Bøker og kart fra Krødsherad

Service - og økonomiavdelingen har følgende bøker og kart fra Krødsherad til salgs: 

 

Bøker fra Krødsherad
Bøker kr
Bygdeboka bind II/III 150
Bygdeboka bind III 150
Bygdeboka (Gard og slekt) bind IV 300
Bygdeboka (Gard og slekt) bind V 300
Tussesølv (Eventyr fra kunstrerdalen) 340
Krødsherad i bilder 200
Krødsherads planteliv 40

 

 
 
 
 

 

 

Kart
Karttype kr
Norefjell/Eggedal 145
Holleia/Krokskogen 145

 Holleia 1Kunstnerdalen 1Norefjell - EggedalHolleia