Dyrevernnemnda

Krødsherad kommune ligger inn under Dyrevernnemnda i Ringeriksregionen, sammen med Ringerike, Hole og Modum. Dyrevernnemndene i Mattilsynets region Øst er oppnevnt for perioden 2017-2020.

Dyrevernnemndene skal bistå Mattilsynet gjennom å utøve sitt lekmannsskjønn ved deltakelse i inspeksjoner og ved involvering i behandling av enkeltsaker. Uttalelse fra dyrevernnemnda er ikke bindende for avdelingssjefen i forbindelse med utforming av enkeltvedtak.

Følg denne linken for mer informasjon om dyrevernnemda på Mattilsynets hjemmesider.

Følg denne linken for Instruks for dyrevernnemndene.