antall personer du er sammen med nå i førjulstida og husk for øvrig å holde avstand til de du ikke bor sammen med!

03.01.2021 - Innføring av nasjonale smitteverntiltak fra 04.01.2021

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak foreløpig fram til 19. januar 2021. 

Her finner du de nye nasjonale smitteverntiltakene

 

 

November - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - November 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

26.11.2020 - Åpner opp fritidsaktiviteter for barn og unge under 16 år

Kriseledelsen vedtok i går onsdag 25. november å endre bestemmelsene i § 7 i lokal forskrift om covid-19. Det ble bestemt at fritidsaktiviteter for barn og unge under 16 år kan starte opp igjen fra mandag 30. november.

Dette vil si korøvelser, treninger, 4H og svømmetrening etc. for barn og unge under 16 år.

Se hele endringsforskriften her. (PDF, 192 kB)

17.11.2020 - Angående skoleskyss

I går, mandag 16. november, sendte oppvekstsjef Børre Jensen ut et brev til foreldre og foresatte ved skolene i Krødsherad, angående skoleskyss. Du kan lede hele brevet her. (PDF, 557 kB)

 

16.11.2020 - Revidert Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) gjeldende fra 17.11.20 kl.09:00

Formannskapet vedtok i møte den 16.11.2020, revidert lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) i Krødsherad. 

Denne forskriften trer i kraft fra 17.11.2020 kl. 09.00, og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift 10. november 2020 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken.

 

§ 1 Private sammenkomster og arrangementer

De kommende ukene skal alle i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

I private hjem, hager eller hytter skal man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke skal ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Ved private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler er grensen for antall deltagere 20 personer.

 

§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre

Skjenking og alkoholservering følger de nasjonale retningslinjene. Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde to meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

Butikker, kiosker, bensinstasjoner og kjøpesentre pålegges å organisere menneskeflyten på en slik måte at det er praktisk mulig å opprettholde en avstand på to meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

 

§ 3 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale avstandsregler skal overholdes.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§ 4 Plikt til å bruke munnbind

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

Munnbind skal brukes i tros- og livssyns hus der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ved fysisk aktivitet.

 

§ 5 Karantene

Innbyggere og besøkende i Krødsherad kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Krødsherad kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig så langt det lar seg gjøre.

 

§ 6 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

 

§ 7 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:

 • Idrettshaller
 • Samfunnshus og grendehus
 • Svømmehall
 • Ungdomsklubb
 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Korøvelser
 • Organiserte kulturelle aktiviteter

Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett.

For barn og unge under 20 år er det unntak der det er mulig å tilrettelegge for hensiktsmessig smittevernavstand og være utendørs. Dette gjelder for de som bor i Krødsherad.

Når smittesituasjonen tilsier det, har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og unge.

 

§ 8 Ansvar

Krødsherad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

§ 9 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra 17.11.2020 kl. 09.00, og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift 10. november 2020 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad kommune, Viken.

Formannskapet gis myndighet til å fatte videre vedtak i forskriften.  

 

 

 

12.11.2020 - Kommunehuset stenger for publikum fra 16.11.2020

Kommunehuset stenger for publikum fra 16.11.2020

For å bidra til å begrense sosial kontakt stenger Krødsherad kommune fra mandag 16. november 2020, kommunehuset for publikum. Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon, epost, eller som digitalt møte. Telefonnummer til vårt sentralbord er: 32 15 00 00. E-postadresse til kommunen er: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.

10.11.2020 - Vedtatt lokal forskrift om smitteverntiltak gjeldende fra 11.11.2020 kl.18:00

Kommunestyret vedtok i møte den 10.11.2020, lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) i Krødsherad. Forskriften vil tre i kraft den 11.11.2020 kl.18:00.

 

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19)

 

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale avstandsregler skal overholdes.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre

Skjenking og alkoholservering følger de nasjonale retningslinjene. Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde to meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

Butikker, kiosker, bensinstasjoner og kjøpesentre pålegges å organisere menneskeflyten på en slik måte at det er praktisk mulig å opprettholde en avstand på to meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

 

§ 3 Plikt til å bruke munnbind

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

Munnbind skal brukes i tros- og livssyns hus der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ved fysisk aktivitet.

 

§ 4 Karantene

Innbyggere og besøkende i Krødsherad kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Krødsherad kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig så langt det lar seg gjøre.

 

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

 

§ 6 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:

 • Idrettshaller
 • Samfunnshus og grendehus
 • Svømmehall
 • Ungdomsklubb
 • Kulturskole
 • Bibliotek

Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett. Dette gjelder uansett for de som er 20 år eller eldre. For barn og unge under 20 år er det unntak der det er mulig å tilrettelegge for hensiktsmessig smittevernavstand og være utendørs. Dette gjelder for de som bor i Krødsherad.

Når smittesituasjonen tilsier det, har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og unge.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.  

 

§ 7 Ansvar

Krødsherad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

§ 8 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra 11.11.2020 kl.18:00, og gjelder inntil videre. Formannskapet gis myndighet til å fatte videre vedtak i forskriften.

09.11.2020 - Brev ut til innbyggere - ta vare på hverandre - 06.11.2020

Kjære innbygger i Krødsherad kommune                                                 

6. november 2020

 

Krødsherad kommune har hatt møter i kriseledelsen kontinuerlig helt siden Korona- pandemien kom og vi måtte stenge ned 12. mars i år. I de siste ukene har vi sett en sterk økning av smitten i Norge og vi har også fått smitte her i kommunen. Vi følger utviklingen tett med møter i kriseledelsen annenhver dag. Vi har god oversikt over smittetilfellene i Krødsherad og deres nærkontakter.

Pandemien har vart lenge nå, og vil trolig vare en stund til. Vi veit at mange av dere har mista de faste sosiale møteplassene deres. Og noen av dere kan sikkert kjenne på bekymring og uro for situasjonen. Vi oppfordrer dere til å ta ekstra godt tar vare på hverandre i denne tida. Ring noen du veit sitter aleine og kanskje har behov for en prat.

Det nasjonale rådet om å begrense antall personer du treffer i løpet av ei uke anser også vi som svært viktig for å hindre smittespredning framover. Skal vi kunne feire en tilnærmet normal jul, må vi klare å holde smitten i sjakk, og da er vi nødt til å skjerpe oss nå.

Har du behov for en prat, spørsmål eller ønsker råd eller informasjon om tiltak i kommunen? Ta en telefon, det koster så lite, men kan bety så mye!

 • Ring leder av besøkstjenesten i Røde Kors, Susan Buttingsrud, på tlf: 950 43 082
 • Ring oss i kommunen på tlf: 32 15 00 00 (åpent 09:00-14:00), dersom du ikke har tilgang til pc eller internett, og har behov for informasjon om kommunens råd og tiltak.
 • Ring Koronatelefon: 928 77 089 (åpent 08:00-15:00), dersom du har spørsmål eller andre henvendelser, om smitte, karantene og isolasjon.

Sammen kan vi bidra til å stanse utbruddet av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler

 • Vær mest mulig hjemme i tiden framover.
 • Begrens antall personer du treffer i løpet av ei uke.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre.
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom).
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.

 

Med hilsen

 

Ordfører Knut Martin Glesne                                     Kommunedirektør Stig Rune Kroken

 

  

06.11.2020 - Skjerpede tiltak i Krødsherad kommune

Kriseledelsen har etter anbefaling fra kommuneoverlegen den 06.11.2020 skjerpet tiltakene iverksatt 02.11.2020. 

Dette er sterke anbefalinger og enkelte av tiltakene vi bli lagt frem i et ekstraordinært politisk møte tidlig neste uke. Det er da opp til politikerne om de godtar disse forslagene til forskrift (påbud), om de vil endre, eventuelt legge til flere. 

Vi anbefaler alle å holde seg mest mulig hjemme og, når du er ute og gjør nødvendige ærender, hold minst 2 meters avstand til andre. 

Fritidsaktiviteter for barn og unge (til og med 19 år) 

 • Kriseledelse anbefaler at dette opprettholdes på dagens nivå.  

 • Barn og unge under 20 år er unntatt 1-metersregelen, felles utstyr kan benyttes. 

Organiserte innendørs fritidsaktiviteter og kulturarrangementer for voksne (fra 20 år)  

 • Kriseledelsen anbefaler at dette settes på vent i perioden. 

Hjemmekontor – ny  

Vi anbefaler pendlere til å benytte seg av hjemmekontor så langt det er mulig å gjennomføre. 

Kryllingheimen – videreføres uendret 

 • Det er lagt til rette for en besøksordning for pårørende til pasienter ved Kryllingheimen. 

Samfunnshusutleie – videreføres uendret 

 • Utleie ved Noresund samfunnshus og Krøderen samfunnshus settes på vent. 

 • Det vil si at alle treninger, bygdekino og andre arrangementer utgår i perioden.  

Noresund Svømmehall – videreføres uendret 

 • Tilbud for barn i følge med voksne opprettholdes – max 16 pers (3-5 familier). 

 • Tilbud for ungdom over 12 år (opp til 19 år) opprettholdes – max 10 pers. 

 • Tilbud for voksne/pensjonister utgår i perioden.  

 • Her finner du mer informasjon om svømmehallen

Kommunehuset 

 • Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi begrenses til et absolutt minimum.  

 • Det er viktig at ingen møter opp på kommunehuset uten forhåndsavtale. Møter med saksbehandlere gjennomføres fortrinnsvis digitalt. 

 • Kommunehusets møterom er ikke tilgjengelig for utlån i perioden.  

 • Servicetelefonen vil være åpen fra 09:00-14:00.  

 • Døren til kommunehuset vil være åpen fra 09:00-14:00.  

Politiske møter – ny 

 • Kriseledelsen har besluttet at gjenstående politiske møter i 2020 vil foregå over plattformen Teams. 

Fritidsinnbyggere – ny

Vi ønsker alle god tur til fjells, med en anmodning om at dere ikke har kontakt med andre på veien og at dere handler i hjemkommunen.  

 • Har du behov for å teste deg, reis til hjemkommunen, da de skal stå for både testing og evt. smittesporing.  

 

 

04.11.2020 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det ble i går 03.11.2020 påvist ett nytt tilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i kommunen vår. Vedkommende kom fra Danmark i løpet av helgen for å jobbe i Krødsherad. Alle smittevernråd er fulgt, personen har sittet i karantene siden ankomst og er nå isolert. Det er gjennom smittesporing ikke mistanke om at det er noen lokale nærkontakter til dette smittetilfellet. 

Totalt er det pr nå 5 påviste smittetilfeller i Krødsherad siden den 28.10.20. 

02.11.2020 - Tiltak fra Krødsherad kommune gjeldende fra 02.11.2020

Det er pr nå avdekket 4 smittetilfeller i Krødsherad. De to første smittetilfellene i Krødsherad ble avdekket onsdag den 28.10.20. Det er med stor sannsynlighet at en av to smittekilder er avdekket, og at dette dreier seg om importsmitte fra Polen. Det andre opprinnelige smittetilfellet har ingen relasjon til det første, og kommunen har ingen videre antagelser om hvor denne smittekilden kommer fra.

Det er pr nå god oversikt over smittetilfellene og nærkontakter. Alle prøvesvar fra nærkontakter foreligger, og alle er bekreftet negative.

For å hindre smittespredning, da vi ser at epidemien eskalerer i samfunnet og nærliggende kommuner, er det viktig at det nå settes inn forebyggende tiltak i Krødsherad. Det er vurdert at disse tiltakene vil ha relativt liten konsekvens for den enkelte, satt opp mot den samfunnsmessige gevinsten, og effekten de vil kunne ha ved å kunne stanse et større utbrudd av Covid-19 i Krødsherad.

Tiltakene vil gjøre det enklere å holde barnehager og skoler åpne, samtidig som vi skal beskytte de mest sårbare gruppene, og hindre smitte inn i helseinstitusjoner. Dette er en viktig prioritet hos oss.

Kriseledelsen har etter anbefaling fra kommuneoverlegen den 02.11.2020 satt i verk følgende tiltak:

Tiltak i Krødsherad fra 02.11.2020 - 01.12.2020

Fritidsatkiviteter for barn og unge (til og med 19 år)
 • Anbefales at opprettholdes på dagens nivå.
Organiserte innendørs fritidsaktiviteter for voksne (fra 20 år)
 • Bør settes på vent i perioden.
Kryllingheimen - endrede besøksrutiner

Her finner du endrede besøksrutiner

 • Det legges til rette for en besøksordning for pårørende til pasienter ved Kryllingheimen
 • Dagsenter aktivitet utgår i perioden

 

Samfunnshus - utleie
 • Utleie ved Noresund samfunnshus og Krøderen samfunnshus settes på vent, det vil si at alle treninger, bygdekino og andre arrangementer utgår i perioden.
Noresund svømmehall
 • Tilbud for barn i følge med voksne opprettholdes – max 16 pers (3-5 familier)
 • Tilbud for ungdom over 12 år (opp til 19 år) opprettholdes – max 10 pers
 • Tilbud for voksne/pensjonister utgår i perioden.

Her finner du øvrig informasjon om svømmehallen

Kommunehuset
 • Det er viktig at det gjøres forhåndsavtaler for møte med saksbehandlere.
 • Døren til kommunehuset vil være åpen fra 09:00-14:00.
 • Servicetelefonen vil være åpen fra 09:00-14:00.
 • Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi begrenses til et absolutt minimum.
 • Kommunehusets møterom er ikke tilgjengelig for utlån mellom 08:00 og 15:30 – de som låner møterom på kveldstid må vaske kontaktflater etter bruk.
Generelle råd og anbefalinger
 • Anbefaler å følge de nye nasjonale rådene om å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Anbefaler å ikke ha mer enn 5 gjester i hjemmet samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Anbefaler hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.
 • Anbefaler å unngå kollektiv reiser til og fra Oslo
 • Dersom man ikke kan unngå å reise kollektivt til/fra Oslo - anbefales bruk av munnbind på reisen.
 • Vi skal følge nasjonalt krav til utendørsarrangementer (maks 600, fastmonterte seter)
 • Følg de nasjonale tiltakene fra 28.10.20 – du finner de her
Noresund legekontor
 • Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med legekontoret på tlf: 32150900. De har telefontid fra 08:30 – 11:30 og 12:30-15:00 for å avtale tid for å bli testet for Covid-19.

Viktig: Ikke møt opp på legekontoret uten avtale.

Koronatelefon

Har du spørsmål eller andre henvendelser, om smitte, karantene og isolasjon kan du ringe vår koronatelefon 92877089, den er åpen alle hverdager fra kl.08:00-10:00.

 

Sammen kan vi bidra til å stanse utbruddet av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
02.11.2020 - Endrede besøksrutiner ved Kryllingheimen - oppdatert 09.12.2020

Oppdatert 09.12.20: Bestemmelsene for besøksrutiner gjelder fortsatt inntil videre. Nye besøksrutiner vil bli utarbeidet de neste dagene, og det vil komme ut informasjon om disse i god tid før jul. 

Kommunens kriseledelse har i dag 2. november 2020, bestemt at følgende rutiner gjelder fram til 1. desember 2020:

Alle besøk skal foregå på aktivitetsrommet. Rommet tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle som er tilstede i rommet.

Man kan IKKE komme på besøk hvis man:

 • har luftveissymptomer som: feber, sår hals, hoste, tett nese o.l.
 • nylig har vært i nærkontakt med en person som er smittet av covid 19
 • er smittet selv
 • er i karantene etter reise

Videre gjelder følgende ved besøk:

 • Det kan kun være 2 pårørende på besøk av gangen.
 • Besøk må avtales med avdelingen i forkant. Ring minimum 1 dag i forveien. Man kan ikke møte opp uten avtale.
 • Ring på telefon: 46 44 44 15 eller 46 44 44 23 for å avtale besøk.
 • Besøket kan max vare 1 time. Dette for at flest mulig skal få besøk.
 • Tidsrom for besøk:
  • Formiddag: 10.00-11.00, 11.00-12.00 og 12.00-13.00
  • Ettermiddag: 16.00-17.00, 17.00-18.00 og 18.00-19.00.
 • Det er en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst og avreise, og påser at alle:
  • utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen
  • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
  • holder minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen
  • utfører håndhygiene når de reiser.
 • Besøksverten skal også påse følgende:
  • Når pasient/beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne. Hvis pasienten trenger en arm å holde i er det besøksverten som skal bistå.
  • Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak, stoler o.l. med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende må benytte seg av toalett, kan de benytte toalettet i Brukarstua.
 • Vi ønsker rask tilbakemelding hvis du som har vært på besøk blir syk i etterkant av besøket.

 

Oktober - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - Oktober 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

31.10.2020 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det er i dag 31.10.2020 påvist ett nytt tilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i kommunen vår. Vedkommende har en relasjon til ett av smittetilfellene som er avdekket tidligere denne uken, og er med stor sannsynlighet smittekilden som har brakt importsmitte fra Polen.  

Det er pr nå god oversikt over utbruddene og nærkontakter. Alle prøvesvar fra nærkontakter foreligger, og alle utenom den smittede nr. 4, er bekreftet negative.

Epidemien eskalerer flere steder i Norge, og det er blant annet satt inn strenge restriksjoner i Hallingdal på grunn av et uavklart smitteutbrudd på Gol. Det er nå svært viktig at alle begrenser sitt sosiale liv utenfor familien, og reduserer antallet nærkontakter i størst mulig grad.

Totalt er det pr nå 4 påviste smittetilfeller i Krødsherad siden den 28.10.20. 

30.10.2020 - 1 ny påvist smittet av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det er i dag 30.10.2020 påvist ett nytt tilfelle av Covid-19 (Koronavirus) i kommunen vår, dette er en nærkontakt av tidligere påvist smittet i Krødsherad. 

Smittesporing ivaretas etter gjeldende rutine.

Totalt er det pr nå 3 påviste smittetilfeller i Krødsherad siden den 28.10.20. 

Sammen kan vi bidra til å stanse spredningen av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Begrens antall personer du treffer i løpet av en uke.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.

 

29.10.2020 - Koronatelefonen har fått utvidet åpningstider

Koronatelefonen har utvidet åpningstid og er nå åpen alle hverdager fra 08:00-15:00. Har du spørsmål eller andre henvendelser, om smitte, karantene og isolasjon kan du ringe vår koronatelefon på 92877089.

Sammen kan vi bidra til å stanse spredningen av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
 • Begrens antall personer du treffer i løpet av en uke.
29.10.2020 - Informasjon om smittesituasjonen i Krødsherad.
 • Kommunen har satt Krisestab og gjør fortløpende vurderinger i forhold til tiltak.
 • Kommunen har siden smittetilfellene ble kjent bedrevet smittesporing, dette arbeidet pågår fortsatt
 • Kommunen har testet og vil fortløpende teste alle som kan ha vært utsatt for smitte - Dette gjelder alle som har hatt nærkontakt med de registrert smittede
 • Det er 14 som hittil er definert som nærkontakter, og som er satt i karantene for å stanse videre smittespredning. Ikke alle nærkontaktene er tilhørende Krødsherad kommune
 • Det er pr nå ikke avdekket smittekilden for de registrert smittede.

Sammen kan vi bidra til å stanse spredningen av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
 • Begrens antall personer du treffer i løpet av en uke.
29.10.2020 - Informasjon fra legekontoret.

Legekontoret nå begrenset kapasitet noen dager frem i tid. 

Husk at du skal ringe legekontoret først på telefon 32 15 09 00 dersom du skal bestille time eller medisiner. Det er ikke anledning til å komme inn i gang/legekontor dersom du ikke har avtalt time.

Do not enter the hallway or doctor office unless you have an appointment.

Call 32 15 09 00 if you need an appointment or prescription.

 

Sammen kan vi bidra til å stanse spredningen av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
 • Begrens antall personer du treffer i løpet av en uke.
28.10.2020 - Påvist smitte av Covid-19 (Koronavirus) i Krødsherad

Det er i dag 28.10.2020 avdekket to tilfeller av Covid-19 (Koronavirus) i kommunen vår. Smittesporing pågår, og aktuelle nærkontakter vil bli kontaktet i løpet av kvelden.

Vi vil informere løpende via vår facebook og hjemmeside. 

21.10.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag onsdag 21.oktober 2020 er det blitt tatt 507 tester for Covid-19 (koronavirus) ved Noresund legekontor. Vi har så langt fått svar på 502 av testene (pr 21.10.2020 kl 08:00), og alle disse har vært negative. 

19.10.2020 - Risikovurdering og sjekkliste for arrangementer

Alle som tenker å ha et arrangement skal gjennomføre en risikovurdering og gå gjennom sjekkliste for godt smittevern i forkant av arrangementet, arrangementet skal godkjennes av kommunen i samarbeid med Kommuneoverlegen. 

 

 

 

Ferdig utfylte skjemaer kan sendes til: anne.magnus@krodsherad.kommune.no

14.10.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag onsdag 14.oktober 2020 er det blitt tatt 491 tester for Covid-19 (koronavirus) ved Noresund legekontor. Vi har så langt fått svar på 489 av testene (pr 14.10.2020 kl 09:00), og alle disse har vært negative. 

13.10.2020 - Informasjon om åpningstid i barnehage og SFO fra uke 43

Regjeringen bestemmer hvilket nivå vi som land og dermed vår kommune skal ligge på i forhold til smittevernreglement. Vi er fortsatt på gult nivå, noe som gjør at vi må følge smittevernveilederne på dette nivået. Ved et lokalt utbrudd av korona-viruset kan kommuneoverlegen bestemme at vi skal gå til rødt nivå. Vi ser at smitten blusser opp i kommuner ikke langt fra oss og minner oss om at vi alle må fortsette å være gode på smittevern dersom vi skal unngå smitten og en mulig nedstengning av barnehager og skoler. Vår kommune har så langt sluppet unna et lokalt smitteutbrudd, men kommuneoverlegen kan ikke av den grunn bestemme at vi skal gå ned til grønt nivå.

Fra mandag 19.10. (uke 43) går vi likevel tilbake til normal åpningstid for alle. Kriseledelsen i kommunen, hvor kommuneoverlegen også sitter, har nå åpnet for muligheten til å blande barn fra forskjellige kohorter morgen og ettermiddag. Vi skal prøve å holde avstand mellom barna, men begrunnelsen for å slippe opp noe er at det er ikke avgjørende i forhold til smittespredning. Dette gjør at vi nå kan ha normal åpningstid.

Det er viktig for oss å understreke at dette ikke betyr at alt er som normalt igjen, som nevnt over. Ingen ønsker en situasjon med en nedstengning som vi hadde i mars. Vi minner derfor om viktige punkter for godt smittevern: God håndhygiene, syke personer (barn eller voksne) skal ikke være i barnehagen/skolen, unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. Vi fortsetter med forsterka reinhold som følger av gult nivå i smittevern-veilederne. Voksne som følger barna må ikke gå lenger inn i barnehagen/SFO enn det som er bestemt. Grunnen til dette er at helsemyndighetene mener at det er de voksne som er hovedkilden til smittespredningen i Norge. Mer informasjon om barn og smitte finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/kunnskap-om-barn-og-koronasmitte

Når vi nå åpner opp for alle med normale åpningstider vil det bli flere nærkontakter for barna og de voksne, og sjansen for økt smittespredning er tilstede. Vi mener likevel at dette er forsvarlig og har fått dette bekreftet av kommuneoverlegen. Det forutsetter at vi alle fortsetter å være gode på smittevern. På denne bakgrunn ber vi om at familiene vurderer sine behov for barnehage/SFO tidlig morgen og sein ettermiddag. Det er ikke lenger nødvendig å sende inn en søknad for utvidet plass, men vi ber om god kommunikasjon med barnehage og SFO med tanke på når barna skal benytte sin plass.

Smittevernveilederne finnes her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vi takker foreldre for et godt samarbeid og innsats til beste for alle!

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

07.10.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag onsdag 07.oktober 2020 er det blitt tatt 475 tester for Covid-19 (koronavirus) ved Noresund legekontor. Vi har så langt fått svar på 462 av testene (pr 07.10.2020 kl 09:00), og alle disse har vært negative. 

 

 

 

September - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - September 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

30.09.2020 - Dørene åpner på kommunehuset fra 05.oktober 2020

Kriseledelsen har i samråd med kommuneoverlegen bestemt at vi åpner dørene på kommunehuset fra og med mandag den 5. oktober.

Vi anbefaler fortsatt at besøkende forhåndsavtaler møter med saksbehandlere. Ta kontakt, så kan vi møtes fysisk, på telefon eller på digitale flater.  

Kommunehuset og servicetelefonen holder inntil videre åpent mandag til fredag fra kl.09.00-14.00. 

Du når oss på tlf: 32 15 00 00.

Smitteverntiltak:

 • Alle besøkende må registrere seg med navn og telefonnummer ved ankomst kommunehuset.
 • Alle besøkende hentes ved servicetorget av saksbehandler og følges ut igjen etter møteslutt.
 • Alle besøkende skal benytte dispenser med antibac ved inngangen, ved ankomst og avreise.
 • Vi skal holde 1 meter avstand, ha god hånd – og hostehygiene når vi møtes.

 

Her finner du oversikt over ansatte og kontaktinformasjon.  

Ta kontakt med servicetorget dersom du ikke finner ansatte og/eller kontaktinformasjonen du søker, så skal vi oppdatere informasjonen og hjelpe deg med å finne frem. 

Epost kan også sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til oss: 

·         eDialog - send sikker digital post til kommunen her   - Du kan lese mer om eDialog her 

·         Skjemaløsning - dersom det er utarbeidet skjema for tjenesten du søker. 

·         epost - Krødsherad.kommune@krodsherad.kommune.no  (Dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes via epost). 

·         SvarInn (for kommuner og andre virksomheter). 

Vi henter og distribuerer fysisk post daglig, så du kan legge igjen brevpost i postkassen utenfor hovedinngangen til kommunehuset, eller sende det til følgende adresse: 

Krødsherad kommune 

Ringnesveien 10 

3536 Noresund

30.09.2020 - Samfunnshusene åpner for utleie for trim- og treningsgrupper fra 05.oktober 2020

Kriseledelsen har i samråd med kommuneoverlegen bestemt at vi åpner for utleie av samfunnshusene våre, for trim- og øvelsesgrupper fra og med mandag den 5. oktober.

Retningslinjer for utleie av Samfunnshus for trening/øvelser fra og med mandag 05.oktober 2020.

Det er ut fra størrelsen på lokalene satt følgende max antall deltagere på hvert av utleiestedene:

Noresund samfunnshus: Max 20 personer

Krøderen samfunnshus: Max 40 personer

 • Treninger, herunder kontaktidrett/øvelser for barn og unge opp til 19 år. Max antall er 20 personer i en gruppe.
 • Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer og åpner ikke opp for utleie for de over 19 år for treninger innen breddeidrett (en til en kontakt slik som kampsport, bryting, pardans, innebandy, fotball, håndball osv.)
 • Treningsgrupper på max 20 personer (også de over 19 år) hvor man skal kunne overholde 1 meters regel under hele treningen.
 • Dusj og garderober skal ikke brukes.
 • Alle som deltar på treningen/øvelsen skal registreres, listene skal oppbevares av en som skal være ansvarlig for disse i 14 dager.
 • Leietaker har ansvar for øvrig smittevern og tilgjengeligheten av antibac under leieforholdet.
 • Det skal gjøres en risikovurdering ved planlegging av trening og arrangementer innen organisert idrett for å forberede seg til oppstart av aktivitetene.

 

Her finner du Risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern ved idrett

 

 • Utleie til andre arrangementer og selskaper avventes det med, ny vurdering vil bli tatt innen den 01.november 2020.
25.09.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr fredag 25.september 2020 er det blitt tatt 436 tester for Covid-19 (koronavirus) ved Noresund legekontor. Vi har så langt fått svar på 435 av testene (pr 25.09.2020 kl 09:30), og alle disse har vært negative. 

23.09.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag 23.september 2020 er det blitt tatt 433 tester for Covid-19 (koronavirus) ved Noresund legekontor. Alle testene som det foreligger svar på pr nå har vært negative. 

14.09.2020 - Testing og symptomer på Covid-19

Spørsmål om testing og symptomer på Covid-19 (Koronavirus) rettes nå til legekontoret i legekontorets åpningstid som er fra 08:30-11:30 og 12:30-15:00.

Har du andre Korona relaterte spørsmål (eks spørsmål om karantene, isolasjon osv) så kan dette rettes til vår Korona telefon; 92877089 mandag-fredag mellom fra kl.08:00 - 10:00. 

09.09.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr igår tirsdag 08.september 2020 er det blitt tatt 383 tester for Covid-19 (koronavirus) ved Noresund legekontor. Alle testene som det foreligger svar på pr nå har vært negative. 

Vi minner om at legekontoret har god kapasitet - ring og avtal tid dersom du har luftveissymptomer.

Vi ber alle innbyggere å vurdere om evt reiser er absolutt nødvendig nå. Det aller tryggeste er å holde seg i Krødsherad. 

Husk at du ikke kan teste deg ut av karantene. Helsedirektoratet er krystallklare på følgende:

 • Hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, skal du være i karantene i ti dager, uansett
 • Hvis du har vært på reise i et rødt land, skal du være i karantene i ti dager, uansett. Såfremt du ikke er sesongarbeider eller underlagt andre unntaksregler i covid-19-forskriften.
 • Hvis du har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme, uansett. 

Her finner du informasjon fra Helsedirektoratet og FHI: 

Veiledning i hvordan du kan skille symptomer på Covid-19 fra andre tilstander. 

Informasjon om karantene og isolasjon og råd til befolkningen for øvrig

 

August - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - August 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

26.08.2020 - Helsedirektoratet informerer alle som reiser til Norge

Helsedirektoratet ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med covid-19 inn til Norge.

Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller
mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært
i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge.

Testen er frivillig, og gratis for den som testes. Testingen skjer ved testsenter på ankomststedet.

Les mer her: Her finner du informasjonsskriv til reisende om testing ved koronatestsentre ved grenseoverganger. (PDF, 37 kB)

20.08.2020 - Status i Krødsherad kommune og informasjon om karanteneregler

Pr idag torsdag 20. august 2020 er det tatt 254 tester for Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. Alle disse har vært negative. 

Legekontoret har god kapasitet - ring og avtal tid dersom du har luftveissymptomer. 

Vi minner om at karanteneplikten er på 10 dager, og at man ikke kan teste seg vekk fra denne. Vi refererer til VG`s artikkel fra 18.08.20 (Lenke til referert artikkel finner du her) der Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad  var klar og tydelig i sin "tale" på vegne av Helsedirektoratet, og kom med følgende advarsel:  "Du kan ikke teste deg ut av karantene".

Helsedirektoratet er krystallklare på følgende:

 • Hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, skal du være i karantene i ti dager, uansett
 • Hvis du har vært på reise i et rødt land, skal du være i karantene i ti dager, uansett. Såfremt du ikke er sesongarbeider eller underlagt andre unntaksregler i covid-19-forskriften.
 • Hvis du har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme, uansett. 

Her finner du informasjon fra Helsedirektoratet: Informasjon om karantene og isolasjon og råd til befolkningen for øvrig

12.08.2020 - Informasjon om tilgjengelighet på kommunehuset og utleie av samfunnshusene

Vi har fortsatt en pågående pandemi i samfunnet, med en oppblomstring av smitte lokalt flere steder i landet de siste ukene. Krødsherad kommune har så langt (pr 12.08.20) ingen påvist smitte i kommunen, men vi er i beredskap og vil fortsette å være det i tiden fremover. Det avholdes jevnlige møter i kriseledelsen, og det ble i møte den 11.08.2020 besluttet å videreføre følgende tiltak, i første omgang, frem til 05.oktober 2020:

-          Kommunehusets hovedinngang holdes låst

-          Samfunnshusene vil fortsette å være stengt for utleie.

-          Bygdekinoen vil være stengt.

Ansatte i administrasjonen har gradvis returnert til kontorene på kommunehuset, og vi vil også fremover praktiserer en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på kommunehuset og hjemmekontor. Dette vil vi fortsette med, i første omgang frem til den 05.Oktober 2020.  

Vi er tilstede og er klare for å ta imot deg som har behov for en tjeneste fra oss, det må bare avtales på forhånd. Ta kontakt, så kan vi møtes fysisk, på telefon eller på digitale flater.  

Servicetelefonen er åpen mandag til fredag fra kl.09.00-14.00. 

Du når oss på tlf: 32 15 00 00.  

Her finner du oversikt over ansatte og kontaktinformasjon.  

Ta kontakt med servicetorget dersom du ikke finner ansatte og/eller kontaktinformasjonen du søker, så skal vi oppdatere informasjonen og hjelpe deg med å finne frem. 

Epost kan også sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til oss: 

·         eDialog - send sikker digital post til kommunen her   - Du kan lese mer om eDialog her 

·         Skjemaløsning - dersom det er utarbeidet skjema for tjenesten du søker. 

·         epost - Krødsherad.kommune@krodsherad.kommune.no (Dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes via epost). 

·         SvarInn (for kommuner og andre virksomheter). 

Vi henter og distribuerer fysisk post daglig, så du kan legge igjen brevpost i postkassen utenfor hovedinngangen til kommunehuset, eller sende det til følgende adresse: 

Krødsherad kommune 

Ringnesveien 10 

3536 Noresund

12.08.2020 - Status i Krødsherad og kriterier for testing f.o.m 12.08.2020

Pr idag onsdag 12. august 2020 er det tatt 237 tester for Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, alle disse har vært negative.

Fra i dag har det kommet nye kriterier for testing:

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Følgende bør få tilbud om covid-19 testing:

 Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

 Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter

reise i rødt eller gult land de siste 10 dagene

Disse kriteriene er i tråd med det vi har praktisert ved vårt legekontor og vi presiserer at vi fortsatt har god kapasitet for å teste. Det er viktig at publikum ringer og avtaler tid på forhånd.

05.08.2020 - Vær ekstra oppmerksomme på symptomer

Sommerferien nærmer seg slutten for de fleste av oss. Vi har fortsatt en pågående pandemi og ser nå en økning i lokale utbrudd rundt i landet. I den forbindelse ønsker vi å be dere alle være ekstra oppmerksomme på symptomer, enten dere har vært på ferie i utlandet, hatt Norgesferie eller vært på arrangementer o.l. med mange mennesker samlet. Alle med symptomer på Covid-19 må umiddelbart ta kontakt med fastlege for rask testing, og vi oppfordrer alle som kan ha vært i kontakt med potensielle smittebærere/smittemiljøer om å teste seg. Legekontoret på Noresund har god testkapasitet.

 

Juli - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - Juli 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

31.07.2020 - Informasjon til pårørende og besøkende på Kryllingheimen

Informasjon til pårørende på Kryllingheimen gjeldende fra 31.07.2020

Kommunen, etter råd fra kommuneoverlegen, besluttet den 31.07.2020 at pårørende som i sommer har vært i utlandet, eller steder der avstandsreglene har vært vanskelig å overholde, skal avvente med å besøke nære og kjære på Kryllingheimen før det har gått 10 dager etter hjemkomst. Dette tiltaket gjør vi nå for å fortsette arbeidet med å beskytte våre mest sårbare innbyggere mot smitte av Koronavirus.

Det opplyses samtidig om at når dere som pårørende og besøkende tar kontakt er helsepersonell pålagt å kartlegge og stille spørsmål før besøk kan gjennomføres.

Vi håper bygdas befolkning og pårørende har forståelse for denne avgjørelsen, og krysser fingrene for fortsatt smittefritt sykehjem. 

30.07.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag torsdag 30. juli 2020 er det tatt 207 tester for Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. Vi har så langt fått svar på 206 av testene og alle disse har vært negative.

24.07.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag fredag 24. juli 2020 er det tatt 165 tester for Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. Vi har så langt fått svar på 162 av testene og alle disse har vært negative.

16.07.2020 - Status i Krødsherad kommune

Ny og smittefri oppdatering fra oss:

Pr idag torsdag 16. juli 2020 er det tatt 149 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor. Alle disse har vært negative.

Minner om at legekontoret er stengt i morgen, fredag 17. juli.

07.07.2020 - Infoark om smitteverntiltak på ulike språk

Sommer'n kommer! Vi kan merke at flere turister er innom vår vakre bygd i ukene framover, enn tidligere år. Helsedirektoratet har laget informasjonsark på norsk og engelsk med korte og konsise råd om smitteverntiltak for den enkelte. Disse kan og bør henges opp i butikker, restauranter, turistattraksjoner mm. rundt om i bygda vår og på fjellet. Du kan laste ned infoarkene her: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19

Følg med på denne siden for nytt materiell og flere språk.

03.07.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag fredag 03.juli 2020 er det tatt 131 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor,  vi har så langt fått svar på 129 av testene, alle disse har vært negative. 

 

Juni - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - Juni 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

19.06.2020 - Informasjon om gjennomføring av arrangementer

Gjør risikovurdering og lag plan for gjennomføring før arrangementer

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Alle arrangement i Krødsherad som involverer opptil 200 deltagere må, i henhold til statlige retningslinjer, lage en risikoanalyse og plan for å overholde smittevernreglene. Denne planen skal godkjennes av kommuneoverlegen før arrangementet kan gjennomføres.

Her finner du/dere hjelp i et skjema for vurdering av risiko, samt en sjekkliste for godt smittevern når arrangementet skal finne sted

Risikovurdering av arrangementer (PDF, 409 kB)

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer (DOCX, 23 kB)

Epost til kommuneoverlege: beate.smetbak@modum.kommune.no

 

Med arrangement menes:

1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper

2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

3. Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

4. Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

5. De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Ved arrangement av private sammenkomster med inntil 20 personer bør det også gjøres en risikovurdering om smitteverntiltakene kan gjennomføres tilfredsstillende.

16.06.2020 - Informasjon til besøkende på Kryllingheimen

Kryllingheimen har åpnet opp for at flere kan komme på besøk. Men det er viktig å unngå risiko for spredning av Covid -19. Vi følger derfor folkehelseinstituttets retningslinjer for besøk på institusjoner.

Hvis du er syk med forkjølelsessymptomer som; hoste, feber og halsvondt kan du ikke komme på besøk. Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene.

I hovedsak skal besøk på Kryllingheimen foregå ute, ved hovedinngangen eller i sansehagen. Vi ønsker maks 2 besøkende av gangen. Og alle som ønsker å komme på besøk, må ringe på forhånd og avtale med avdelingen. Tlf Kryllingheimen: 46 44 44 15. Hvert besøk kan vare inntil 1 time Dette for at flere pasienter skal få mulighet til å få besøk.

Det vil være en besøksvert til stede under besøket som sørger for at smittevernhensynene ivaretas. Pasient og besøkende må desinfisere hendene før og etter besøket. Det er også viktig å holde minst 1 meters avstand.

Besøkende kan ha med seg mat og kaker. Men da må det utføres håndhygiene før det serveres og spises. Beboerne kan også ta imot blomster og gaver. Men husk håndhygiene da også.  

Når dere ringer og avtaler besøk, vil den ansatte som mottar telefonen notere tidspunkt for besøk, navn og telefonnummer. Dette for at man enkelt skal kunne se hvem som har vært på besøk, hvis det skulle oppstå en smittesituasjon.

Besøkende som blir syke de første 2 døgn etter å ha vært på besøk, må ringe avdelingen og si fra.

16.06.2020 - Status Krødsherad kommune

Pr idag tirsdag 16.juni 2020 kl.08:00 er det tatt 90 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor,  vi har så langt fått svar på 88 av testene, alle disse har vært negative. 

12.06.2020 - Tilgjengelighet på kommunehuset

Kriseledelsen, i samråd med kommuneoverlegen, besluttet den 12.03.20 å stenge kommunehuset for ansatte og besøkende. I denne perioden har vi likevel vært i tilnærmet full drift og tilgjengelig både på tlf og andre digitale flater.  

Ansatte i administrasjonen har gradvis returnert til kontorene på kommunehuset, og vi vil fremover praktiserer en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på kommunehuset og hjemmekontor. Dette vil vi fortsette med over sommeren og i første omgang frem til den 14.August.  

Dette innebærer at vi frem til da vil videreføre å holde hovedinngangen låst. Ønsker du et møte med en av oss, eller det er noe du ønsker hjelp til, så avtal dette på forhånd. Vi kan møtes fysisk, på telefon eller på digitale flater.  

Vi nærmer oss sommerferie og i månedene juni-august vil det måtte påregnes noe lenger saksbehandlingstid på grunn av ferieavvikling.  

Servicetelefonen er åpen mandag til fredag fra kl.09.00-14.00. 

Du når oss på tlf: 32 15 00 00.  

Her finner du oversikt over ansatte og kontaktinformasjon.  

Ta kontakt med servicetorget dersom du ikke finner ansatte og/eller kontaktinformasjonen du søker, så skal vi oppdatere informasjonen og hjelpe deg med å finne frem. 

Epost kan også sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til oss: 

Vi henter og distribuerer fysisk post daglig, så du kan legge igjen brevpost i postkassen utenfor hovedinngangen til kommunehuset, eller sende det til følgende adresse: 

Krødsherad kommune 

Ringnesveien 10 

3536 Noresund

08.06.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag mandag 08.juni 2020 kl.09:00 er det tatt 85 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor,  vi har så langt fått svar på 84 av testene, alle disse har vært negative. 

05.06.2020 - Personer i reisekarantene skal ikke håndtere bær

Informasjon til produsenter av bær

Personer som håndterer næringsmidler skal være friske.

For all matproduksjon gjelder de vanlige hygienereglene for næringsmidler. Næringsmiddelhygieneregelverket har som formål å sikre trygg mat. Et grunnleggende krav er at personer som håndterer næringsmidler skal være friske. Ansatte i primærproduksjon eller i annen type næringsmiddelproduksjon som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke håndtere næringsmidler eller lage mat til andre. 

Personer som ankommer Norge har ukjent smittestatus, og skal etter covid-19-forskriften i reisekarantene da de kan være smittebærer av koronaviruset.

Helsedirektoratet vurderer at arbeidstakere i reisekarantene kan utføre enkelte arbeidsoppgaver på gården i karanteneperioden. Folkehelseinstituttet påpeker imidlertid at personer i reisekarantene ikke kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid (som bær og salat). Så lenge det er fare for at sykdommen kan bryte ut, skal arbeid i karanteneperioden begrenses til oppgaver i produksjonsledd uten direkte kontakt med spiseklare næringsmidler, for eksempel planting, tynning og luking. 

Som produsent eller grossist kan man som et alternativ, for produkter hvor det er gjennomførbart, øke omsetningstiden slik at produkter ikke kommer til forbrukere før tidligst to til tre dager etter høsting. Dette gjelder ikke bær eller salat, men gjelder for poteter, epler og andre produkter som har lang omsetningstid.

Folkehelseinstituttet påpeker at produkter med kort omsetningstid som bær og salat ikke skal håndteres av personer i reisekarantene.

Krødsherad kommune med kommunaldirektør, jordbrukssjef og smittevernansvarlig kommuneoverlege formidler informasjon om at personer i reisekarantene ikke kan håndtere bær.

04.06.2020 - Informasjon om åpningstider i barnehage og SFO frem til ferien.

Til foreldre/foresatte i barnehage og skoler

                                                                                                                                        04.06.20

Infoskriv ang. åpningstider fram til sommerferien

De nye smittevernveilederne gir oss litt mer rom for flere tilpasninger i hverdagen, men vi er fortsatt på et gult nivå i forhold til Folkehelseinstituttets trafikklysmodell. Avdelingen/klassen kan nå møtes som normalt, men ikke på tvers. Det er viktig med god håndhygiene og forsterka reinhold, og det er fortsatt sånn at syke personer ikke skal være i barnehagen/skolen – hverken barn eller voksne. Alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme tilbake. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.

 

Vi utvider nå åpningstida i barnehager og SFO fram til sommerferien.                                   

Ny åpningstid vil være 07.30 til 16.00.

Barna skal ha spist frokost hjemme før de kommer til barnehage og SFO og de skal fortsatt ha med matpakke.

For at barnehagene og SFO skal kunne planlegge og organisere godt er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Ved spesielle utfordringer/behov ta kontakt med styrer i barnehagen eller leder av SFO.

 

For mer informasjon:

Smittevernveiledere

Informasjon til foreldre

Informasjon på kommunens hjemmeside

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen

Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

 

02.06.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag tirsdag 02.juni 2020 kl.12:00 er det tatt 84 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, alle disse har vært negative. 

 

Mai - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - Mai 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

29.05.2020 - Informasjon til foreldre og foresatte i barnehage og skole

Til foreldre/foresatte i barnehage og skoler

                                                                                                                                        29.05.20

Det åpnes nå litt mer i barnehager og skoler for normalisere hverdagen. Blant annet kan avdelinger og klasser møtes som normalt, men ikke på tvers. For oss i Krødsherad betyr dette bare små endringer av nåværende organisering.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Det er fortsatt viktig med god håndhygiene og godt renhold, og det er fortsatt sånn at syke personer ikke skal være i barnehagen/skolen – hverken barn eller voksne. Alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme vende tilbake. Man skal også fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming.

For kommende uke, 2. til 5. juni, vil vi fortsette med samme organisering og åpningstid i barnehage og SFO som nå.

I løpet av kommende uke vil barnehager og SFO komme med informasjon om hvordan vi vil organisere oss fram mot sommerferien. Vi venter på en oppdatert smittevernveileder før vi kan avgjøre hvordan dagene konkret blir i barnehage og SFO.

 

For mer informasjon:

Smittevernveiledere

Informasjon til foreldre

Informasjon på kommunens hjemmeside

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen

Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

 

28.05.2020 - Informasjon om endringer i besøksavtaler på Kryllingheimen og i tjenester for funksjonshemmede

Det vil i henhold til FHI sine anbefalinger bli endringer på besøksavtaler på Kryllingheimen og i Tjenester til funksjonshemmede

Krødsherad kommune vil sammen med kommuneoverlegen utarbeide nye rutiner som vil bli kunngjort innen 5.6.  

Avtalt besøk utendørs er selvsagt mulig, men vi minner om de generelle smittevernreglene:

·         Vær hjemme hvis du er syk og/eller har luftveissymptomer

·         God håndhygiene

·         Host i albuen

Disse reglene er like viktige framover, ikke minst av hensynet til våre mest sårbare.

25.05.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag mandag 25.mai 2020 kl.09:30 er det tatt 75 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, alle disse har vært negative. 

18.05.2020 - Ny smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

For å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2), som gir sykdommen covid-19, stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt. På Mattilsynet sine sidene finner du råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Hvis du er i tvil om rådene, er det helsemyndighetenes smittevernregler som gjelder.

Følg denne linken til Mattilsynet sine hjemmesider, den nye veilederen.

18.05.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag mandag 18.mai 2020 kl.09:30 er det tatt 73 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, alle disse har vært negative. 

13.05.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag onsdag 13.mai 2020 kl.10:00 er det tatt 63 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, vi har så langt fått svar på 62 av testene, alle disse har vært negative. 

11.05.2020 - Bygdekinoen er tilbake på Krøderen samfunnshus 14.05.2020

Kriseledelsen har i samråd med kommuneoverlegen besluttet å gjenåpne muligheten for kinovisning gjennom bygdekinoen på Krøderen samfunnshus fremover, første filmvisning er torsdag den 14.05.2020. 

Husk av vi er pålagt å sørge for at de nasjonale smittekravene følges.

Her følger noen hovedpunkter :

 • Maks 50 besøkende per forestilling
 • 1 meter avstand mellom publikum
 • Familie kan sitte samlet
 • Minst en lokalt ansvarlig skal være til stede under forestillingen
 • Vask eller desinfisering mellom forestillinger

NB! husk at det kun selges billetter på nett - smittefritt og sporbart som myndighetene ønsker.

Her finner du filmprogrammet

11.05.2020 - Informasjon om tilgjengelighet på kommunehuset og utleie av samfunnshusene

Kriseledelsen har, etter anbefaling fra kommuneoverlegen, besluttet følgende:

 • Kommunehuset holdes stengt for publikum frem til 15.juni.
 • Samfunnshusene vil fortsette å være stengt for utleie frem til 17.august, med unntak av kinovisning i regi av bygdekinoen.  

Vi vil legge ut ny og oppdatert informasjon når det tas nye beslutninger vedrørende ovenstående. 

Ansatte kan fortsatt nås på telefon og epost. Se vår oversikt over ansatte. Servicetelefonen er som vanlig åpen mandag til fredag fra kl. 8.00 til 15.30. Nummeret er 32 15 00 00. Eposter kan også sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

08.05.2020 - Informasjon om økning av testkapasitet ved Noresund legekontor

I tråd med sentrale føringer fra helsemyndighetene øker Noresund legekontor sin testkapasitet på Covid 19 (Corona). Det er viktig at innbyggere som har luftveissymptomer ringer legekontoret for avklaring, og ikke møter opp uten avtale. Dette gjelder pasienter som har fastlege i Krødsherad, andre må henvende seg til egen fastlege.

Her finner du kontakinformasjon og åpningstider ved Noresund legekontor

07.05.2020 - Gjenåpning av Krødsheradskolen

Til elever og foreldre/foresatte i skolene i Krødsherad

Regjeringen gir kommunene mulighet for å åpne skolene fra mandag 11. mai og seinest innen fredag 15. mai. Krødsherad kommune ber om forståelse for at vi trenger litt tid til å organisere oss og åpner derfor skolene for elevene i 5.-7. klasse og deler av ungdoms-skolen onsdag 13.05. Et eget skriv om hvordan oppstarten detaljert vil skje kommer fra den enkelte skole i løpet av fredag 08.05.

Vi jobber nå med å sikre at elevene blir tatt imot på en trygg og god måte i forhold til smittevernveilederen for barnetrinnet og smittevernveilederen for ungdomstrinnet.
Gjennom de ukene vi legger bak oss har vi skaffet oss mye og verdifull erfaring med arbeid med smittevern.

Vi legger bak oss to måneder vi ikke har opplevd maken til tidligere. Det har preget oss alle, og vil fortsette å prege samfunnet i lang tid framover! Skolene ble stengt for alle fredag 13. mars. Vi har hatt et omsorgstilbud gående hele tiden for elever og familier med forskjellige behov.

Lærerne har jobbet mye og holdt skolen i gang med digital undervisning. Vi erfarer at lærerne har samarbeidet mer enn noen gang tidligere, også på tvers av skolene. Og vi har hørt at elevene har vært aktive og holdt kontakten med sine klassekamerater. Vi håper at når vi nå åpner skolene mer og mer vil føre oss nærmere en normal hverdag. Kanskje har vi lært noe om viktigheten av å ha hverandre som vi kan ta med oss videre.

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram vurderer kommunen at det er trygt å fortsette gjenåpningen av skolene. Vi har ingen smittede i skrivende stund i vår kommune! Målet vårt er at det skal være trygt for både elever, foreldre og ansatte å komme tilbake til skolen igjen.

Jeg minner om at det er få barn som er identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å gi elevene gode betingelser for læring og omsorg samtidig med at skolen tar nødvendige forhåndsregler for å hindre smittespredning, vil skoledagen måte bli noe annerledes. For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i skolen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle; elever, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I skolene vil vi være spesielt opptatt av:

 å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

 å ha godt renhold

 å vaske utstyr som brukes av flere jevnlig

 å ha undervisning og samlinger i faste grupper

 å holde god avstand til hverandre – minst en meter

 at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i skolen

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra. Alle ansatte skal ifølge veilederen gjennom opplæring i smitteverntiltak. Dette vil bli gjennomført før åpning i samarbeid med
helsesykepleier.

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen
andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er fastlegen som avgjør hvem som er i
utsatte grupper. Elever i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme. Denne dialogen tar dere direkte med fastlegen og skolen. Se for øvrig smittevernveilederne som har mye informasjon om dette angående barn og voksne.

Det er viktig å understreke at syke personer ikke skal være i skolen – hverken barn eller
voksne. Det understrekes at alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme
vende tilbake.

For at skolene skal kunne planlegge godt og riktig fram mot gjenåpningen er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Det er viktig for oss å vite om noen av elevene eller i familien er i risikogruppen og dermed ikke kan møte på skolen. Det er viktig at hjemmet gir beskjed dersom eleven ikke kommer til avtalt tid. Vi trenger også en oversikt over de som er avhengig av å bruke skoleskyss - se nederst i dette skrivet.

Hvis du har spørsmål rundt gjenåpningen av skolene, kan du sende ditt spørsmål til
borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med personlige eller sensitive
opplysninger tas direkte med skolen. Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med
Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på
spørsmålene.

For mer informasjon:
Smittevernveilederen for barneskoler
Smittevernveileder for ungdomsskoler
Informasjon til foreldre
Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen, oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

Behov for skoleskyss
Dersom eleven har behov for skoleskyss sendes en epost med navn på eleven og klasse så fort som mulig og seinest innen mandag 11.05. kl. 14.00 til:

Krøderen skole – Odd.Henning.Bentsen@krodsherad.kommune.no
Noresund skole – Lars.Erik.Raaen@krodsherad.kommune.no

05.05.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag tirsdag 05.mai 2020 kl.14:30 er det tatt 59 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, vi har så langt fått svar på 58 av testene, alle disse har vært negative. 

 

April - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - April 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

30.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag fredag 30.april 2020 kl.09:00 er det tatt 50 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, vi har så langt fått svar på 49 av testene, alle disse har vært negative. 

28.04.2020 - Bibliotekene gjenåpner

Midt-Buskerud bibliotek åpner dørene igjen 4.mai.

Her finner du åpningstider og retningslinjer for bruk av biblioteket

28.10.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag onsdag 28.oktober 2020 er det blitt tatt 534 tester for Covid-19 (koronavirus) ved Noresund legekontor. Vi har så langt fått svar på 528 av testene (pr 28.10.2020 kl 09:00), og alle disse har vært negative. 

27.04.2020 - Informasjon fra tannlegen

Tannlege Per Anders Listøl er tilbake på Krødsherad tannklinikk tirsdager og onsdager fra 28. april. Han er tilgjengelig for telefonkonsultasjoner og gode råd, mens helt nødvendig tannbehandling fortsatt skal skje ved tannklinikk i Vikersund tlf: 32 78 70 42 eller Hokksund tlf. 32 25 01 80.

24.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr idag fredag 24.april 2020 kl.10:00 er det tatt 47 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, alle disse har vært negative.

24.04.2020 - Tilbud til samfunnskritisk personell og barn med særlig behov

Til foreldre/foresatte i barnehager og skoler

Barnehagene åpnet igjen for alle barn med plass fra onsdag 22.04. og skolene åpner mandag 27.04. Begge tilbudene har en kortere åpningstid enn normalt grunnet hensynet til smittevern.

Tilbud til samfunnskritisk personell og barn med særlig behov

Onsdag 22.04 kom regjeringen med en presisering i forhold til kortere åpningstid: Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene.

Og Utdanningsdirektoratet utdyper dette slik: Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet. Det er to muligheter for å få tilbud:

1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon.

2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus).

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 Barnet skal være under 12 år.

 Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.

 Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

 Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass. Vi må derfor be om at de som har behov for barnehage eller SFO som faller innenfor de forutsetninger vi har nevnt over melder sitt behov på skjema et i bunnen av dette skrivet!

Full foreldrebetaling

Flere har spurt om foreldrebetaling i denne perioden. Vi har hatt et fritak for betaling i april for barnehage og SFO. Regjeringen presiserte også 22.04. dette: For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i
barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.
 

Vi vil sende ut regning for mai måned med et beregnet fratrekk på ei uke for stengte
barnehager og SFO. Se egen informasjon på kommunens hjemmesider.

Hvis du fortsatt har spørsmål rundt et utvidet tilbud i barnehage/SFO eller foreldrebetaling,
kan du sende ditt spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med
sensitive opplysninger tas direkte med barnehagen eller SFO. Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon:
Smittevernveiledere for barnehager og skoler
Informasjon til foreldre
Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

Kartlegging av behov for utvidet plass i barnehage og SFO

Vi understreker at tilbudet som skal gis til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og
barn med særlige behov må ifølge regjeringen vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene. Og terskelen for å få tilbud skal ligge høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

Vi ber dere derfor om å gi oss beskjed dersom et av følgende er tilfellet:
- Barnet/eleven har et helt nødvendig behov for utvidet plass fordi en av foreldrene har en
samfunnskritisk funksjon eller en virksomhetskritisk oppgave.
- Barnet/eleven har et helt nødvendig behov for utvidet plass grunnet særlige behov.

Vi vil ta imot slike henvendelser fortløpende. Vi trenger noe tid til å vurdere søknadene og
organisere tilbudet. Utvida plass kan derfor ikke påregnes umiddelbart.

De som har et særlig behov bes ta kontakt direkte med barnehagene eller skolene, eller med Børre Jensen pr. telefon – 41 63 48 23.

Skjemaet på neste side sendes til følgende e-post: borre.jensen@krodsherad.kommune.no

 

Nødvendig behov for utvidet plass i barnehage/SFO
Barnets navn: _______________________________ SFO: Barnehage:
Foresatte: __________________________________________________________________
Samfunnskritisk funksjon/virksomhetskritisk oppgave: ______________________________
Arbeidsgiver: ________________________________________________________________
Kontaktinfo til arbeidsgiver: ____________________________________________________
Uke 18 – 29.-30. april
Dager Tidspunkt Annet
Onsdag
Torsdag
Uke 19 – 4.-8.mai
Dager Tidspunkt Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 20 – 11.-15.mai
Dager Tidspunkt Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

24.04.2020 - Informasjon om betaling av barnehage og SFO

I slutten av april måned vil det bli sendt ut faktura for mai, med fratrekk for det tidsrommet barnehage og SFO var stengt. Det vil si at det samlet sett blir en uke med fratrekk, da det ikke ble sendt ut noen faktura for april mnd. 

23.04.2020 - Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21.04.2020

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Les mer om disse på FHI sine hjemmesider.

22.04.2020 - Informasjon om gjenåpning av skoler

Til foreldre/foresatte i skolene i Krødsherad

Skolene åpner igjen for elevene i 1.-4. klasse og SFO mandag 27.04. Målet er at også 5.-10. trinn skal komme tilbake til skolen før sommeren. Vi jobber nå med smittevernveilederen som ble offentliggjort mandag ettermiddag og som gir oss mulighet til å ta imot elevene på en trygg og god måte.


Vi er i ferd med å legge bak oss fem uker vi ikke har opplevd maken til tidligere. Det har preget oss alle, og vil fortsette å prege samfunnet i lang tid framover! Skolene ble stengt for alle fredag 13. mars. Vi har hatt et omsorgstilbud gående i disse ukene (også i påskeuka) for elever og familier med forskjellige behov. Dette tilbudet vil vare til og med fredag 24. april. Tilbudet har vært gitt i Noresund barnehage og Krøderen skole, og vi har gjennom dette skaffet oss nyttig erfaring og kunnskap med smittevern som kommer godt med når skolene nå gradvis åpner.

Lærerne har jobbet mye i disse ukene og holdt skolen i gang med digital undervisning. Vi erfarer at lærerne har samarbeidet mer enn noen gang tidligere, også på tvers av skolene. Og vi har hørt at elevene har vært aktive og holdt kontakten med sine klassekamerater.

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram vurderer kommunen at det er trygt å gjenåpne skolene fra mandag 27. april. Dette forutsetter at vi følger smittevernveilederen, noe vi jobber med nå og fram til åpningen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi elevene gode betingelser for læring og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at skolen tar nødvendige forhåndsregler for å hindre smittespredning. Vi har som mål at det skal føles trygt for deg som forelder å sende ditt barn til skolen og SFO.

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant elever i skoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i skolen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle; elever, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I skolene vil vi være spesielt opptatt av:

 å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

 å ha godt renhold

 å vaske utstyr som brukes av flere jevnlig

 å være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO

 å ha undervisning og samlinger i faste og mindre grupper

 å holde god avstand til hverandre

 at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i skolen

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra. Alle ansatte skal ifølge veilederen gjennom opplæring i smitteverntiltak. Dette vil bli gjennomført før åpning på mandag i samarbeid med helsesykepleier.

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen
andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Elever i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme. Denne dialogen tar du direkte med din fastlege og skolen. Se for øvrig smittevernveilederen som har mye
informasjon om dette angående barn og voksne.

Det er viktig å understreke at syke personer ikke skal være i skolen – hverken barn eller
voksne. Det understrekes at alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme
vende tilbake.

For at skolene skal kunne planlegge godt og riktig fram mot gjenåpningen er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Det er viktig for oss å vite om noen av elevene eller i familien er i risikogruppen og dermed ikke kan møte på skolen eller SFO. Det er viktig at
hjemmet gir beskjed dersom eleven ikke kommer til avtalt tid. De ansatte i skolene vil bli
disponert på en litt annen måte enn vanlig for å komme smittevernveilederen i møte.
Åpningstiden i SFO vil i tida framover bli kl. 07.45-15.45.

NB! For å kunne organisere dagene best mulig trenger vi en kartlegging og påmelding for
de to neste ukene som gir oss et bilde av behovene når vi nå foretar en kontrollert
gjenåpning. Vi trenger også en oversikt over behov for skolebuss. Se helt til slutt i dette
skrivet mer om kartleggingen.

Hvis du fortsatt har spørsmål rundt gjenåpningen av skolene 27. april, kan du sende ditt
spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med personlige eller
sensitive opplysninger tas direkte med skolen. Oppvekstsektoren har et tett og nært
samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon:
Smittevernveilederen for barnehager
Informasjon til foreldre
Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

Kartlegging av skolegang og behov for plass på SFO i Krødsherad kommune

Smittevernveilederen pålegger oss å organisere hverdagen i skolene på en annen måte enn normalt: Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer, redusere antall personer som er tett sammen og det skal ikke arrangeres større fysiske møter eller samlinger.

Dette er viktig for både elever og personale, men det utfordrer bruk av bemanning i skole og SFO, og det betyr noe kortere åpningstid på SFO.
Vi ønsker å ivareta flest mulig med et fokus på elevene og organisere tilbudet etter barnas
behov for relasjoner og omsorg i samsvar med smittevernveilederen.

Veilederen sier også noe om skoleskyss:
 Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
 Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. Elevene må
holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Vi ber dere derfor om å gi oss beskjed dersom følgende er tilfellet:
- Eleven kan ikke møte i det skoletilbudet som gis da eleven og/eller hans nærmeste familie
har helse som gjør at de er i risikogruppen. Legeattest sendes skolen.
- Eleven har et helt nødvendig behov for SFO-plass
- Eleven må benytte skolebusstilbudet

Frist: Så fort som mulig, og seinest innen torsdag 23.04. kl. 12.00.

Sendes til følgende e-post:
Krøderen skole/SFO – Odd.Henning.Bentsen@krodsherad.kommune.no
Noresund skole/SFO – Lars.Erik.Raaen@krodsherad.kommune.no

 

Barnets navn: ______________________________________ Skoleskyss (sett kryss):

Foresatte: ___________________________________________________________________

Uke 18 – 27.-30. april
Dager Tidspunkt i SFO Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Uke 19 – 4.-8.mai
Dager Tidspunkt i SFO Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

21.04.2020 - Åpningstider for kommunale barnehager

Onsdag 22. april åpnes dørene igjen til barnehagene i kommunen.

Det er gjort et grundig arbeid med smittevernveilederen for at tilbudet skal være trygt og sikkert.

For å klare å imøtekomme kravene blir åpningstiden i de kommunale barnehagene nå en periode fra
kl. 07.45- 15.45.  Se for øvrig egen informasjon fra den enkelte barnehage.

Velkommen tilbake!

20.04.2020 - Testing i forbindelse med åpning av barnehager og skoler

Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing.

Her finner du mer informasjon fra FHI i forbindelse med testing og gjenåpning av barnehager og skoler

20.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Status er uendret siden før helgen. Pr i dag mandag 20.april 2020 kl. 09:00 er det tatt 42 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, alle disse har vært negative.

17.04.2020 - Påmelding/kartlegging av behov for barnehageplass i Krødsherad

Smittevernveilederen pålegger oss å organisere hverdagen i barnehagene på en annen måte enn normalt:

"Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer, redusere antall barn som er tett sammen og det kan arrangeres færre møter og samlinger."

Dette er viktig for både barn og personale, men det utfordrer bruk av bemanning og åpningstid. Vi har ikke nok bemanning til å ha en slik organisering hele dagen. Derfor trenger vi en kartlegging og påmelding som gir oss et bilde av behovene når vi nå foretar en kontrollert gjenåpning.

Vi ønsker å ivareta flest mulig med et fokus på barna, og organisere tilbudet etter barnas behov for relasjoner og omsorg i samsvar med smittevernveilederen.Vi ser at vi ikke har mulighet til full åpningstid, og vi ber dere derfor vurdere hva som vil være helt nødvendig behov i de to nærmeste ukene. Vi kan ikke love at alle behov blir imøtekommet. Utfordringen blir antakelig først og sist på dagen.

Frist: Så fort som mulig, og seinest innen søndag 19.04. kl. 21.00.

17.04.2020 - Informasjon til foreldre/foresatte i kommunale barnehager

Til foreldre/foresatte i kommunale barnehager

Barnehagene åpner igjen for alle barn med plass fra onsdag 22.04. Vi jobber nå med smittevernveilederen som ble offentliggjort onsdag ettermiddag og som gir oss mulighet til å ta imot barna på en trygg og god måte.


Vi legger bak oss fire uker vi ikke har opplevd maken til tidligere. Det har preget oss alle! Barnehagene ble stengt for alle utenom de som har samfunnskritiske funksjoner, og i disse ukene (også i påskeuka) har vi hatt et omsorgstilbud gående. Dette tilbudet vil vare til og med tirsdag 21. april. Personalet i begge barnehagene har jobbet mye for at dette tilbudet skulle være et trygt og godt tilbud med tanke på smittevern, i tillegg til et omsorgstilbud. Vi har dermed skaffet oss nyttig erfaring og kunnskap med smittevern i barnehager.

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram vurderer kommunen at det er trygt å gjenåpne barnehagene fra onsdag 22. april. Dette forutsetter at vi følger smittevernveilederen, noe vi jobber med nå og fram til åpningen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at barnehagen tar nødvendige forhåndsregler for å hindre smittespredning. Vi har som mål at det skal føles trygt for deg som forelder å sende ditt barn i barnehagen.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i barnehagen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle, barn, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I barnehagene vil vi være spesielt opptatt av:

 å vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask

 å ha godt renhold i barnehagen

 å vaske leker jevnlig

 å være ekstra mye ute med barna i tiden framover

 å ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

 at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i barnehagen

 

Barn i barnehage skal få den omsorg og trøst som de har behov for, og veilederen gir rom for dette med anbefaling om å vaske hender etter kos og trøst. Alle barnehageansatte skal ifølge veilederen gjennom opplæring i smitteverntiltak. Dette vil bli gjennomført før åpning på onsdag.

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Barn i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme. Denne dialogen tar du direkte med din fastlege og barnehagen.

Det er viktig å understreke at syke personer ikke skal være i barnehagen – hverken barn eller voksne. Det understrekes at alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme vende tilbake.

For at barnehagene skal kunne planlegge godt og riktig fram mot gjenåpningen er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Det er viktig for oss å vite om noen av barna eller i familien er i risikogruppen og dermed ikke kan møte i barnehagen. Det er viktig at hjemmet gir beskjed dersom barnet ikke kommer til avtalt tid. Personalet i barnehagene vil bli disponert på annen måte enn vanlig for å komme smittevernveilederen i møte. Vi ser det som svært sannsynlig at åpningstiden vil bli berørt for at vi skal imøtekomme anbefalingene i veilederen, og vil komme tilbake med ytterligere informasjon fram mot åpningen.

Hvis du fortsatt har spørsmål rundt gjenåpningen av barnehagene 22. april, kan du sende ditt spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med sensitive opplysninger tas direkte med barnehagen. Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon: Smittevernveilederen for barnehager Informasjon til foreldre Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

17.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Pr i dag fredag 17. april 2020 kl. 09:00 er det tatt 42 tester av Covid-19 (Koronavirus) ved Noresund legekontor, alle disse har vært negative.

16.04.2020 - Informasjon om foreldrebetaling for omsorgstilbud i barnehage og SFO

Regjeringen endret i påsken en forskrift ang. betaling for omsorgstilbudet. Denne er gjeldende fra 14.04. og lyder som følger:

I midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 gjøres følgende endringer: 

§ 4 første ledd - I perioden barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen. For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager fra 14. april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-08-740

Dette må forstås slik at omsorgstilbudet, uavhengig av omfanget, skal følge ordinær betaling fra tirsdag 14.04.20. Krødsherad kommune synes det er vanskelig å be om betaling i ettertid for et tilbud som før påske har vært gratis. Kommunen har derfor bestemt at betaling for omsorgstilbudet først gjøres gjeldende fra mandag 20.04. Betalingen vil gjelde både barn i barnehage og barn i SFO.

Dersom noen av dere ikke ønsker å benytte dere av dette tilbudet mandag og tirsdag neste uke må barnehagene få beskjed om dette snarest.

Jeg minner også om at barnehagene åpner for ordinær drift fra onsdag 22.04. med de retningslinjene regjeringen har varslet innen 16.04.20.

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen

Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

15.04.2020 - Takk til hytteeiere og nye rutiner fra 20.04.20

Kjære fritidsinnbyggere/«hytteKryllinger»

Kriseledelsen i Krødsherad kommune vil sende en stor takk til våre fritidsinnbyggere for at dere lojalt unnlot å bruke hytte/ leilighet gjennom påsken. Krødsherad kommune har med sine 2200 innbyggere bare to fastleger på vårt lokale legekontor, og en omsorgstjeneste som er tilpasset våre innbyggere. En stor pågang av skader eller behov for omsorgstjenester hadde derfor blitt svært krevende å håndtere. 

Fra mandag 20.04. opphever regjeringen forbudet om bruk av fritidsbebyggelse.

Samtidig sier regjeringen følgende: Selv om det etter denne datoen ikke blir straffbart å overnatte på hytta, gjelder fortsatt rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser. Dette rådet gjelder inntil videre.

 

Konkret om Norefjell:

Krødsherad kommune har sammen med lokale entreprenører hatt et tilsyn med fritidseiendommene i kommunen så lenge forbudet om bruk av fritidsbebyggelse har vart. Dette tilsynet opphører 20.04.

Skiløyper kjøres så lenge Norefjell turforening mener dette er hensiktsmessig.

Restauranter og spisesteder åpnes dersom eier selv ønsker dette, og nasjonale retningslinjer knyttet til hygiene og avstander mm kan innarbeides.

Norefjell og Krødsherad er en veldig sentral og lett tilgjengelig destinasjon, og vi forventer at noen vil besøke oss i tiden som kommer. Dere er selvfølgelig hjertelig velkommen, men følg regjeringens anbefalinger, og vis ekstra aktsomhet.

Dersom det er behov for å kontakte lege skal fastlegen deres kontaktes fremfor lokalt legekontor. Ved akutt sykdom gjelder fortsatt 113.

 

Med vennlig hilsen

 

Ordfører                                                                                       Kommunedirektør

Knut Martin Glesne                                                                    Stig Rune Kroken

15.04.2020 - Gjenåpning av spisesteder, campingplasser, hoteller, skianlegg, m.m.

Krødsherad kommune ved kriseledelsen har vedtatt å la turistnæringen i Krødsherad gjenåpne i tråd med nasjonale retningslinjer fra og med den 15.04.20.

Krødsherad kommune ved kommuneoverlegen påla 12.03.20 turistnæringen på Norefjell å stenge skianlegg, spisesteder, hotell og overnattingssteder.

Nå er dette pålegget opphevet.

Det betyr at campingplasser, spisesteder og alle som har hatt lokale restriksjoner kan vurdere å starte opp igjen, gitt at nasjonale retningslinjer følges.

14.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Per i dag tirsdag 14. april 2020 kl 08:00 er det ingen i Krødsherad som har testet positivt på Covid-19 (Koronavirus). Det er tatt 38 tester og alle har altså vært negative.

10.04.2020 - Lokal avklaring barnehage, skole og SFO

Barnehagene i Krødsherad kommune

Krødsherad kommune har besluttet å gjenåpne de kommunale barnehagene fra onsdag 22. april. Gjenåpningen skal skje kontrollert, men med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Foreldre/foresatte, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Folkehelseinstituttet jobber med å lage nasjonale veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte. Disse vil bli oversendt kommunene innen 16.04., og vi kommer tilbake med mer informasjonen når disse er mottatt.

 

Skolene og SFO i Krødsherad kommune

Krødsherad kommune åpner 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Målet er at alle elever skal tilbake på skolen før sommeren. Smittesituasjonen tilsier at det blir en forsiktig og gradvis gjenåpning, og Folkehelseinstituttet vil komme med retningslinjer på hvordan skoletilbudet kan organiseres slik at smittevern blir tilstrekkelig ivaretatt.

Det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. 

Skoleeiere skal fortsatt gi et skoletilbud til alle utsatte barn og unge, og for alle med foreldre/foresatte med samfunnskritiske funksjoner.

 

Skoleskyss

Brakar jobber med å få på plass skoleskyss fra 27. april. For å sikre skoleskyss ved en eventuell forskyvning av skoletider må dette tas hensyn til. Vi har løpende dialog med Brakar slik at vi kan gå tydelig ut med hvordan skoleskyss vil foregå i god tid før 27.4

08.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Per i dag onsdag 8. april 2020 kl. 9.00, er det ingen i Krødsherad som har testet positivt på Covid-19 (Koronavirus). Det er tatt 38 tester og alle har altså vært negative.

08.04.2020 - Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no.

08.04.2020 - Lokal oppfølging etter at Regjeringen åpnet for mer aktivitet

Sammen, kontrollert og over tid!

Regjeringen meldte i går at vi sammen har fått kontroll på viruset, og at vi derfor kan åpne opp samfunnet litt etter litt.

Ansatte i Krødsherad kommune jobber nå med lokale løsninger og praktiske tilpasninger når det gjelder skole, barnehage, SFO, skoleskyss mm. Vår ambisjon er å formidle hvordan vi skal følge opp regjeringens nye styringssignaler førstkommende fredag

Kommunens kriseledelse vil poengtere viktigheten av å fortsatt følge de generelle smittereglene, og lister her opp tiltakene som fortsatt skal følges:

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.
07.04.2020 - Skoler og barnhehager åpnes gradvis - her finner du de nye tiltakene

Regjeringen har besluttet gradvis og kontrollert åpning av samfunnet. 

Her finner du regjeringens pressemelding om koronatiltakene den 07.04.20.

Her kan du se pressekonferansen

Dette er tiltakene

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.
06.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Per i dag mandag 6. april 2020 kl. 10.00, er det ingen i Krødsherad som har testet positivt på Covid-19 (Koronavirus).

03.04.2020 - Informasjon om løypekjøring

Enkelte skiløyper på Norefjell vil tråkkes gjennom påsken

Kriseledelsen har i dagens møte vedtatt at det skal tråkkes enkelte skiløyper på Norefjell gjennom påsken. Dette gjelder løyper fra de store parkeringsplassene og inn til Leppejuv. Derfra vil Sigdal kommune tråkke et begrenset løypenett, så samlet sett blir det ganske store områder som prepareres. Følg med på www.skisporet.no for å se hvilke løyper som kjøres.

Kommuneoverlege Beate Smetbak har følgende begrunnelse for at kommunen nå åpner for løypekjøring:

«Kommuneoverlegen i Krødsherad kommune anbefaler på grunn av folkehelseperspektivet at det kjøres opp skiløyper i løpet av påsken. Det anbefales å være ute og i aktivitet i påsken enten man går på beina i skogen eller i skiløyper på fjellet. Fysisk aktivitet er bra uansett alder.»

 

OBS- spesielle aktsomhetsregler må følges!

Røde Kors har ikke beredskap på Norefjell som de normalt har. Skisenteret har permittert sine ansatte, og øvrig helsepersonell er bundet opp til pågående kriseberedskap. Skiløpere må derfor være ekstra varsomme for skader, beinbrudd ol.

Videre gjelder de generelle aktsomhetshetsreglene i forhold til smittevern. Husk å holde avstand.

 

Nyt påsken!

Uansett hvor dere befinner dere; Påsken er en tid for ettertanke og omsorg. Pass på deres nærmeste, men husk også å passe på dere selv. Naturen er fantastisk for å koble ut alle daglige tanker og gjøremål. Nede i bygda er de gode og kjente stiene nå ganske snøfrie, orrhanen spiller opp til dans og blåveisen fargelegger turopplevelsen. God og aktiv påske ønskes fra Krødsherad kommune, både et vinterlig fjell og ei vårlig bygd!

 

Ordfører                                                                                        Kommunedirektør

Knut Martin Glesne                                                                       Stig Rune Kroken

03.04.2020 - Budskap fra ordfører Knut Martin Glesne

 

02.04.2020 - Næringsliv - Vedtak i formannskapet om kommunens lokale tiltak

I formannskapsmøte 2. april ble det vedtatt følgende:

 • Utskriving av eiendomsskatt for bedriftene i Krødsherad utsettes.
 • Kommunalt finansiert vakthold rundt hytter på fjellet videreføres.
 • Kommunens kriseledelse fikk fullmakt til å bruke inntil kr 200 000 til samarbeidet med Buskerud Næringshage i oppfølging av bedriftene i kommunen. Næringshagen vil drive oppsøkende virksomhet. Bedriftene kan også ta kontakt med daglig leder Jon Eystein Lund på tlf.nr. 951 561 79 eller epost: jon-eystein@nhage.com. Alternativt Hilde Søraas Grønhovd på tlf.nr. 920 63 733 eller epost: hildesg@nhage.com.
 • Kommunens kriseledelse fikk fullmakt til å bruke inntil kr 200 000 til samarbeidet med Norefjell Destinasjon om utvikling av markedsføring av reiselivet i Norefjellregionen.
01.04.2020 - Fysioterapeuten Odd Ramstad kan nå gi videokonsultasjoner

Det er nå mulig å bestille online videokonsultasjon hos Odd Ramstad fysioterapeut via PasientSky-app eller via PC. Du må bruke enten bankID, bankID mobil eller Buypass smartkort til påloggingen.

For timebestilling til videokonsultasjon følg denne linken til PatientSky (https://www.patientsky.com).  

Linken under viser hvordan man bestiller videokonsultasjon på mobil og PC. https://pasientsky.zendesk.com/hc/no/articles/360041066531-Videokonsultasjon

Du kan ringe han på 924 27 627 eller nå han på epost odd.ramstad@krodsherad.kommune.no.

01.04.2020 - Status i Krødsherad kommune

Per i dag 1. april 2020 kl. 10.00, er det ingen i Krødsherad som har testet positivt på Covid-19 (Koronavirus).

 

Mars - Meldinger fra Krødsherad kommune

Korona - Mars 2020 Meldinger fra Krødsherad kommune

31.03.2020 - Begrensninger av besøk i tjenester til funksjonshemmede (TTF)

I tjenester til funksjonshemmede ønsker vi å begrense besøk i størst mulig grad etter avtale med pårørende og verger. Dette gjøres for å verne beboerne mot smitte og besøk avtales derfor med personalet i det enkelte tilfelle og må kun foregå i beboerens leilighet, ikke i fellesarealene.

Kontaktinformasjon: 

Teamleder Tilrettelagte tjenester, Randi Finnevolden

Tlf: 45213822

epost: randi.finnevolden@krodsherad.kommune.no

30.03.2020 - Status i Krødsherad kommune

Per i dag 30. mars 2020 kl. 10.00, er det ingen i Krødsherad som har testet positivt på Covid-19 (Koronavirus).

29.03.2020 - Regjeringen legger frem veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Søndag 29. mars presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler. Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.

Her finner du veileder om bruk av kommunale karanten- og innreiseregler

«Veilederen er ikke rettslig bindende for kommunene, men gjør rede for rammene i
smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes.»

Du kan se pressekonferansen her.

27.03.2020 - Regjeringen vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser.

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

Les mer om tiltakene og se pressekonferansen her

 

27.03.2020 - Helse og omsorg har behov for M3 masker

 Nå trenger vi hjelp fra dere, private og/eller næringslivet.

Helse- og omsorgsetaten har behov for 3M masker. Vi har pr nå bestillinger inne, men leveringstiden er lang, og i mellomtiden ser vi oss nødt til å be om hjelp fra dere der ute.

Dersom du som privat eller næringsdrivende har slike masker tilgjengelig, så ta kontakt med ledende sykepleier Ellen Ø. Fremgaard på tlf: 92877009.

 

27.03.2020 - Informasjon om bruk av campingvogner og løypekjøring

Regjeringen vedtok et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune torsdag 19. mars. Kommunes kriseledelse har vedtatt at forbudet også gjelder de som har campingvogner plassert på våre campingplasser. Les mer om forbudet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

Kriseledelsen holder fortsatt fast på at det ikke skal kjøres løyper på fjellet inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering før påske.

26.03.2020 - Vi trenger hjelp til å nå ut til våre innbyggere som kan ha behov for støtte!

Kriseledelsen i Krødsherad kommune sendte torsdag 19. mars ut et sms-varsel til sine innbyggere. Vi ba om at både folk som ønsker å bidra frivillig og de som har behov for støtte i den krevende situasjonen vi befinner oss i, melder seg på epost eller SMS til kommunen. På den måten kan vi bidra til at ressurser og behov finner hverandre.

Hittil har vi nå ei liste med i overkant av 30 frivillige, og dette er jo helt supert! Men vi har få som har meldt om behov.

Kjenner du til naboer, venner eller familiemedlemmer som kan ha behov for hjelp eller annen form for støtte? Vi trenger at du ber dem ta kontakt med oss, eller at du hjelper dem med denne kontakten dersom de har behov for det. Har du selv et slikt behov, så ta kontakt du også!

Du kan komme i kontakt med oss i kommunen på følgende måter:

Oppgi ditt navn og telefonnummer, samt alder og hva du trenger hjelp til.

Er du interessert i å melde deg som frivillig kan du også gjøre det på samme måte. Ta da med en setning om hva du kan hjelpe til med.

26.03.2020 - Utsatt søknadsfrist for kulturmidler

Kjære lag og foreninger! Nå som vi ikke kan møtes og gjøre de aktivitetene vi elsker å drive med i fritiden, håper vi dere fortsatt har godt MOT og planlegger å komme sterkere tilbake når samfunnet normaliserer seg! Krødsherad kommune gir hvert år tilskudd til lag og foreninger, søknadsfristen og utbetaling av tilskudd er utsatt til høsten.Søknadsskjema og ny frist vil bli publisert på hjemmesida når det er klart. I mellomtiden oppfordrer vi til å spre alternative øvelser og tips deres medlemmer kan utøve nå!

25.03.2020 - Informasjon fra apotekene i Modum kommune

Informasjon fra apotekene i Modum kommune til beboerne i Krødsherad, Sigdal og Modum. 

Tiltak i apotekene: 

Apotek 1 Modum:

 • Maks 5 kunder om gangen
 • Vekter sørger for at dette overholdes
 • Ordinære åpningstider

Apotek 1 Vikersund:

 • Maks 5 kunder om gangen
 • Reduserte åpningstider: hverdager kl 10-16, lørdager kl 10-14 grunnet bemanningssituasjonen
 • Ordinære åpningstider fra mandag 30. mars. Ny bestyrer på plass.

Vitusapotek Vikersund:

 • Maks 3 kunder om gangen
 • Kundene hentes inn en og en av personalet
 • Reduserte åpningstider: hverdager kl 10-16, lørdager kl 10-14
 • Faste ansatte og vikarer delt inn i to lag som jobber på skift for å sikre mot stenging grunnet karantene/sykdom. Vurderes forløpende hvor lenge dette tiltaket skal opprettholdes.

NB! Følg oppmerkinger og personalets instrukser i apotekene for å redusere smitterisiko i størst mulig grad.

Restriksjoner for utlevering

Det skal gå minst 2 ½ måned mellom uttak av fast medisin, gitt at utleveringen var på tre måneders forbruk.

For insulin, metformin og prednisolon skal det kun utleveres for 1 måned.

Vent til du har igjen medisiner for 1-2 uker før du ber om ny porsjon.

Se full oversikt over restriksjoner på Statens Legemiddelverk sin nettside: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallelleksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19

Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidlene som er tilgjengelige, og unngå hamstring.

Ikke oppsøk apotekene dersom du er i karantene eller isolasjon!

Be en du ikke har hatt fysisk kontakt med om å hente for deg. Send med en fullmakt:

http://www.apotek.no/Files/Filer_2013/%C3%85pne%20sider/Om%20apotek/Informasjonssikkerhet/A4_fullmakt.pdf

Ta gjerne i bruk digital fullmakt:

https://www.vitusapotek.no/livsstil-og-kosthold/resept/digital-fullmakt/a/A85009

Apotek 1 Modum og Apotek 1 Vikersund godtar også den digitale fullmakten fra Vitusapotek i denne perioden. OBS! Legitimasjonen til den man henter for skal medbringes fysisk.

Er du i en risikogruppe bør du ikke komme på apoteket selv

Til tross for tiltakene som er satt i verk, kan vi ikke garantere at det er uten smitterisiko å komme til oss.

Følg samme råd for de som er i karantene eller isolasjon. Få noen andre til å hente for deg, og send med fullmakt.

Handlehjelpen Modum

Hvis du ikke har noen du kan sende på apoteket for deg, kan du kontakte Handlehjelpen Modum på Facebook eller ta kontakt med Modum kommune på tlf 32 78 93 00, så kan de sette deg i kontakt med. Apotekene har avtalt en ordning for dette med gruppa, så ta kontakt med oss i forkant av henting, så finner vi ut av dette sammen.

Når kan jeg ringe apoteket?

Ring oss dersom Handlehjelpen Modum skal hente for deg, dersom du ikke får lagt inn bestillingen på nett og lagt inn en kommentar om det der.

Ring dersom du skal ha sendt medisiner til Sigdal eller Krødsherad, når legekontoret ikke har lagt inn bestilling om sending for deg. Men sjekk først at du ikke er for tidlig ute, og at du har gyldige resepter tilgjengelig.

IKKE ring angående lagerstatus eller for å høre om nye resepter har kommet

Bestille på nett

Alle apotekene har en løsning for å bestille på nett.

Gå inn på www.apotek1.no eller på www.vitusapotek.no.

OBS! Grunnet stor pågang har ikke apotekene anledning til å prioritere disse så høyt som man vanligvis gjør. Det kan gå 1-2 dager før man får svar om at bestillingen er klar eller under behandling. Haster det, så må man heller komme på apoteket eller ringe.

Sjekk ut lageret selv

www.apotek1.no eller www.vitusapotek.no

Det fungerer likt på begge nettsidene. Søk opp legemiddelet eller varen. Gå inn på varen. Velg Sjekk tilgjengelighet i apotek. Søk opp f.eks. Vikersund, så får du opp svar på om varen er på lager eller ikke.

Be en venn eller bekjent om hjelp til å sjekke på nett hvis du ikke får det til selv.

Sjekk selv om du har gyldige resepter

Gå inn på www.helsenorge.no og logg deg inn med Bank-ID.

Der kan du også se når du hentet ut medisiner sist. En annen måte å sjekke når du hentet sist er å se på datoen på etiketten fra apoteket.

 

HVORFOR MÅ JEG FINNE UT AV SÅ MYE SELV?

Akkurat som resten av helsevesenet, har apotekene hatt en voldsom pågang grunnet koronaviruset. Det er derfor viktig at alle avlaster det de kan, i form av å vente til de har et reelt behov for påfyll, og ved å sjekke lager og resepter. På den måten kan vi på apotekene hjelpe de som har behov for det her og nå, og vi unngår lange køer, både i apotek og på telefon.

Den beste måten vi kommer oss gjennom denne spesielle situasjonen på, er ved at alle bidrar med å avlaste hverandre der vi kan. Vi ønsker å være her for dere hele veien gjennom, og da er vi avhengige av at alle tar forholdsregler og viser hensyn. Vi setter stor pris på alt dere bidrar med!

Hilsen alle medarbeiderne ved

Apotek 1 Modum              tlf 32 78 18 40

Apotek 1 Vikersund          tlf 32 78 18 80

Vitusapotek Vikersund    tlf 32 78 14 10

25.03.2020 - Informasjon fra ordfører Knut Martin Glesne
24.03.2020 - Tiltakene mot koronavirus videreføres til og med 13.04.2020

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Se hele pressemeldingen her.

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020 (kan bli forlenget)

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. 

Se hele oversikten over nasjonale tiltak (regjeringen.no) innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Se pressekonferansen med statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie 24. mars 2020 i opptak

24.03.2020 - Opprettelse av koronatelefon f.o.m 25.03.2020

Kommunen oppretter nå en egen koronatelefon for spørsmål og andre henvendelser, for eksempel om smitte av viruset, karantene og isolasjon. Kontaktpersonen har helsefaglig bakgrunn og kan nås på telefon 928 77 089. 

Koronatelefonen vil være i drift fra onsdag 25.03.2020 og vil være betjent alle hverdager, mandag til fredag, i tidsrommet kl. 09:00 - 15:00.

24.03.2020 - Viktig informasjon fra legekontoret

Pasienter med planlagte timer / kontrolltimer må gi beskjed pr. telefon til legekontoret dersom man har symptomer som hoste, rennende nese, halsvondt eller feber. Ingen pasienter med slike symptomer skal møte opp på legekontoret uten at det først er avklart. Telefonnummeret til Noresund legekontor er 32 15 09 00.

23.03.2020 - Meld fra til FHI ved mistanke om koronavirus

Har du symptomer på koronasmitte?

Det er kun utvalgte grupper som blir testet for smitte. Her er informasjon om prøvetaking, testing og forsendelse av prøver for påvisning av det nye koronaviruset (coronavirus)

Folkehelseinstituttet (FHI) har nå opprettet en egen tjeneste for å melde inn og registrere symptomer.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper FHI med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

23.03.2020 - Tiltakspakke fra Viken Fylkeskommune - nærings- og samfunnsliv

Mandag 23.mars kl.12.00 la fylkesrådet i Viken fram tiltak for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. 

23.03.2020 - Status i Krødsherad kommune

Det er ingen som pr 23.03.2020 kl.14:30 har testet positivt på Covid 19 (Koronavirus) i Krødsherad.

 

23.03.2020 - Informasjon om kollektivtilbudet i kommunen

Fra fredag 13. mars ble alle landets skoler og barnehager stengt. Vårt kollektivtilbud her i Krødsherad har blitt påvirket av dette. Fra og med onsdag 18. mars ble alle avganger med Brakar merket skoleavganger (s) innstilt.

For Krødsherad sin del vil dette si at det mandag til fredag kjøres fra Noresund kun kl. 7.45 og tilbake kjøres det fra Vikersund kl. 12.45 og kl. 16.35.

Du kan lese mer og finne rutetabeller her.

Våre innbyggere kan fortsatt ringe de vanlige taxi-numrene ved behov for transport.

Vi ønsker også å oppfordre til at vi alle er ekstra hjelpsomme med hverandre i disse tider, med tanke på at det nesten ikke går busser.

21.03.2020 - Informasjon fra skolehelsetjenesten

Det er ei spesiell tid for alle, og vi vet at skolen og lærerne gjør en formidabel jobb med å følge opp alle elevene. Hverdagen kan alikevel være vanskelig for noen, og derfor har våre kjære helsesøstre laget en videohilsen med nyttig informasjon til alle våre elever.

 

 

20.03.2020 - Informasjon til våre fritidsinnbyggere

Vi viser til forskrift fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 19.03.2020forskrift om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Vi setter veldig stor pris på at hyttefolket respekterer vedtaket i denne tida og vil gjøre vårt for å imøtekomme nødvendig utvendig tilsyn av fritidsboligene. Kriseledelsen i Krødsherad har i samarbeid med de som til vanlig brøyter eiendommene deres, laget en tilsynsrutine. Dette innebefatter at de vil foreta jevnlig tilsyn med eiendommene for å se til at uvedkommende ikke tar seg til rette mm. Det kan videre meldes om at snøsmeltinga er i gang, noe som reduserer behovet for å måke av tak o.l.

Kriseledelsen har også besluttet ikke å kjøre løyper på fjellet. Dette er en naturlig konsekvens av at vi har stengt fjellet for besøkende. I tillegg mener vi det er rett og rimelig at vi ikke bruker av fellesskapets midler til dette, når ikke alle har anledning til å benytte seg av det. Vi har nylig sendt ut regning fra Infrastrukturfondet og vil presisere at dette er øremerkede midler til drift av fellesgoder, sommer som vinter. På Norefjell har vi kjørt løyper siden november i fjor og ser fram til gode tilbud når Norefjell åpner for bruk igjen.

 

Vi vil takke dere for god respons og ønsker dere alle en fin-fin hjemmehelg!

 

Ordfører                                                                                            Kommunedirektør

Knut Martin Glesne                                                                       Stig Rune Kroken

20.03.2020 - Bistand til næringslivet

Sentrale myndigheter kommer med betydelige tiltak og krisepakker for både arbeidstakere, små og mellomstore bedrifter og egne pakker for de største bedriftene.  Også kommunene har fått en økonomisk pakke for å takle beredskapen. Når vi veit mer om konsekvensene for næringslivet av denne pandemien, vil vi komme tilbake til tiltak og oppfølging. I mellomtiden vil vi oppfordre dere til å bruke NAV, og da fortrinnsvis deres digitale selvhjelpsfunksjoner.

Våre lokale tiltak:

 • Vi har inngått en avtale med Buskerud næringshage om oppfølging av våre bedrifter i tiden framover. I første omgang vil de forsøke å nå de aller fleste av våre bedrifter for en samtale rundt bedriftens status og behov.
 • Ta kontakt med ordfører Knut Martin Glesne eller sektorleder samfunn- og næringsutvikling Hans Ole Wærsted om du har spørsmål

 

Kontaktinfo:

Ordfører Knut Martin Glesne, 950 24 779, knut.martin.glesne@krodsherad.kommune.no

Sektorleder Hans Ole Wærsted, 482 20 311, hans.warsted@krodsherad.kommune.no

20.03.2020 - Informasjon fra husbanken

Som følge av koronapandemien ønsker mange å endre nedbetalingsvilkår på startlånet sitt. Husbanken får mange henvendelser fra startlånskunder som har vært i kontakt med kommunen, men blir vist videre til Husbanken. Det er kommunen som har gitt lånet som veileder startlånsmottaker og eventuelt henviser til låneforvalter, i Krødsherad kommune er dette Lindorff, for å søke betalings- eller avdragsutsettelse. Husbanken har ikke tilgang til å endre låntakers vilkår på startlånet.

Les alle infomeldinger her:

https://ekstranett.husbanken.no

19.03.2020 - Koronatelefon for gravide

De gravide som har koronaspørsmål kan ringe Servicetorget i Modum kommune på tlf.nr. 32 78 93 00 og bli satt over til jordmor. Dette tilbudet er tilgjengelig daglig mellom kl. 13.00 og kl. 14.00.

Gravide følges opp som vanlig, så sant de er friske. Partner kan dessverre ikke være med på konsultasjonene nå. Barselbesøk av jordmor utgår, konsultasjon på helsestasjon kan tilbys isteden.

For å avtale tid for konsulstasjon, ta kontakt med Ellen Ø. Fremgaard, leder for forebyggende helsearbeid / ledende helsesykepleier på tlf.nr. 92 87 70 09 eller på epost ellen.fremgaard@krodsherad.kommune.no.

19.03.2020 - Informasjon om gjennomføring av politiske møter

Gjennomføring av politiske møter fremover

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven. Blant de tiltakene som iverksettes er å stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 13.03.2020 en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

Denne midlertidige forskriften åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem adgang til det etter § 11-7 første ledd.

Her finner du midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer

I Krødsherad kommune er det i første omgang besluttet at det vil bli avholdt møte i formannskapet den 02.04.2020. Som følge av situasjonen vi er i vil ordfører fremover gjøre nøye prioriteringer i forhold til hvilke saker som skal opp på sakslisten til hvert møte og hvilke saker som kan avvente behandlingen.

Videre politisk møtevirksomhet vil bli vurdert ut fra situasjonen vi står i fortløpende.

Sakspapirer og protokoll fra møtene vil bli sendt ut til politikere og samtidig publisert på vår hjemmeside som normalt her: Møtekalender og møtedokumenter.

For å imøtekomme kommunelovens §11-. Møteoffentlighet og allmennhetens adgang til møter, vil vi gjøre lydfiler/video fra møtene tilgjengelig for allmennheten på våre hjemmesider i etterkant av møtet.

Det tas forbehold om at lydfil/video kun tilgjengeliggjøres dersom møtene avholdes som digitale fjernmøter (telefonmøter, videomøter etc.). Alternativet til digitale fjernmøter er å avholde møtet via epost.

Det vil bli kunngjort i forkant av hvert møte som skal avholdes, hvilken møteform som skal benyttes til hvert enkelt møte.

Video/lydfil fra kommunestyret vil tilgjengeliggjøres her

19.03.2020 - Krødsherad kommune søker etter frivillige og ønsker kontakt med de som har behov for støtte

Kriseledelsen i Krødsherad kommune har torsdag 19.03.2020 sendt ut et nytt befolkningsvarsel til sine innbyggere. Denne gangen ber vi om at både folk som ønsker å bidra frivillig og de som har behov for støtte i den krevende situasjonen vi befinner oss i melder seg på epost eller SMS til kommunen.

Kriseledelsen i Krødsherad har i den pågående pandemihendelsen som førsteprioritet å skape gode forutsetninger for robuste kapasiteter på samfunnskritiske funksjoner i kommunen over tid. Av den grunn har Krødsherad kommune et kommunalt frivillighetsregister som del av sin overordnede beredskapsplan. Dette registeret ønsker vi nå å fylle opp ytterligere.

I tillegg oppfordrer vi også de som ikke nødvendigvis har et eget nettverk rundt seg til å melde seg. På den måten kan vi bidra til at ressurser og behov finner hverandre. Det kan være nok at noen tar en telefon til en annen som har behov for å snakke litt.

Kommunen vil i første omgang kun registrere alle de som ønsker å melde seg inn i frivillighetsregisteret. Dersom det oppstår et konkret behov, vil den frivillige kontaktes direkte.  De som melder inn behov om hjelp vil vurderes, prioriteres og kontaktes fortløpende. 

Følgende melding er sendt:

Krødsherad kommune: I en tid da usynlige krefter ser ut til å tvinge frem større avstander mellom mennesker, må vi motvirke dette ved å stå tettere sammen! Kommunen oppfordrer derfor alle i Krødsherad som har behov for hjelp og støtte, samt de som vil gjøre en frivillig innsats i sitt nærmiljø, om å sende en e-post til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no. Oppgi ditt navn og telefonnummer, samt alder og hva du trenger hjelp til eller hvordan du kan bidra. Du kan også svare på SMS til tlf. 95 91 88 89. Med hilsen ordfører Knut Martin Glesne og kommunedirektør Stig Rune Kroken

19.03.2020 - Status i Krødsherad kommune

Det er pr 19.03.2020 kl.19:00 ikke påvist smitte i Krødsherad kommune, men vi har flere som sitter i karantene.

Vi minner om at kommunen har etablert en egen kontakttelefon der innbyggere som befinner seg i karantene eller isolasjon, kan henvende seg for spørsmål. Kontaktpersonen har helsefaglig bakgrunn og kan nås på tlf: 97192897.  

18.03.2020 - Informasjon om saksbehandlingstid i kommunen

På grunn av stenging av kontorer, og at det nå er blitt etablert en alternativ postdistribusjon internt vil det måtte påregnes noe lenger saksbehandlingstid enn normalt. 

Vi råder alle som har mulighet til å sende digital post til kommunen.

Her finner du en oversikt over hvilke digitale løsninger du kan benytte.

18.03.2020 - Informasjonsskriv til til medlemmer av kommunestyret i Krødsherad

 

Til medlemmer av Kommunestyret i Krødsherad.

Vi befinner oss i en alvorlig situasjon.

Så langt har vi ingen i Krødsherad som har påvist smitte. Det testes mange, mange er i karantene, mange jobber heimefra, elevene er heime og skolene driver fjernundervisning.

Mange foretak har måttet stenge ned og mange i vår bygd er permitterte og har ikke en jobb å gå til nå.

Kommunen har en krisestab som jobber kontinuerlig og godt og våre ansatte og andre står på for å søke å hindre at smitten når oss og at vi er klare for å ta imot og behandle de som blir alvorlig syke. Dette er det aller viktigste ved siden av at vi skal holde de viktige samfunnsfunksjonene i gang.

Kommunehuset er stengt ned, vi jobber sammen via teams, data og telefon.

En stor del av kommunens saksbehandling er naturlig nok stanset eller går i mindre fart, ut over det som er helt nødvendig. Vi har løpende fokus på saker som må avgjøres ut over det som er direkte kriserelatert.

Regjeringen og Stortinget er i intense drøftinger om krisetiltak og kriseløsninger for å redde vårt næringsliv. Vi har sett en rekke tiltak allerede blant annet for arbeidstakere som er blitt permitterte, for små og mellomstore bedrifter og for de store bedriftene. Vi har også sett tiltak rettet mot kommunene slik at vi kan opprettholde våre oppgaver. Det kommer mer.

I morgen, torsdag skal Stortinget drøfte ytterligere tiltak som de vil be Regjeringen gjennomføre, blant annet at kommunene skal sikres mot de inntektstap som vil komme av reduserte skatter og avgifter, sikring av politi, transport og luftfart m.m. Signalene fra Stortinget er at de ser at kommunene jobber godt. Vi vil avvente dette og avvente de konkrete tiltakene som vil komme før vi vil gå inn i en analyse hva dette vil si for Krødsherad.

I går kveld hadde vi videomøte med Fylkesmannen i Oslo og Viken. De fikk en del signaler fra kommunene, blant annet når det gjelder smittevernutstyr som det er kritisk lite av og signaler om at den forskriften som gir forbud mot opphold på hytte utenfor heimstedskommune blir iverksatt. Mye tid har dessverre gått med de siste dagene i diskusjon med hyttefolk som ikke vil dra ned fra fjellet. Her har vi kjørt en veldig bastant holdning.

Vi har i denne situasjonen, i likhet med andre kommuner, valgt å ikke innkalle  Kommunestyre til møter. Vi planlegger imidlertid et Formannskapsmøte 2. april.  Vi har, som sagt, hovedfokus på det forebyggende og kriserelaterte. Vi vurderer løpende om vi har behov for å tre sammen for å drøfte og avgjøre ting som går ut over de fullmakter Kommunedirektør og Ordfører har i en krisestab. Økonomi og mulige ytterligere tiltak for næringslivet og for den enkelte er saker som vi vil ha fokus på framover og som vi vil komme tilbake til.

Vi ønsker hverandre lykke til i en vanskelig situasjon.

Følg med på Kommunens heimesider, de oppdateres flere ganger om dagen og vi samler der også de viktigste tingene som kommer fra sentrale myndigheter.

Vi takker alle, hver på sin plass for den innsatsen som ytes og vi håper at bygda vår kan bli spart for de mest alvorlige konsekvenser.

 

Stig Rune Kroken                                                      Knut Martin Glesne

18.03.2020 - Krødsherad tannklinikk stenges

Krødsherad tannklinikk har nå fått nye retningslinjer fra Viken fylkeskommune om å holde stengt i første omgang frem til 14. april 2020. Dette som et forebyggende tiltak pga. utviklingen av koronavirus i Norge. Akuttpasienter får tilbud om hjelp på Hokksund tannklinikk tlf. 32 25 01 80.

18.03.2020 - Barnehage- og SFO-betalinger – oppdatert informasjon

Med bakgrunn i at barnehager og SFO nå er stengt, vil Krødsherad kommune presisere følgende når det gjelder oppholdsbetaling:

 •  Ingen skal betale for tjenester de ikke mottar.
 • De som benytter seg av omsorgstilbudet er også fritatt for betaling.

Praktisk tenker vi å gjøre det på følgende måte:

 • Vi ber dere betale fakturaen som forfaller til betaling 20. mars – vi vil selvfølgelig foreta en omregning av oppholdsutgiftene i etterkant med utgangspunkt i stengningsdatoen 13. mars.
 • Vi sender ikke ut fakturaer for april måned. Når situasjonen endrer seg, vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Mer info er å få i pressemeldingen fra Regjeringen 17. mars 2020.

17.03.2020 - Informasjon til pasienter som går på faste medisiner

Til pasienter som går på faste medisiner:

Resepter blir ikke fornyet før tiden, men skrevet  i forhold til hver enkelt pasient sin dosering, selv om det kanskje er fristende å sikre seg i lang tid fremover. Apotekene har lager i forhold til ‘vanlige tider’ og det vil skape unødvendige situasjoner både med hensyn til leveringstid og forsendelse til Spar/Coop for kryllingene.

Dette vil si at dere skal ikke ta kontakt for fornyelse av resepter før dere bare har igjen faste medisiner for 1-2 uker hjemme.

Apoteket leverer ikke ut tidligere enn dette, heller ikke ved oppmøte på apoteket.

De som vil ha tilsendt medisin til Spar eller Coop, må beregne at det kanskje ikke kommer samme dag, og at de ikke trenger ringe apoteket og purre på dette.

17.03.2020 - Koronatiltakene gjelder alle alltid – også barn og unge!

Vi opplever mange spørsmål knytta til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi vet at barn og unge har et behov for være sosiale med hverandre.

Barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre. Men barn kan smitte andre! Mange av våre innbyggere er flinke til å holde barna og ungdommene sine hjemme eller ta dem med ut på turer i det fine været. Men kommunens kriseledelse ser det som nødvendig å komme med utfyllende informasjon til alle foreldre, barn og unge:

Vi har stengt ned kommunehuset, skolene, spisestedene og reiselivsnæringa. Dette vil få store konsekvenser for kommunen, innbyggerne våre og ikke minst for næringslivet vårt. Men vi gjør det allikevel, fordi ved å unngå at flere folk samles på samme sted, vil vi kunne redusere smittepresset til et nivå helseforetakene i landet vårt kan håndtere.  Og vi forventer da at dere alle gjør deres del i denne felles dugnaden! Ikke la ungdommen møtes i grupper, ikke la flere barn leke sammen på leikeplassen, men følg de nasjonale rådene:

Alle, også barn og ungdom, bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Les mer her på helsenorge.no her.

Husk at i Krødsherad er det god plass! Bruk våre flott natur til frisk luft og fysisk aktivitet hver deg. Lag deg noen gode rutiner.

Folkehelseinstituttet publiserte en presisering av råd om sosial distansering i går 16. mars 2020. Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering. Les mer om presiseringen på Folkehelseinstututtet sine sider her.

Med vennlig hilsen og takk for hjelpen!

Knut Martin Glesne                                                               Stig Rune Kroken
ordfører                                                                                 kommunedirektør

 

16.03.2020 - Informasjonsvideo fra kommuneoverlegen

Det er laget en video med legeinformasjon om koronaviruset for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I videoen orienterer kommuneoverlege Beate Smetbak og fastlege Birgit Flattum Muggerud om blant annet smitteverntiltak, egenomsorg og legekontakt. 

Du kan se videoen her.

16.03.2020 - Ny karanteneplikt - nå også karantene etter opphold i sverige og Finland

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 15. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag 16.03.20 slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland også skal i karantene. Denne bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

16.03.2020 - En hilsen fra ordfører Knut Martin Glesne

Ordfører Knut Martin Glesne ønsker idag å si følgende til alle våre innbygger i Krødsherad.

Du kan se videoen her.

16.03.2020 - Barnehage- og SFO-betalinger - se oppdatert informasjon 18.03.2020

Med bakgrunn i at barnehager og SFO nå er stengt, vil Krødsherad kommune presisere følgende når det gjelder oppholdsbetaling:

Ingen skal betale for tjenester de ikke mottar.

Praktisk tenker vi å gjøre det på følgende måte:

 • Vi ber dere betale fakturaen som forfaller til betaling 20. mars – vi vil selvfølgelig foreta en omregning av oppholdsutgiftene i etterkant med utgangspunkt i stengningsdatoen 13. mars.
 • Vi sender ikke ut fakturaer for april måned. Når situasjonen endrer seg, vil vi komme tilbake med mer informasjon

Når det gjelder tilbud til de barn som har rett til omsorgstilbud i henhold til sentrale bestemmelser, vil vi måtte komme tilbake til dette.

15.03.2020 - Status i Krødsherad kommune

Det er pr 15.03.2020 kl.16:30 ikke påvist smitte i Krødsherad, men vi har flere som sitter i karantene.

Kommunen har etablert en egen kontakttelefon der innbyggere som befinner seg i karantene eller isolasjon, kan henvende seg for spørsmål. Kontaktpersonen har helsefaglig bakgrunn og kan nås på tlf: 97192897. 

Vi minner om allerede formidlede karanteneregler: 

Vi i Krødsherad kommune ønsker å presisere at personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven, skal forholde seg til gjeldende karanteneregler. Dette innebærer blant annet at alle som er ilagt karantene skal være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.

Hjemmekarantene omfatter å

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå jobb eller skole
 • Unngå reiser
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre (for eksempel butikker)
 • Unngå nær kontakt med andre

Vi gjør oppmerksom på at brudd på vedtak etter smittevernloven er straffbart.

Du finner råd og veiledning om hjemmekarantene på helsenorge.no og fhi.no

 

14.03.2020 - Reis hjem fra fritidsboligen din nå!

Vi registrerer at det fortsatt er mye folk i fjellet – reis hjem! Vi har vår fulle støtte fra Erna Solberg som på sin pressekonferanse den 14.03.20 kl 18:00 advarer de som har reist til hyttene sine. Vårt lokale helsevesen kan bryte sammen om mange blir syke.

Hun la til at Sivilforsvaret kan bli utkalt for å banke på hyttedører, for å be folk pakke og dra hjem igjen.

Se dagens pressekonferanse her

 

 

14.03.2020 - Nå også karantene etter opphold i Danmark og på Island

Vi vil informere alle som har vært i Danmark og på Island at det idag den 14.03.20 er innført 14 dagers karantene fra hjemkomst tidspunkt.

Vi minner om allerede formidlede karanteneregler: 

Vi i Krødsherad kommune ønsker å presisere at personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven, skal forholde seg til gjeldende karanteneregler. Dette innebærer blant annet at alle som er ilagt karantene skal være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.

Hjemmekarantene omfatter å

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå jobb eller skole
 • Unngå reiser
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre (for eksempel butikker)
 • Unngå nær kontakt med andre

Vi gjør oppmerksom på at brudd på vedtak etter smittevernloven er straffbart.

Du finner råd og veiledning om hjemmekarantene på helsenorge.no og fhi.no

 

14.03.2020 - Det innføres strengere grensekontroll til Norge

Erna Solberg informerte, under sin pressekonferanse den 14.03.20 kl.18:00, at det blir innført utstrakt grensekontroll og at flyplasser og havner vil stenge kl 08:00 mandag morgen.  

Pressekonferansen kan du se her

 

13.03.2020 - Hva innebærer hjemmekarantene - råd og veiledning

Vi i Krødsherad kommune ønsker å presisere at personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven, skal forholde seg til gjeldende karanteneregler. Dette innebærer blant annet at alle som er ilagt karantene skal være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.

Hjemmekarantene omfatter å

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå jobb eller skole
 • Unngå reiser
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre (for eksempel butikker)
 • Unngå nær kontakt med andre

Vi gjør oppmerksom på at brudd på vedtak etter smittevernloven er straffbart.

Du finner råd og veiledning om hjemmekarantene på helsenorge.no og fhi.no

13.03.2020 - Pålegg om stenging av turistnæringen, samt anbefaling til alle fritidsinnbyggere i Krødsherad kommune

Kriseledelsen i Krødsherad kommune ønsker å iverksette alle mulige tiltak for å hindre videre spredning av Covid-19 viruset.

Krødsherad kommune ved kommuneoverlegen påla 12.03.20 turistnæringen på Norefjell å stenge skianlegg, spisesteder, hotell og overnattingssteder. Dette vil skje i løpet av helgen og gjelder i første omgang til og med 26.03.2020.

Det innebærer også at folk ikke reiser til fritidsboligene sine i Krødsherad kommune denne perioden, men holder seg hjemme der de bor. Vi anbefaler også de som allerede er kommet om å returnere til sine hjemkommuner. Dette for å ivareta kommunens innbyggere på best mulig måte og hindre unødvendig tilstrømming av mennesker inn til kommunen som potensielt kan være smittebærere av koronaviruset.

Krødsherad er en liten kommune med ca. 2200 innbyggere, og vår helse- og omsorgsetat er dimensjonert deretter. På formiddagen 13.03 har vi rundt 5.000 personer som oppholder seg i kommunen. En oppskalering av helse- og omsorgstjenestene for å ivareta behov som kan og vil oppstå blant fritidsinnbyggerne vil ikke være mulig.

Avgjørelsen er i tråd med nasjonale føringer og smittevernloven.

Dette er ingen lett avgjørelse ettersom vi er klar over at dette har store konsekvenser for næringen. Som kommune jobber vi etter visjonen «Vertskap i verdensklasse», og det kjennes vondt å ikke kunne holde den vanligvis så gjestfrie bygda vår åpen for alle. Nå vurderer vi imidlertid situasjonen sånn at det å være et godt og inkluderende vertskap betyr å begrense smittespredning i størst mulig grad. Tiltaket er iverksatt som del av den nasjonale dugnaden for å hindre videre smittespredning både nasjonalt og internasjonalt.

Vi oppfordrer alle til å følge gitte pålegg og anbefalinger fra myndighetene, holde seg hjemme og unngå så mye kontakt som mulig.

 

Ordfører                                                         Kommunedirektør

Knut Martin Glesne                                       Stig Rune Kroken

12.03.2020 - Kommunehuset og samfunnshusene stenges

Kommunehuset og samfunnshusene stenges fra i dag for ansatte og besøkende. Ansatte kan fortsatt nås på telefon og epost. Se vår oversikt over ansatte. Servicetelefonen er som vanlig åpen mandag til fredag fra kl. 8.00 til 15.30. Nummeret er 32 15 00 00. Eposter kan også sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

Alle aktiviteter i kommunal regi avlyses. Dette inkluderer

 • Gøy
 • Bygdekino
 • Ungdomsklubben
 • Etc.

Vi håper at bygdas befolkning har forståelse for denne avgjørelsen.

12.03.2020 - Noresund barnehage blir Krødsherads base for omsorgstilbudet

De som selv definerer seg til å ha en samfunnskritisk funksjon, kan levere barnehagebarn og barn på småskoletrinnet til Noresund barnehage i morgen fredag 13. mars 2020. På plass i barnehagen fra kl. 06.45 i morgen vil være personell fra Krøderen barnehage, Krøderen SFO, Noresund SFO og Noresund barnehage. Tilbudet er åpent til kl. 16.45.

Vi ber foreldre og foresatte henvende seg skriftlig til oppvekstsjef Børre Jensen og gi et begrunnet behov for et slikt tilbud framover. Epost sendes borre.jensen@krodsherad.kommune.no innen i morgen fredag 13. mars, kl. 13.00.

Tilbudet gjelder barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner.  

12.03.2020 - NAV-kontoret stenges

NAV Krødsherad er stengt fra i dag. NAV’s brukere oppfordres til å bruke nav.no for å komme i kontakt med oss. Dersom du ikke har mulighet for digital kommunikasjon kan du ta kontakt med oss på telefon:

 • Kari Anne Berg, telefon 472 85 198
 • Mona Høgli, telefon 412 74 830
 • Astrid G. Bøe, telefon 412 78 784

Har du dokumenter du vil levere oss, så legg dem i postkassa vår som henger ute ved inngangsdøra.

12.03.2020 - Kryllingheimen stenges for besøkende

Etter anbefaling fra Regjeringen og helsemyndighetene har Krødsherad kommunens kriseledelse i dag bestemt å stenge Kryllingheimen og Fløya Vårgløtt (boliger for funksjonshemmede) for besøkende. Dette gjøres for å beskytte våre mest sårbare innbyggere mot smitte av koronavirus.

Vi håper at bygdas befolkning og pårørende har forståelse for denne avgjørelsen.

12.03.2020 - Status på testede i Krødsherad kommune

Det er pr nå 4 som har blitt testet for koronavirus i Krødsherad. Det er nå bekreftet at alle disse resultatene er negativer. 

 

12.03.2020 - Skoler og barnehager i Krødsherad kommune stenges

Regjeringen og helsemyndighetene har i dag kl. 14.00 meddelt at de har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

Krødsherad kommune stenger skoler og barnehager med virkning fra torsdag 12. mars 2020, kl. 18.00.

Det vil bli tilrettelagt et omsorgstilbud for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Dette gjelder for barnehagebarn og barn på småskoletrinnet. Nærmere informasjon om dette tilbudet kommer i ettermiddag/kveld.  

Det innføres også en rekke andre tiltak for å begrense smittespredningen i kommunen. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.

11.03.2020 - Status i Krødsherad

* 3 av 4 prøveresultater er klare, disse er negative. Det siste prøvesvaret forventer vi å motta i løpet av kvelden.

Viktig informasjon for alle i Krødsherad kommune.

Folkehelseinstituttet har nå meldt ut at Corona-situasjonen i Norge går inn i en ny fase ettersom det nå er personer i Norge hvor man ikke kjenner smittekilden. Corona kan ikke sammenlignes med vanlig influensa da sykdommen er helt ny i Norge; der finnes ingen vaksine og ingen har immunitet. Derfor er eneste tiltak å hindre smitten og vi må alle stå sammen for å forhindre smitten i vårt lokalsamfunn i en dugnad for å beskytte hverandre og spesielt de eldre og svake. For den enkelte kan tiltakene kjennes drastiske, men erfaringer fra utlandet viser at dette er en alvorlig sykdom med potensiale til å legge ned helsevesenet. Det er viktig at vi forhindrer smitte, så færre får sykdommen og forsinke utbredelsen av smitten, slik at helsevesenet har kapasitet til å behandle de syke ordentlig.

Kommuneledelsen har, etter anbefaling fra kommuneoverlege og på grunn av situasjonen i Norge, valgt å kansellere jobbreiser og kurs utenfor kommunen. Dessuten kanselleres større møter og forsamlinger i kommunen. Disse tiltak er etter føre var-prinsippet da vi ikke vet nok om sykdommens utbredelse i Norge, og fra andre land ser vi at spredningen går fort. FHI har ennå ikke anbefalt skole- og institusjonsstengning, men med den seneste utviklingen utelukker vi ikke at dette kan bli nødvendig.

Våre råd til innbyggerne i Krødsherad er derfor:

 • Vask eller sprit hendene ofte.
 • Host vekk fra folk, helst i papir som kastes, evt i hender som vaskes umiddelbart eller om du må; i albuen.
 • Dropp alle fritidsaktiviteter.
 • Ikke reis noe sted; særlig ikke utenlands, med fly eller kollektivtransport om ikke du MÅ.
 • Ha hjemmekontor om du kan.
 • Ferdes minst mulig ute der andre også ferdes. 
 • Er du syk: hold deg hjemme! Uansett hvordan syk du er.
 • Unngå å besøke omsorgssentre dersom du har vært i utlandet eller vært i storbyer i Norge de siste 14 dager.

Dessuten vil vi anbefale alle idrettslag, virksomheter og foreninger i kommunen å unngå reiser ut av kommunen, å kansellere alle arrangementer med mer enn 50 deltakere, slik som kino, årsmøter, fester osv, og overveie nødvendigheten av andre arrangementer - spesielt dersom det inkluderer folk som har vært på reise eller bor utenfor Krødsherad kommune.

I forhold til privat næring, spesielt matvarebutikker og serveringssteder, ønsker kommunen å hjelpe med rådgivning omkring hygienetiltak for å minimere smittespredning på disse steder. Vi kommer derfor til å kontakte virksomhetene med tilbud om besøk av rådgiver, og hjelp til gjennomgang av prosedyrer og tiltak.

Vi vil også anbefale befolkningen å minimere sosial kontakt til det strengt nødvendige, inklusiv å holde minst en meters avstand til andre og ikke gi håndtrykk. Har du hatt tegn til luftveisinfeksjon med hoste, tungpustenhet, sår hals og feber er det viktig å unngå å utsette andre for sykdom - uansett om du har vært ute å reist eller ikke. Det betyr at du da må bli hjemme til du er i form. Sykemelding kan i nåværende spesielle situasjon lages over telefon. Dette betyr også at dersom dine barn har samme symptomer må de bli hjemme fra skole eller barnehage.

Vi håper derfor at alle kryllinger, for å beskytte de svakeste og mest mottakelige i samfunnet, sammen tar ansvar og forsinker utbredelsen av smitte i Krødsherad mest mulig. Vi oppfordrer dere til å sjekke kommunen sin hjemmeside daglig for informasjoner om nye tiltak.

Med vennlig hilsen og takk for hjelpen!

Knut Martin Glesne                                                               Stig Rune Kroken
ordfører                                                                                 kommunedirektør

 

11.03.2020 - Viktig informasjon for alle i Krødsherad kommune

 Folkehelseinstituttet har nå meldt ut at Corona-situasjonen i Norge går inn i en ny fase ettersom det nå er personer i Norge hvor man ikke kjenner smittekilden. Corona kan ikke sammenlignes med vanlig influensa da sykdommen er helt ny i Norge; der finnes ingen vaksine og ingen har immunitet. Derfor er eneste tiltak å hindre smitten og vi må alle stå sammen for å forhindre smitten i vårt lokalsamfunn i en dugnad for å beskytte hverandre og spesielt de eldre og svake. For den enkelte kan tiltakene kjennes drastiske, men erfaringer fra utlandet viser at dette er en alvorlig sykdom med potensiale til å legge ned helsevesenet. Det er viktig at vi forhindrer smitte, så færre får sykdommen og forsinke utbredelsen av smitten, slik at helsevesenet har kapasitet til å behandle de syke ordentlig.

Kommuneledelsen har, etter anbefaling fra kommuneoverlege og på grunn av situasjonen i Norge, valgt å kansellere jobbreiser og kurs utenfor kommunen. Dessuten kanselleres større møter og forsamlinger i kommunen. Disse tiltak er etter føre var-prinsippet da vi ikke vet nok om sykdommens utbredelse i Norge, og fra andre land ser vi at spredningen går fort. FHI har ennå ikke anbefalt skole- og institusjonsstengning, men med den seneste utviklingen utelukker vi ikke at dette kan bli nødvendig.

Våre råd til innbyggerne i Krødsherad er derfor:

 • Vask eller sprit hendene ofte.
 • Host vekk fra folk, helst i papir som kastes, evt i hender som vaskes umiddelbart eller om du må; i albuen.
 • Avstå fra organiserte fritidsaktiviteter hvor mange mennesker er tett samlet. 
 • Ikke reis noe sted; særlig ikke utenlands, med fly eller kollektivtransport om ikke du MÅ.
 • Ha hjemmekontor om du kan.
 • Ferdes minst mulig ute der andre også ferdes. 
 • Er du syk: hold deg hjemme! Uansett hvordan syk du er.
 • Unngå å besøke omsorgssentre dersom du har vært i utlandet eller vært i storbyer i Norge de siste 14 dager.

Dessuten vil vi anbefale alle idrettslag, virksomheter og foreninger i kommunen å unngå reiser ut av kommunen, å kansellere alle arrangementer med mer enn 50 deltakere, slik som kino, årsmøter, fester osv, og overveie nødvendigheten av andre arrangementer - spesielt dersom det inkluderer folk som har vært på reise eller bor utenfor Krødsherad kommune.

I forhold til privat næring, spesielt matvarebutikker og serveringssteder, ønsker kommunen å hjelpe med rådgivning omkring hygienetiltak for å minimere smittespredning på disse steder. Vi kommer derfor til å kontakte virksomhetene med tilbud om besøk av rådgiver, og hjelp til gjennomgang av prosedyrer og tiltak.

Vi vil også anbefale befolkningen å minimere sosial kontakt til det strengt nødvendige, inklusiv å holde minst en meters avstand til andre og ikke gi håndtrykk. Har du hatt tegn til luftveisinfeksjon med hoste, tungpustenhet, sår hals og feber er det viktig å unngå å utsette andre for sykdom - uansett om du har vært ute å reist eller ikke. Det betyr at du da må bli hjemme til du er i form. Sykemelding kan i nåværende spesielle situasjon lages over telefon. Dette betyr også at dersom dine barn har samme symptomer må de bli hjemme fra skole eller barnehage.

Vi håper derfor at alle kryllinger, for å beskytte de svakeste og mest mottakelige i samfunnet, sammen tar ansvar og forsinker utbredelsen av smitte i Krødsherad mest mulig. Vi oppfordrer dere til å sjekke kommunen sin hjemmeside daglig for informasjoner om nye tiltak.

Med vennlig hilsen og takk for hjelpen!

Knut Martin Glesne                                                               Stig Rune Kroken
ordfører                                                                                 kommunedirektør

 

10.03.2020 - Status I Krødsherad

Det er ingen endringer i status siden oppdatering den 09.03.2020. 

Status den 09.03:  I Krødsherad har vi pr i dag testet 4 personer for koronavirus. Ingen av de testede hadde klare symptomer på sykdom, men de, eller noen i nær relasjon, har vært i områder med stort smitteutbrudd. Vi forventer svar på disse testene enten 11. eller 12. mars.

I tillegg til de som er testet, har 7 fått karantene.

Vi henstiller at alle som tar kontakt med Noresund legesenter/fastlege opplyser dersom de har vært i smitteutsatte områder f.eks. Nord- Italia eller Østerrike.

Oversikt over smitteutsatte områder finner du her

09.03.2020 - Status over antall testede og personer i karantene i Krødsherad

I Krødsherad har vi pr i dag testet 4 personer for koronavirus. Ingen hadde klare symptomer på sykdom, men de, eller noen i nær relasjon, har vært i områder med stort smitteutbrudd. Vi forventer svar på disse testene enten 11. eller 12. mars.

I tillegg til de som er testet, har 7 fått karantene.

Vi henstiller at alle som tar kontakt med Noresund legesenter/fastlege opplyser dersom de har vært i smitteutsatte områder f.eks. Nord- Italia eller Østerrike.

Oversikt over smitteutsatte områder finner du her

09.03.2020 - Strengere råd om karantene
03.03.2020 - Informasjon til besøkende på Kryllingheimen
27.02.2020 - Alt du bør vite om koronaviruset

Her finner du vår artikkel "alt du bør vite om koronaviruset"

 

 

Kontaktinfo

Legevakt
Telefon 116117
Helsemyndighetenes telefontjeneste for publikum
Telefon 81 55 50 15

Åpent Mandag til fredag fra kl. 08:00 - 15:30

Noresund legekontor
Telefon 32 15 09 00
Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00
Spørsmål om korona og smittesporing
Betjent alle dager i tidsrommet fra kl. 08:00 til kl. 15:00.
Mobil 928 77 089
Spørsmål om vaksinasjon
Betjent hverdager kl. 08:00-15:00
Mobil 901 96 152
Alarmtelefonen Barn og unge 116 111

Åpen hele døgnet for deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller om du er bekymret for en du kjenner.