Tilbud til samfunnskritisk personell og barn med særlig behov

Boel Kristin Støvern

Til foreldre/foresatte i barnehager og skoler
Barnehagene åpnet igjen for alle barn med plass fra onsdag 22.04. og skolene åpner mandag 27.04. Begge tilbudene har en kortere åpningstid enn normalt grunnet hensynet til smittevern.

Tilbud til samfunnskritisk personell og barn med særlig behov

Onsdag 22.04 kom regjeringen med en presisering i forhold til kortere åpningstid: Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene.

Og Utdanningsdirektoratet utdyper dette slik: Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet. Det er to muligheter for å få tilbud:

1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon.

2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus).

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 Barnet skal være under 12 år.

 Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.

 Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

 Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass. Vi må derfor be om at de som har behov for barnehage eller SFO som faller innenfor de forutsetninger vi har nevnt over melder sitt behov på skjema et i bunnen av dette skrivet!

Full foreldrebetaling

Flere har spurt om foreldrebetaling i denne perioden. Vi har hatt et fritak for betaling i april for barnehage og SFO. Regjeringen presiserte også 22.04. dette: For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i
barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.
 

Vi vil sende ut regning for mai måned med et beregnet fratrekk på ei uke for stengte
barnehager og SFO. Se egen informasjon på kommunens hjemmesider.

Hvis du fortsatt har spørsmål rundt et utvidet tilbud i barnehage/SFO eller foreldrebetaling,
kan du sende ditt spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med
sensitive opplysninger tas direkte med barnehagen eller SFO. Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon:
Smittevernveiledere for barnehager og skoler
Informasjon til foreldre
Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

 

Kartlegging av behov for utvidet plass i barnehage og SFO

Vi understreker at tilbudet som skal gis til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og
barn med særlige behov må ifølge regjeringen vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene. Og terskelen for å få tilbud skal ligge høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

Vi ber dere derfor om å gi oss beskjed dersom et av følgende er tilfellet:
- Barnet/eleven har et helt nødvendig behov for utvidet plass fordi en av foreldrene har en
samfunnskritisk funksjon eller en virksomhetskritisk oppgave.
- Barnet/eleven har et helt nødvendig behov for utvidet plass grunnet særlige behov.

Vi vil ta imot slike henvendelser fortløpende. Vi trenger noe tid til å vurdere søknadene og
organisere tilbudet. Utvida plass kan derfor ikke påregnes umiddelbart.

De som har et særlig behov bes ta kontakt direkte med barnehagene eller skolene, eller med Børre Jensen pr. telefon – 41 63 48 23.

Skjemaet på neste side sendes til følgende e-post: borre.jensen@krodsherad.kommune.no

 

Nødvendig behov for utvidet plass i barnehage/SFO
Barnets navn: _______________________________ SFO: Barnehage:
Foresatte: __________________________________________________________________
Samfunnskritisk funksjon/virksomhetskritisk oppgave: ______________________________
Arbeidsgiver: ________________________________________________________________
Kontaktinfo til arbeidsgiver: ____________________________________________________
Uke 18 – 29.-30. april
Dager Tidspunkt Annet
Onsdag
Torsdag
Uke 19 – 4.-8.mai
Dager Tidspunkt Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 20 – 11.-15.mai
Dager Tidspunkt Annet
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag