Midlertidig flytting av ansatte fra kommunehuset til lensmannsgården

Noen av våre ansatte på kommunehuset har midlertidig flyttet over til lensmannsgården på bakgrunn av ombygging på kommunehuset, og støy i forbindelse med bygging av ny skole. Dette påvirker ikke tilgangen på tjenester, men kan medføre at enkelte henvendelser behandles på en ny lokasjon.

Vi oppfordrer til at besøkende avtaler tid med saksbehandler i forkant av ett møte. Slik slipper du bomtur dersom saksbehandler er opptatt, og vi kan stille bedre forberedt i møte med deg. 

Det er enhet samfunnsutvikling som per nå har flyttet midlertidig ut av kommunehuset, lenke til kontaktinformasjon direkte til saksbehandlerne finner du under.

Praktisk informasjon

  • Adresse: Lensmannsgården, Nedre Rudsveien 3, 3536 Noresund
  • Oppstartsdato for flytting: 04.03.2024
  • Forventet varighet: Inntil videre, mens renoveringsarbeidene pågår

Kontaktinformasjon 

 

For generelle henvendelser, vennligst kontakt kommunens sentralbord på tlf: 32150000

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester

 

Adresse

Lensmannsgården

Nedre Rudsveien 3, 3536 Noresund