Luftfartstilsynet ønsker å bidra til forebyggende tiltak mot uforsvarlig dronebruk av turister

Nå er det snart vår og i den forbindelse strømmer det turister til Norge, og veldig mange av dem har med seg droner de vil ta bilder med.

 

Luftfartstilsynet ønsker å nå ut til disse droneoperatørene med informasjon om reglene for dronebruk, fordi de vet at ikke alle har den nødvendige kunnskapen for sikker og hensynsfull flyging med drone.