Strømstøtte for innbyggere 2022

Den 27.10.2022 vedtok Kommunestyret i Krødsherad en lokal strømstøtteordning for fastboende innbyggere i Krødsherad.

 

Du finner sakspapirene fra kommunestyremøte på kommunens nettside

 

Fristen for å søke er satt til 28. februar 2023.

 

Følgende kriterier ligger til grunn for lokal strømstøtteordning for 2022:

  • Alle innbyggere i Krødsherad kommune som faller innunder søknadskriteriene kan søke om strømstøtte. Det kan søkes om strømstøtte for januar, februar, mars, november og desember 2022.
  • Total inntekt per husholdning inntil kr. 600. 000,-.
  • Dokumentasjon på inntekt og formue må fremlegges. Dette skal som utgangspunkt være skattemeldingen for 2021. Dersom det er endringer på inntekt siden siste skattemelding så kan det vedlegges annen dokumentasjon som bekrefter inntekt.
  • Tilskudd strømstøtte gis for en periode på fem måneder med inntil kr. 2.000,- per måned. Fakturaen (strømfaktura og nettleie samlet) må ha et minimumsbeløp på kr. 3.000,- per måned. Om strømregningen er under kr. 3.000,-, vil det ikke bli utbetalt strømstøtte. I søknaden skal det også legges ved strømfakturaer, inkludert både strøm og nettleie inkl. mva.

Vedlegg som må følge med for å behandle søknaden:

  • Skattemelding for 2021
  • Dersom det er endringer på inntekt siden siste skattemelding så kan det vedlegges annen dokumentasjon som bekrefter inntekt.
  • Strømfakturaer, inkludert både strøm og nettleie inkl. mva.

 

Søknadsskjema finner du på kommunens nettside

Kontaktinfo

Kristian Kroken Tandberg
Rådgiver økonomi
Mobil 94 97 71 61