Åpningstider for kommunale barnehager

Onsdag 22. april åpnes dørene igjen til barnehagene i kommunen.

Det er gjort et grundig arbeid med smittevernveilederen for at tilbudet skal være trygt og sikkert.

For å klare å imøtekomme kravene blir åpningstiden i de kommunale barnehagene nå en periode fra
kl. 07.45- 15.45.  Se for øvrig egen informasjon fra den enkelte barnehage.

Velkommen tilbake!