Digitale fakturaer

Vi er igang med å gjennomgå enkelte tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader, og vi starter nå med digitalisering av utgående faktura.

Dette trer i kraft fra og med medio april. 

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Brevgiro
 • De nye fakturaene kan ikke benyttes for betaling via brevgiro.

Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på kommunehuset . På kommunehuset kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter.

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er: 

 • Beløp
 • Betalerens bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • Kundeidentifikasjon (KID)
 • Kroner og øre
 • Til konto
Faktura via Vipps
 • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.

Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps fakturaI tillegg må du selvsagt være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i Krødsherad kommune sitt kunderegister.

Faktura som vedlegg i e-post
 • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Krødsherad kommune.

Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i kommunen sitt kunderegister .

Tilbud om å inngå efaktura-avtale
 • Hvis du er registrert med en gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura-avtale med Krødsherad kommune.

E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere en slik avtale. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare slette denne e-posten. Hvis du allerede har slik avtale med kommunen, får du ingen e-post.

Du vil selvsagt motta fakturaen på den ene eller den andre måten. Hvis du allerede har en avtalegiro eller efaktura-avtale med Krødsherad kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.

Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps - hvis du er registrert medmobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Faktura sendes til forretningsfører/andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”. Vi anbefaler derfor dere som har “annen mottaker” til å ikke inngå avtale om Vipps.

 

Kontaktinfo

Wivi Braathen
Rådgiver eiendomsskatt
E-post
Mobil 95 18 48 93
Natalia Panfilova Trommald
Økonomirådgiver
E-post
Mobil 91 51 83 08

Åpningstider