Informasjon vedrørende avvikling og ombygging av passlokasjoner i Sør-Øst politidistrikt

Klikk for stort bildeI Sør-Øst politidistrikt er det besluttet at vi i fremtiden skal ha 7 passlokasjoner. Politidistriktet vil videreføre passlokasjoner i Stokke, Drammen, Hønefoss, Gol, Kongsberg, Notodden og Skien.

Politidistriktet har fått i oppdrag å avvikle de ni passlokasjonene så raskt som mulig etter gitte føringer. Arbeidet er påbegynt.

Disse passlokasjonene avvikles:

Sted Dato for avvikling Stedlig leder
Hol 1.januar 2019 Brit Fyksen
Nore og Uvdal 1.januar 2019 Håvard Revå
Modum 11.februar 2019 Kjell Magne Tvenge
Øvre Eiker 4.mars 2019 Øyvind Aas/Stig Rønneberg
Nedre Eiker 29.april 2019 Øyvind Aas/Stig Rønneberg
Røyken og Hurum 4.mars 2019 Øyvind Aas/Sigrid Andreassen
Seljord 1.januar 2019 Sigrid Dahl
Kragerø 4.mars 2019 Øystein Skottmyr
Bamble 4.mars 2019 Dag Størksen

 

Disse lokasjonene er under ombygging og skal være fremtdige pass og ID lokasjoner:

(Planen er levende, det må tas forbehold om at alt går som planlagt)

Sted Oppstart Ferdig etablert
Stokke Uke 51 2018 Uke 7 2019
Drammen Uke 49 2018 Uke 14 2019
Hønefoss Uke 50 2018 Uke 6 2019
Gol Ferdig Installasjon av utstyr uke 5
Notodden Uavklart Installasjon av utstyr uke 8
Skien Uke 50 2018 Uke 8 2019
Kongsberg Ikke avklart Ikke avklart

Det er satt ett krav om at servicetilbudet skal tilpasses lokale forhold, og muligheten for drop-in og fleksible åpningstider skal vurderes i de lokale politirådene i det enkelte distrikt. Fleksible løsninger og gode åpningstider er noe som vil være på plass i distriktet før høysesong for bestilling av pass begynner i Mars måned.

Når nye passlokasjoner er etablert, vil det bli timebestilling på alle steder. Dette vil gjøre det mer forutsigbart for innbyggerne. Hvilke dager, og til hvilke tider det enkelte passkontor vil ha åpent, kan lett tilpasses avhengig av pågang fra publikum.

Timebestilling vil være tilgjengelig på nett via politiet.no. I pressperioden (mars-august) vil det i tillegg vurderes drop-in.

Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon på politiet.no

Her finner du åpningstider, telefonnummer, e-postadresse eller besøksadresse til ditt nærmeste politi.