Turist i Krødsherad

Du kan henvende deg til kommunehusets servicetorg for å få mer informasjon om Krødsherad som destinasjon, her kan du også få tak i kart over områder i Krødsherad. 

Contact us to get more information about Krødsherad as destination, and to buy maps of areas in Krødsherad.

Kart
Karttype kr
Norefjell/Eggedal 145
Holleia/Krokskogen 145

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund