Informasjon om gjennomføring av arrangementer


Bilde av Krødsherad tatt fra Norefjell - Klikk for stort bilde Bjoertvedt Gjør risikovurdering og lag plan for gjennomføring før arrangementer

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Alle arrangement i Krødsherad som involverer opptil 200 deltagere må, i henhold til statlige retningslinjer, lage en risikoanalyse og plan for å overholde smittevernreglene. Denne planen skal godkjennes av kommuneoverlegen før arrangementet kan gjennomføres.

Her finner du/dere hjelp i et skjema for vurdering av risiko, samt en sjekkliste for godt smittevern når arrangementet skal finne sted

Risikovurdering av arrangementer (PDF, 409 kB)

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer (DOCX, 23 kB)

Epost til kommuneoverlege: beate.smetbak@modum.kommune.no

 

Med arrangement menes:

1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper

2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

3. Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

4. Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

5. De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Ved arrangement av private sammenkomster med inntil 20 personer bør det også gjøres en risikovurdering om smitteverntiltakene kan gjennomføres tilfredsstillende.