Forebyggende informasjonsmøter for innbyggere over 80 år som ikke mottar omfattende helsetjenester fra kommunen i dag

Krødsherad kommune ønsker å tilrettelegge sitt helsetjenestetilbud slik at det kan treffe dine behov for fremtiden og bidra til økt livskvalitet. I den forbindelse har det blitt sendt ut invitasjoner til forebyggende informasjonsmøter til  innbyggere over 80 år som ikke mottar omfattende helsetjenester fra kommunen.

Arrangementet er gratis og finner sted på Brukarstua /Kryllingheimen i uke 14 og 17. Møtet ledes av ergoterapeut Tora Nilsen og helsefagarbeider/syn- og hørselskontakt i kommunen Sigrid Waaler. Under møte får du informasjon om Krødsherad kommunes nåværende helse- og aktivitetstilbud, alle deltakerne får utdelt en mappe med nyttig informasjon og det blir servert en herlig to rettes middag fra Kryllingheimens eget kjøkken, etterfulgt av et faglig innlegg. Tema er hverdagsmestring og velferdsteknologi, med en påfølgende samtale rundt hva som er viktig for deg i ditt liv. Det er dine tilbakemeldinger som legger grobunn for hvordan tjenestetilbudet i kommunen skal se ut i fremtiden, så bli med. 

På grunn av matservering ønsker vi påmelding innen torsdag 22. mars. Påmelding, spørsmål angående arrangementet, behov for tilrettelegging rundt transport eller andre henvendelser, rettes til arrangør/ergoterapeut Tora Nilsen, tlf: 912 41 088. Oppgi evt. allergi ved påmelding.

Se linker til mer info under: