Informasjon om åpningstider i barnehage og SFO frem til ferien

  Til foreldre/foresatte i barnehage og skoler

                                                                                                                                        04.06.20

Infoskriv ang. åpningstider fram til sommerferien

De nye smittevernveilederne gir oss litt mer rom for flere tilpasninger i hverdagen, men vi er fortsatt på et gult nivå i forhold til Folkehelseinstituttets trafikklysmodell. Avdelingen/klassen kan nå møtes som normalt, men ikke på tvers. Det er viktig med god håndhygiene og forsterka reinhold, og det er fortsatt sånn at syke personer ikke skal være i barnehagen/skolen – hverken barn eller voksne. Alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme tilbake. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.

 

Vi utvider nå åpningstida i barnehager og SFO fram til sommerferien.                                   

Ny åpningstid vil være 07.30 til 16.00.

Barna skal ha spist frokost hjemme før de kommer til barnehage og SFO og de skal fortsatt ha med matpakke.

For at barnehagene og SFO skal kunne planlegge og organisere godt er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Ved spesielle utfordringer/behov ta kontakt med styrer i barnehagen eller leder av SFO.

 

For mer informasjon:

Smittevernveiledere

Informasjon til foreldre

Informasjon på kommunens hjemmeside

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen

Oppvekstsjef i Krødsherad kommune