Nå blir det aktivitetspark på Krøderen

Klikk for stort bildeKrødsherad kommune får 2,5 millioner kroner fra kulturdepartementet som nå har behandlet søknadene om tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer for 2019. Tilskuddsordningen er til for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive. 

Krødsherad kommune, sammen med 10 andre kommuner har fått innvilget tilskudd i samsvar med søknadsbeløpet. 

Anlegget det er omsøkt midler til er sammensatt, med stort fokus på innovasjon og nyskapning. I regionen vår finnes det ikke noe lignende aktivitetspark som inviterer til helårsbruk. Sommer aspektet ligger naturlig i anlegget, men det skal utformes for at det også kan brukes på vinterstid. 

Aktivitetsparken skal være tilpasset alle nivåer og aldersgrupper, alt fra nybegynnere til mer erfarne, skal kunne utvikle ferdighetene sine i anlegget. 

Det er stort lokalt engasjement rundt aktivitetsparken. Krøderen velforening, Ungdomsrådet, Elevrådet og Krødsherad kommune har vært pådrivere i prosessen med å skape en aktivitetspark. Krøderen velforening har mange engasjerte medlemmer som frivillig vil bidra med å lede prosjektet, samt bidra med dugnadsarbeid for å bygge aktivitetsparken. Det er lokalbefolkningen i alle aldre som skal bygge aktivitetsparken på Krøderen. Det er et unikt eierskap og evne til å mobilisere i Krøderen Velforening.

Aktivitetsparken vil blant annet inneholde skateanlegg, pumptrack, parkour elementer og klatrestativ.