Ny Krødsherad skole - Gjennomføring av pris- og design konkurranse 2023

I henhold til kommunestyrevedtak 12/2022 har Krødsherad kommune gjennomført konkurranse for etablering av en ny skole på Noresund.

Etter gjennomført pre-kvalifisering i starten på 2023 fikk kommunen 3 tilbydere. Etter pre-kvalifisering er det våren 2023 gjennomført en pris- og design konkurranse. Alle tilbydere leverte tilbud, og denne sommeren er disse tilbudene evaluert. Evalueringen er gjennomført av en jury bestående av medlemmer fra skolekomiteen, deriblant ansatt representanter i Krødsherad Skole, teknisk personale, 2 uavhengige arkitekter oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og prosjektleder. Selve anskaffelsesprosessen er gjennomført av Innkjøpskontoret.

I konkurransen er det flere tildelingskriteria som legges til grunn. Disse er presentert i jury rapporten. Juryrapporten (PDF, 3 MB) tar i hovedsak for seg kriteriene arkitektonisk utforming og hvordan rom- og funksjonsprogram er løst. I resultatrapporten er evaluering av alle tildelingskriteria sammenfattet inkl. kriteriene vurdert i juryrapporten. Den samlede vurderingen er at Veidekke har det beste tilbudet, og er vinner av konkurransen. Kostnadsmessig befinner tilbudet seg på 157,7 mill. kr.

Torsdag 24.august ble derfor oppdraget tildelt Veidekke, og illustrasjon av skolebygget ser dere over. I henhold til Lov om offentlig anskaffelse er det nå en karensperiode på 10 dager før kontrakten kan signeres. Ordfører signerer kontrakten når karensperioden over.

Etter signering av kontrakt skal det gjennomføres en samspillsfase. I dette samspillet skal kommunen sammen med vinner av konkurransen bearbeide tilbudet som er gitt, bl.a. mot reguleringsplanen for Noresundanlegget. Denne reguleringsplanen legges frem i kommunestyret 7.september for egengodkjenning. I samspillsfasen vil det også bli laget en detaljert plan for fysiske tiltak på tomten.

karensperiode: tidsrommet mellom meddelelsen om valget av leverandør og det tidspunktet oppdragsgiveren tidligst kan inngå kontrakten.

Juryrapport og resultatrapport
Tittel Publisert Type
Juryrapport ny skole Krødsherad 220823

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Juryrapport ny skole Krødsherad 220823.pdf
Resultatrapport

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Resultatrapport.pdf
Illustrasjonstegninger fra Veidekke - vinner av konkurransen
Tittel Publisert Type
Veidekke - Kunnskapstreet - Perspektivtegninger (1).pdf

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - 2.2.3 c Kunnskapstreet - 6 - Perspektivtegninger (1).pdf
Veidekke - Kunnskapstreet - Fasadetegninger - A3 - 1-200 (1). pdf

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - 2.2.3 c Kunnskapstreet - 3 - Fasadetegninger - A3 - 1-200 (1).pdf
Illustrasjonstegninger fra andre tilbydere i konkurranse
Tittel Publisert Type
PEAB - Perspektiv skolegård.pdf

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - 13 - Perspektiv skolegård.pdf
PEAB - Perspektiv adkomst nordside.pdf

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - 12 - Perspektiv adkomst nordside.pdf
PEAB - Perspektiv klasserom.pdf

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - 15 - Perspektiv klasserom.pdf
PEAB - Perspektiv felles trinnareal.pdf

29.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg - 14 - Perspektiv felles trinnareal.pdf
Seltor - illustrasjon skole utvendig.jpg

29.08.2023 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Vedlegg - 1 illustrasjon skole utvendig.jpg
Seltor - illustrasjon skole innvendig.jpg

29.08.2023 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Vedlegg - 1 illustrasjon skole innvendig.jpg
Seltor - illustrasjon skole utvendig.jpg

29.08.2023 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Vedlegg - 9 illustrasjon skole utvendig.jpg
Seltor - illustrasjon Utvendig 1idrettshall.jpg

29.08.2023 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Vedlegg - 1 illustrasjon Utvendig 1idrettshall.jpg