Kommuneplan samfunnsdel - Innbyggermedvirkning

Klikk for stort bildeVi er nå i gang med arbeidet med kommuneplan samfunnsdel og for at denne planen skal bli det strategiske styringsverktøyet den er ment å være, er en bred forankring viktig. I det videre arbeidet vil kommunen derfor legge til rette for arenaer der innbyggerne kan få gi sine tanker og innspill til de overordnede temaene og til fokusområdene, målene: "Slik vil vi ha det" og strategiene: "Slik vil vi gjøre det"

Det inviteres til workshops basert på temaene i prosjektplanen:

  • BO: Mandag 19. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • LEVE: Mandag 26. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • ARBEIDE: Mandag 2. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
  • SKAPE: Mandag 16. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus

Les mer om arbeidet med planen her.