Digital postforsendelse til kommunen

I den situasjonen vi er i nå så har vi ett ønske og behov i tiden som kommer at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. 

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss:

Dersom eneste mulige løsningen er forsendelse av brevpost så må det påregnes lenger saksbehandlingstid enn normalt. 

Ta kontakt med oss på telefon: 32 15 00 00 dersom du har spørsmål, så skal vi hjelpe så godt vi kan.