Infrastrukturfond Norefjell

Infrastrukturfond Norefjell (IFN) gjennomfører felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell. Dette finansieres med innbetalte bidrag til fondet. IFN forvalter også driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles infrastruktur innen kommunedelplan for Norefjell. 

Alle nye selvstendige enheter innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler, har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak.

Fondets styre består av en leder og fire styremedlemmer. I tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. Krødsherad kommunestyre oppnevner lederen og to styremedlemmer innen utgangen av kommunevalgåret og disse sitter i styret ut neste kommunevalgår. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammen og Opplands turistforening og Krødsherad idrettslag i fellesskap.