Kreftkoordinator

Kreftkoordinator Anne Saltnes - Klikk for stort bilde

Hei! Jeg heter Anne Strømsodd Saltnes, og er kreftkoordinator i Krødsherad kommune. Dersom du har behov for kontakt så kan du nå meg på tlf: 47246166 eller på​​ epost.​

I Krødsherad kommune har vi en kreftkoordinator som kan gi hjelp, støtte og tilrettelegging i hverdagen for pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom.

Kreftkoordinator kan hjelpe pasienter og pårørende. Det å bli rammet av kreft eller være pårørende kan være utfordrende. Kreftkoordinator kan bidra til å gjøre hverdagen lettere. Det å kunne ha en person å kontakte for å snakke med, dele bekymringer, stille spørsmål til rundt sykdom, behandling eller ved livets slutt kan være godt.

Kreftkoordinator kan hjelpe til med:

  • informasjon, råd og veiledning
  • hjemmebesøk
  • støttesamtaler til pasient, pårørende /familie
  • informere om relevante tjenester fra kommunen og hva som finnes av andre tilbud
  • være behjelpelig med råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • har kontakt med fastlege, sykehus og kan være med å planlegge og legge tilrette for å være mest mulig hjemme med avansert behandling

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft - er en nasjonale standardiserte pakkeforløp, der målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling uten unødig ventetid. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter med kreft skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten forsinkelser.  Legge ved en link Helsedirektoratet.no (Pakkeforløp for kreft)

Les om pakkeforløp for kreft på helsedirektoratet.no

Kreftkoordinator følger opp deg som er med i pakkeforløp for kreft.

Kontaktinfo

Anne Strømsodd Saltnes
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 47 24 61 66

Har du behov for kontakt med kreftkoordinator Anne Strømsodd Saltnes, som pasient eller pårørende, skal du ha lav terskel for å ta kontakt.