Den 27.10.2022 vedtok Kommunestyret i Krødsherad en lokal strømstøtteordning for fastboende innbyggere i Krødsherad.

 

Her finner du sakspapirene fra kommunestyremøte.

 

Fristen for å søke er satt til 28. februar 2023.