Vannmåleravlesning

Frist for vannmåleravlesning og innsending av skjema er 31.12.

Avlesningskort for vannmåler er nå sendt ut. På kortet er det forklart de ulike måtene å registrere målerstanden på. Du kan velge å fylle ut avlesningskortet og returnere dette pr post, eller du kan registrere avlesningen på nett ved å bruke lenken under.

Når du skal registrere din avlesning på nett, bruker du avtalenummer og målepunktID som er oppgitt på avlesningskortet.

 

Lenke til skjema for elektronisk avlesning av vannmåler aktivires her i perioden det er tid for avlesning.

Her finner du skjema for avlesning av vannmåler - lenke til vannmåleravlesning er nå stengt. 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund