Rusomsorg

Rustjenesten tilbyr individuelle samtaler, oppfølging, veiledning og legger vekt på livskvaliteter som; egenmestring, meningsfull hverdag med aktivitet/arbeid, bolig (boveiledning), helse, nettverk og trygghet. Brukermedvirkning er viktig i utforming av tjenestetilbudet.

Dersom du har et rusproblem som du ønsker hjelp for, kan virksomheten tilby samtaler og oppfølging samt bistå i å søke til behandling og følge opp før, under og etter behandling. Du vil få tilbud om en Individuell Plan og ansvarsgruppe i samarbeid med instanser du har oppfølging av.

Rustjenesten samarbeider ofte med andre offentlige instanser; hjemmetjenesten, fysioterapi, fastlege, NAV og spesialisthelsetjenesten for best mulig å gi et helhetlig tilbud.

Tjenesten er hjemlet i "Helse- og omsorgstjenesteloven" og er gratis.

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighet, kan du ta kontakt med ruskonsulenten og få råd og veiledning gjennom støttesamtaler. Ruskonsulenten kan nås på telefon eller epost, eller du kan fylle ut digitalt søknadsskjema

Pårørende kan også henvende seg for veiledning og råd dersom det er behov for dette. På Helsenorge kan du som pårørende finner mer informasjon  

Personer som har oppfølging av ruskonsulent eller er i  legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til gratis tannbehandling ved behov. 

Rustelefonen er en offentlig og landsdekkende veiledningstjeneste hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. Rustelefonen 08588 - Her finner du mer informasjon om rustelefonen

Kontaktinfo

Mona Høgli
Veileder psykisk helse/ruskonsulent
E-post
Mobil 41 27 48 30

Åpningstider

Mandag til fredag 08:00 - 15:30. 

Det er ikke åpent for "drop in". Det må avtales tid med saksbehandler på forhånd. 

Adresse

Norefjellporten

3536 Noresund