Lettelser i Nasjonale tiltak og oversikt over hva som gjelder for kommunale lokaler og virksomheter

Hentet fra Regjeringen.no Regjeringen presenterte den 13.01.22 endringer i de nasjonale tiltakene. Regjeringens justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar. Tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. 

Her er oversikt over de nasjonale tiltakene

Oversikt over hva som gjelder for Krødsherad kommunes lokaler og virksomheter

Under er det listet opp en oversikt over hva som vil gjelde for Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter fremover. 

Samfunnshus

Samfunnshuset på Noresund

 • Gymsal holdes åpent for følgende utleie:
  • Maksimalt 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Treninger i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde 1 meters avstand. Ved høyintensiv trening anbefales 2 meter avstand.
 • Kjøkken/Kantine/veslesal holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.

 

Samfunnshuset på Krøderen

 • Maksimalt 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Treninger i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde 1 meters avstand. Ved høyintensiv trening anbefales 2 meter avstand.

 

Svømmehall

 • Svømmehaller skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Det er forhåndspåmelding til servicetorget: Tlf.: 32 15 00 00 eller e-post: post@krodsherad.kommune.no. Besøkende registreres. Maksantall er 20 personer.
 • Les mer om retningslinjer og smitteverntiltak for bruk av svømmehall her

 

Barn og unge under 20 år – ungdomsklubb/kulturskole/barnekor:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig
 • Ungdomsklubben holdes åpent.
 • Kulturskolen holdes åpent.
 • Korøvelser kan gjennomføres

Voksne over 20 år:

 • Korøvelser kan gjennomføres med maksimalt 20 personer og 1 meters avstand
 • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

 

Bibliotek

 • Bibliotek skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Se mer informasjon fra Midt-Buskerud bibliotek her.

Bygdekino

 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Bygdekinoen tar imot inntil 50 besøkende pr. visning. 
 • Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Alle får tilviste sitteplasser.

Kryllingheimen

 • Benytt munnbind ved besøk på Kryllingheimen. Registrer deg i besøksbok (dato og telefonnr.) Husk god håndhygiene og minimum 1 meters avstand. 
 • Hvis du er syk med forkjølelsessymptomer som; hoste, feber og halsvondt kan du ikke komme på besøk. Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene.
 • Besøkende kan ha med seg mat og kaker. Men da må det utføres god håndhygiene før det serveres og spises. Beboerne kan også ta imot blomster og gaver. Men husk god håndhygiene da også.
 • Besøkende som blir syke de første 2 døgn etter å ha vært på besøk, må ringe avdelingen og si fra.
 • Her finner du besøksrutiner for Kryllingheimen

Kommunehuset

 • Kommunehuset stenges for fysiske møter inntil videre.
 • Alle avtalte møter utsettes eller gjennomføres digitalt.
 • Framtidige møter må avklares med saksbehandler og avvikles digitalt.
 • Servicetelefonen vil være bemannet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:00
 • Ring oss for å avtale utlevering av vannmåler.
 • Alle henvendelser til saksbehandler gjøres på telefon eller epost.
 • Her finner du oversikt med kontaktinformasjon over våre ansatte
 • Kommunes epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
 • Kommunens servicetelefon har nummer: 32 15 00 00.