Ringeriksregionen

Ringeriksregionen ble etablert i 2009 og er en kommuneregion som dekker 5 kommuner i Viken (Hole, Ringerike, Jevnaker, Modum og Krødhserad). Krødsherad og Modum kom med fra januar 2021. Ringeriksregionen har 61.500 innbyggere. 

Les mer om ringeriksregionen på ringeriksregionen.no

Regionrådet

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen (IPR for Ringeriksregionen) ble etablert 1.januar 2021 og er et politisk samarbeids- og interesseorgan for kommunene i Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum. 

Les mer om Regionrådet på ringeriksregionen.no

Næringsliv

Det satses og investeres mye i Ringeriksregionen og vi har derfor samlet oss om felles næringspolitisk strategi 'Framover sammen' for å vite hvilke vei vi skal gå og hva vi skal satse på. 

Les mer om næringspolitisk strategi for regionen på ringeriksregionen.no

Kontaktinfo

Ringeriksregionen
E-post