Voksenopplæring

Voksenopplæringen gir tilbud på grunnskolens område. Voksenopplæringstjenester hjemlet i ”Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere” kjøpes gjennom et samarbeid med Voksenopplæringen i Modum.

Flyktninger søker med hjelp av Flyktningtjenestene i Modum, Sigdal og Krødsherad. Innvandrere med rett og plikt til norskopplæring vil få et brev fra Voksenopplæringen kort tid etter de flytter til en av kommunene. I brevet vil det stå informasjon om hvordan de skal søke om kursplass.

Her finner du informasjon om grunnskoletilbudet.

Kontaktinfo

Kristin Khile Andersen
Rektor
E-post
Mobil 92 83 46 87