Legevakt

Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal. 

Ring 116117 før du kommer!

Hvor skal du henvende deg?

Ved akutte alvorlige skader, ulykker eller andre livstruende tilstander – ring medisinsk nødtelefon 113

  • Legevakten skal hjelpe deg med en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege.
     
  • Kontakt alltid fastlege før du tar kontakt med legevakten, dersom det er mulig (i fastlegens åpningstid).

Kontaktinfo

Legevakt
Telefon 116 117

Åpningstider

  • 15-08 på hverdager
  • Hele døgnet i helg og høytider