Stortingsvalg 2021

Her kan du se valgsresultatet for Krødsherad

Valgdag:       

Stortinget har fastsatt valgdagen til mandag, 13. september 2021.

Krødsherad kommune har vedtatt at det også skal holdes valg i kommunen på

søndag.

Stemmestedene er som tidligere Noresund og Krøderen Samfunnshus.

                       

Tidspunkt er vedtatt som følger:     

Søndag            kl. 16.00 – 20.00

Mandag          kl. 09.00 – 17.00

 

Tidligstemming:        

I henhold til valgloven plikter valgstyret å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommune i perioden 1. juli til 9. august får avgitt stemme.  Tidspunkt for slik stemmegivning må avtales.

Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Henvendelse på telefon 32 15 00 00.

 

Forhåndsstemming: 

Forhåndsstemmegivning foregår i tidsrommet 10. august t.o.m 10. september 2021.  Forhåndsstemmegivning foregår på Kommunehuset, Noresund i dens åpningstid.

Det er også anledning til å be om å få stemme hjemme, og det skal være forhåndsstemmegivning på Kryllingheimen.

Står du i manntallet?

Manntallet for Krødsherad kommune ligger ute  på kommunehuset, Noresund for gjennomsyn