Vrakpant på fritidsbåt - levering av båtvrak

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom miljødirektoratets ordning for vrakpant. 

Båter kan leveres hele året, men søknad må sendes i perioden 1. januar til 1. desember.

Disse båtene kan få vrakpant:

En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår i tilskuddsordningen.

Her finner du ditt nærmeste mottak for fritidsbåter

Her kan du lese om hvordan du skal gå frem for å få vrakpant