Høring - gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, eierseksjon og matrikkellova

Høring: Forslag til gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova.

Krødsherad kommune legger ut på høring forslag til gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova.

Krødsherad kommune tar sikte på at forskriften trer i kraft fra 01.01.2024, og at forslaget til gebyrforskrift behandles av kommunestyret i desember 2023.

Høringsuttalelse sendes elektronisk til Krødsherad kommune innen 30.11.2023. Alternativt kan det sendes til post@krodsherad.kommune.no eller pr post, Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund.

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, krødsherad kommune (PDF, 188 kB)

Kontaktinfo

Nina Lesteberg
Rådgiver kart og oppmåling
E-post