Jegerprøveeksamen

Alle som skal utøve jakt, felling eller fangst må ta jegerprøven. Den kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år, og du kan delta på opplæringsjakt på småvilt fra dette året. Etter at jegerprøven er avlagt, blir du registrert i Jegerregisteret. Alle som har fylt 16 år, og som ikke er registrert i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de kan utøve jakt, felling og fangst. Fra du er fylt 16 år, forutsatt at du har gjennomført og bestått jegerprøven, kan du jakte småvilt selvstendig.

Med de samme forutsetningene kan du fra du er fylt 18 år jakte storvilt selvstendig. For å jakte storvilt må du avlegge skyteprøve årlig. Denne består av to deler, obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur. Du kan også delta på opplæringsjakt på storvilt fra det kalenderåret du fyller 16 år, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere. Vilkårene for å bli med på opplæringsjakt er at du har samtykke fra dine foreldre eller foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en eksamen. Kurset er på 30 timer, og eksamen kan avlegges elektronisk på kommunehuset. Dersom du har gjennomført det obligatoriske kurset og ønsker å avlegge jegerprøveeksamen i Krødsherad kommune, kan du ta kontakt med fagansvarlig for landbruk: Ingvild Bergerud på telefon 901 67 357 eller på e-post ingvild.bergerud@krodsherad.kommune.no

Finn mer informasjon om Jegerprøven på NJFF sine sider her: https://www.njff.no/jegerproven og på Hjortevilt sine sider her: https://www.hjortevilt.no/jakt/slik-blir-du-jeger/