Næringslivet i Krødsherad

Krødsherad er en skogbruksbygd og har gjennom alle tider vært leverandør av tømmer til sager og papirfabrikker. Det var tidlig tømmerfløting i Snarumselva og videre ned i Drammenselva, både av eget tømmer og tømmer fra Hallingdal. I Krødsherad har også jordbruket vært en stor del av næringslivet i lange tider, med kornproduksjon, husdyrhold og aktiv seterdrift.

I 1872 ble det åpnet en 26 km smalsporet jernbane fra Vikersund til Krødern. I tillegg til å frakte folk, var jernbanen vesentlig for all annen transport til og fra området. Den ble blant annet benyttet til å frakte tømmer, og senere også papirmasse ned til sagene og papirfabrikkene langs Drammenselva og den ble også benyttet for å frakte folk og materiell ved bygging av Bergensbanen. Alt ble fraktet med dampskip fra Krøderen stasjon til Gulsvik og kunne fraktes videre opp Hallingdal og over til Voss. Banen, sammen med Randsfjordbanen, ble utvidet til normalspor i 1909, forøvrig samme år som Bergensbanen ble åpnet fra Ørgenvika til Hønefoss. Krøderbanen ble nedlagt i 1985 og er nå museumsjernbane .

Alpinanlegget på Norefjell ble benyttet ved konkurransene i «utfor» og «storslalåm» i De Olympiske Vinterleker i Oslo i 1952, der Stein Eriksen vant gull storslalåm. Krødsherad har siden markedsført seg som en turistkommune og hotell- og reiselivsnæringa skaffer mange arbeidsplasser til kommunen. Norefjell er et populært utfartssted, spesielt for vinteridrett, mye på grunn av den korte avstanden til byer som Oslo, Hønefoss og Drammen.

I dag har Krødsherad et konglomerat av ulike aktører i næringslivet. Det strekker seg fra barneseter til pukk og betong til stearinlys til flotte skianlegg. Krødsherad har også et aktivt landbruk med driftige bønder som driver med tradisjonelt landbruk, så vel som gårdsutsalg,meieridrift og ulike aktiviteter.  

Følg denne linken til ei liste over noen av næringsaktørene i Krødsherad.

Julebrev til næringslivet 2017

18. desember 2017, sendte kommunen ved rådmann og ordfører, et julebrev til bedrifter som kommunen har epostadresse til. Til de som ikke har mottatt julebrevet på epost:: Ta kontakt dersom du ønsker å være med på epostlisten til kommunen, når vi sender ut informasjon som vi tror kan være relevant for næringslivet. 

Les julebrevet her: Julebrev (PDF, 193 kB)