Angående skoleskyss

Klikk for stort bildeI går, mandag 16. november, sendte oppvekstsjef Børre Jensen ut et brev angående skoleskyss, til foreldre og foresatte ved skolene i Krødsherad. Les hele brevet under.   

Til elever og foreldre/foresatte i skolene i Krødsherad

                                                                                                                                        16.11.20

Ang. skoleskyss

Vi er inne i en kritisk tid med tanke på smittespredning, og det strammes til i mange deler av samfunnet – også lokalt i vår kommune. Formannskapet vedtok i ekstraordinært møte i dag revidert lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte.

§ 3 handler om kollektivreiser, noe som også betyr skolebuss:

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale avstandsregler skal overholdes.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det har lenge vært trangt på skolebussene og det er så godt som umulig å holde nødvendig avstand på skolebussen med tanke på smittevern. Når denne avstanden ikke kan gjennom-føres har vi bare få tiltak igjen.

Et tiltak er at foreldre/foresatte kjører barna sine selv.

Brakar sier følgende: Grunnet den pågående smittesituasjonen godkjenner Brakar inntil videre egenkjøring for foresatte som har mulighet til dette til faste satser for elever som har rett på skoleskyss (buss og drosje). Ordinært skjema for skyssgodtgjørelse må fylles ut, dette kan ettersendes med fraværsliste. Endelig utbetaling av godtgjørelsen vil være i juli 2021. Skjemaet finner du HER.

Brakar presiserer at hvis noen foresatte ønsker å benytte seg av dette ber de om å få en oversikt over hvilke elever og hvilke perioder/dager dette gjelder. De oppfordrer også til samkjøring, fortrinnsvis med søsken, men også elever som er i samme kohort kan samkjøre. Meld derfor fra til skolen dersom dette er aktuelt for dere.

Et annet tiltak er å bruke munnbind som nå er pålagt å bruke for alle over 12 år.

Skolene har så langt delt ut til de aktuelle elevene, men i fortsettelsen må foreldre/foresatte sørge for munnbind selv. Disse er å få kjøpt i dagligvarebutikker og på apotek.

NB! Det er svært viktig at munnbind brukes riktig. Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeida en kort instruks som du finner HER. Det viktigste er god håndhygiene, sørge for at munnbindet dekker nese og hake, klemme godt sammen over nese, ikke ta på selve munnbindet under bruk eller når det skal kastes. Skolene vil også her bidra til instruksjoner, men ansvaret må ligge hos den enkelte elev med foreldre/foresatte.

Krødsherad kommune ber igjen om at alle stiller opp for hverandre og lokalsamfunnet gjennom å overholde de smittevernreglene som til enhver tid gjelder.

Vi ber alle om å være ekstra oppmerksomme på mulige symptomer og be om en test dersom man er i tvil. God håndhygiene og hostehygiene er fortsatt svært viktig, og at syke elever eller ansatte ikke skal være på skolen.

På skolene har vi fokus på renhold og hygiene: 

  • å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • å ha godt renhold
  • å vaske utstyr som brukes av flere jevnlig
  • å ha undervisning og samlinger i faste grupper
  • at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i skolen

Vi skal fortsatt sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis du har spørsmål med tanke på korona-smitte, kan du sende ditt spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål av praktisk art eller med personlige eller sensitive opplysninger tas direkte med skolen.

Krøderen skole – Odd.Henning.Bentsen@krodsherad.kommune.no

Noresund skole – Lars.Erik.Raaen@krodsherad.kommune.no

Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon:

Smittevernveiledere for skoler

Informasjon på kommunens hjemmeside

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen, oppvekstsjef i Krødsherad kommune