Midt-Buskerud har blitt tildelt regionale skjønnsmidler til en felles satsing på digitaliseringsarbeid

Anette Westrum (32) startet 1. mars som digitaliseringssjef i Midt-Buskerud. Hun er utdannet innen jus og ledelse. Hun har arbeidserfaring blant annet fra Kongsberg kommune som teamleder for eiendomsskattekontoret og forvaltning av kommunale avgifter, samt fungerende seksjonsleder for kart og geodata.

Westrum vil blant annet ha ansvaret for følgende oppgaver:

  • Gjennomføre regionale digitaliseringsprosjekter
  • Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering
  • Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak
  • Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter
  • Vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv

Westrum er ansatt i et 2-årig prosjekt. Hun har arbeidssted i Sigdal kommune, men vil også være tilstede i Krødsherad og Modum kommuner.