Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT - tjenesten

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Tjenesten er fortrinnsvis et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlig vansker, med å benytte det ordinære kollektivtransporttidlbudet.

Har du spørsmål rettet mot søknadsskjema, så ta kontakt med Krødsherad kommune på tlf: 32150000. Søknadsfristen er 1.Februar hvert år.

Du kan lese mer om tjenesten på Viken Fylkeskommune sine nettsider her

Adresse

Krødsherad kommune

Omsorgsavdelingen

3536 Noresund