Informasjon om betaling av barnehage og SFO

    

I slutten av april måned vil det bli sendt ut faktura for mai, med fratrekk for det tidsrommet barnehage og SFO var stengt. Det vil si at det samlet sett blir en uke med fratrekk, da det ikke ble sendt ut noen faktura for april mnd.