Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Klikk for stort bilde Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

 I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

 

For alle søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 13. desember 2019.


Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsportalen finner du her.