Private avløpsanlegg

Krødsherad kommune har blitt med i kommunesamarbeidet Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Kommunene samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret. Dersom du skal søke om utslippstillatelse ber vi deg ta kontakt med dem. Følg denne linken til deres hjemmesider: Tilsynskontoret for små avløpsanlegg.

For å bestille ekstra tømming av privat slamtank, vennligst ta kontakt med Arnkværn

 

For informasjon om kommunens tilsyn av private avløpsanlegg, se følgende linker:

Tilsyn og krav om oppgradering

Tilstandsvurdering av eksisterende infiltrasjonsanlegg

 

Kontaktinformasjon

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Lier kommune

Vestsideveien 2 (rådhuset)

Pb 205

3401 Lier

Tlf: 32 22 01 00

e-post: postmottak@lier.kommune.no

1. Jeg har fått en melding om at dere har sendt meg et brev?
2. Kan jeg reservere meg mot å få brev fra kommunen?

Nei, det går ikke, muligheten gjelder kun for reklame og ikke for offentlig informasjon. Vi har sendt deg et informasjonsbrev.

3. Hvorfor har jeg fått så mange tilsynsgebyr?
  • Det betales ett årlig gebyr per anlegg, uavhengig av hvor mange husstander som er tilknyttet anlegget. Gode naboer som deler anlegg, deler også tilsynsgebyr.
  • Dersom du har flere boenheter med hvert sitt anlegg på eiendommen din, får du flere tilsynsgebyr.
  • For husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann og gråvann, betales imidlertid kun ett tilsynsgebyr.