Årsbudsjett for 2024 - økonomiplan for 2024-2027

Kommunedirektørens forslag

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 samt økonomiplan for 2024-2027 skal endelig behandles i kommunestyre den 14.desember 2023. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak til budsjett for 2024 samt økonomiplan for 2024-2027 behandlet i kommunestyre den 14.desember 2023. 

Kommunestyrets vedtak til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027