FRAMTIDSRETTA LANDBRUK 2017-2019

Lurer du på veien videre på gården din – eller gården du snart skal ta over? Noe du kan utvikle av det du interesserer deg for? Hvordan utnytte ressursene best mulig?

Er du en matprodusent eller en kommende matprodusent og/eller skal ta over gård eller er eier
av gård det kan drives landbruksproduksjon på i Numedal eller i Midt-Buskerud, så ta kontakt.

I samarbeid med landbrukskontorene, faglagene, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud
Fylkeskommune er Buskerud Næringshage prosjektledere for «Framtidsretta Landbruk» over
en treårsperiode fra 2017 til 2019. Hovedmålet for prosjektet er å øke matproduksjonen og
verdiskapningen i området gjennom:

  • Økt kompetanse i form av nyttige og aktuelle kurs som for eksempel riktig foring, beitebruk, digitalisering/automasjon, jordbearbeiding og økologi.
  • Fagdager og studieturer
  • Veivalgsrådgivning for hvert enkelt gårdsbruk

Mer informasjon om prosjektet finner du her: FRAMTIDSRETTA LANDBRUK - HJEMMESIDE.

Det er også etablert en egen facebookside. følg denne linken: FRAMTIDSRETTA LANDBRUK - FACEBOOK.

Hvis du ønsker en kort eller lang prat – så ta kontakt med:

  • Tone Ranheim, Buskerud Næringshage, avd. Prestfoss, tone@nhage.com, 90974186
  • Kristine Nørstebø, Buskerud Næringshage, avd Rødberg, kristine@nhage.com, 48021393
  • Mette Hågensen, rådgiver landbruk, i Krødsherad kommune


 

Kontaktinfo

Mette Hågensen
Rådgiver landbruk
E-post
Mobil 48 28 13 94