Den 27.10.2022 vedtok Kommunestyret i Krødsherad en lokal strømstøtteordning for fastboende innbyggere i Krødsherad.

Her finner du sakspapirene fra kommunestyremøte.