Jordmortjenesten

Krødsherad kommune har en interkommunal avtale med Modum kommune som sikrer faglig god svangerskaps- og barselomsorg.  Jordmor har fast trefftid på helsestasjonen på Noresund en gang i måneden, utover dette gjennomføres konsultasjonene på Vikersund helsestasjon.

Du finner mer informasjon om jordmortjenesten på nettsiden til Modum kommune

Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Leder for forebyggende helsearbeid / Ledende helsesykepleier
E-post
Mobil 92 87 70 09