Private avløpsanlegg

Krødsherad kommune har blitt med i kommunesamarbeidet Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Kommunene samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret. Dersom du skal søke om utslippstillatelse ber vi deg ta kontakt med dem. Følg denne linken til deres hjemmesider: Tilsynskontoret for små avløpsanlegg.

For å bestille ekstra tømming av privat slamtank i 2019, vennligst ta kontakt med Arnkværn

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Lier kommune

Vestsideveien 2 (rådhuset)

Pb 205

3401 Lier

Tlf: 32 22 01 00

postmottak@lier.kommune.no