Vilt, beiting og båndtvang

Våren er yngletid for vilt og rundt 1. juni slippes det dyr på utmarksbeite. Det er viktig å vise hensyn til og overholde båndtvangen.

Det er båndtvang fra 1. april tom. 30. september

  • Gjør deg kjent med lov om hundehold og lokale forskrifter om hundehold.  

Dersom du møter beitende dyr:

  • Hold avstand til dyra
  • Gå utenom flokken – kyrne vil beskytte kalvene sine
  • Husk båndtvang, men slipp hunden ved konfrontasjon

Dersom du åpner en grind, lukk den igjen!

Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.

Informasjon om gjerdebruk i hytteområder med beitedyr

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

 

Please show consideration for our grazing animals – leash laws for dogs are in effect from the 1st of April until the 30th of September!

Treffer du på skada beitedyr eller dyr på avveie, ta kontakt med leder i beitelaget. Se kontaktinfo under:

BeitelagTelefonnummer
Horga beitelag – Morten Narumshagen

46 90 44 32

Eggedal beitelag – Håvard Haug

  40 40 02 33

Råenskogen beitelag – Helge Rivrud

92 03 21 29

Ørpen-Redalen beitelag – Guro Emilie Riis Andersen

95 91 69 02


Les mer om kommunenes beitebruksplan på kommunens nettside

Les mer om båndtvang og elgjakt på kommunens nettside

Kontaktinfo

Mette Hågensen
Rådgiver landbruk
E-post
Mobil 48 28 13 94