Informasjon om tilgjengelighet på kommunehuset og utleie av samfunnshus frem til 05.10.2020

Klikk for stort bildeVi har fortsatt en pågående pandemi i samfunnet, med en oppblomstring av smitte lokalt flere steder i landet de siste ukene. Krødsherad kommune har så langt (pr 12.08.20) ingen påvist smitte i kommunen, men vi er i beredskap og vil fortsette å være det i tiden fremover. Det avholdes jevnlige møter i kriseledelsen, og det ble i møte den 11.08.2020 besluttet å videreføre følgende tiltak, i første omgang, frem til 05.oktober 2020:

-          Kommunehusets hovedinngang holdes låst

-          Samfunnshusene vil fortsette å være stengt for utleie.

-          Bygdekinoen vil være stengt.

Ansatte i administrasjonen har gradvis returnert til kontorene på kommunehuset, og vi vil også fremover praktiserer en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på kommunehuset og hjemmekontor. Dette vil vi fortsette med, i første omgang frem til den 05.Oktober 2020.  

Vi er tilstede og er klare for å ta imot deg som har behov for en tjeneste fra oss, det må bare avtales på forhånd. Ta kontakt, så kan vi møtes fysisk, på telefon eller på digitale flater.  

Servicetelefonen er åpen mandag til fredag fra kl.09.00-14.00. 

Du når oss på tlf: 32 15 00 00.  

Her finner du oversikt over ansatte og kontaktinformasjon.  

Ta kontakt med servicetorget dersom du ikke finner ansatte og/eller kontaktinformasjonen du søker, så skal vi oppdatere informasjonen og hjelpe deg med å finne frem. 

Epost kan også sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til oss: 

·         eDialog - send sikker digital post til kommunen her   - Du kan lese mer om eDialog her 

·         Skjemaløsning - dersom det er utarbeidet skjema for tjenesten du søker. 

·         epost - Krødsherad.kommune@krodsherad.kommune.no (Dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes via epost). 

·         SvarInn (for kommuner og andre virksomheter). 

Vi henter og distribuerer fysisk post daglig, så du kan legge igjen brevpost i postkassen utenfor hovedinngangen til kommunehuset, eller sende det til følgende adresse: 

Krødsherad kommune 

Ringnesveien 10 

3536 Noresund