Retningslinjer for kommunale lokaler og virksomheter fra 12.februar 2022

Samfunnshus

Samfunnshuset på Noresund inkludert kjøkken, kantine og veslesal åpnes fra og med 16.februar fordi det frem til da pågår vaksinering. .

 Samfunnshuset på Krøderen er åpen for normal bruk. 

Svømmehall og bibliotek

  • Svømmehallen og bibliotek holdes åpen, men skal drives smittevernfaglig
  • Smittevernfaglig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

 

Idrett og fritidsaktiviteter:

  • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt

 Bygdekino

Bygdekinoen holdes åpen med smittevernfaglig drift.  

Kryllingheimen

  • Benytt munnbind ved besøk på Kryllingheimen dersom du ikke kan holde 1 meters avstand.
  • Hvis du er syk med forkjølelsessymptomer som; hoste, feber og halsvondt kan du ikke komme på besøk.
  • Besøkende kan ha med seg mat og kaker. Men da må det utføres god håndhygiene før det serveres og spises. Beboerne kan også ta imot blomster og gaver. Men husk god håndhygiene da også.
  • Besøkende som blir syke de første 2 døgn etter å ha vært på besøk, må ringe avdelingen og si fra.

Kommunehuset

Kommunens åpningstider er mellom kl.09:00 og 14:00. Møter med saksbehandlere og kommunens øvrige ansatte avtales på forhånd.